Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

29.7.2016

INORMACE OBČANŮM – DOKONČENÍ OPRAVY KOMUNIKACE V UL. HRADNÍ

INORMACE OBČANŮM – DOKONČENÍ OPRAVY KOMUNIKACE V UL. HRADNÍ
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat, že v plánovaném termínu byla dokončena rekonstrukce komunikace v ul. Hradní a tato komunikace bude od soboty 30. 7. 2016 již plně průjezdná. - OdMI -
 
28.7.2016

Upozornění majitelům garáží

Obrázek není k dispozici
Na základě připomínek občanů Ledče n. S. na nedostatek parkovacích míst na sídlištích našeho města, MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje majitele řadových garáží na sídlištích, že dle ust. § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) lze stavbu užívat jen k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání stavby či kolaudačním souhlasu. Užíváním stavby  v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze podle ust. § 178  odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 
 
27.7.2016

UKONČENÍ UZAVÍRKY - Leština u Světlé - Štěpánov

UKONČENÍ UZAVÍRKY - Leština u Světlé - Štěpánov
Informuje občany, že dnes, 27. 7. 2016 od 14:00 hod., bude zrušena uzavírka sil druhé třídy č. II/346 v úseku Leština u Světlé - Štěpánov z důvodu již provedené opravy povrchu vozovky.
 
 
 
Vysocina
zpomalovaci semafor habrek
load