Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

25.07.2023

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Čez

Plánovaná odstávka elektřiny dne 1.8.2023 od 7:30 hod. do 10.30 hod.
ikona souboruSeznam adres s mapou v příloze.
Plánovaná odstávka elektřiny dne 3.8.2023 od 7:30 hod. do 12:00 hod.
ikona souboruSeznam adres s mapou v příloze.

 
13.07.2023

LETNÍ KINO 2023

poslední verze letní kino super mario

O víkendu 14.-16. července 2023 se uskuteční letní kino na nádvoří hradu Ledeč. Promítat se bude v pátek komedie PŘÁNÍ K NAROZENINÁM, v sobotu komedie OSTROV a v neděli povídkový film O MALÝCH VĚCECH. Začátek ve 21:00 hod. Vstupné 100,-.

 
12.07.2023

Opětovné připomenutí 14 ti denního intervalu svozu komunálních odpadů

popelnice

Svoz komunálních odpadů začne ve 14 ti denním intervalu pravidelně fungovat od 10. července 2023 a bude opakován každý sudý týden. Od bytových domů v našich sídlištních útvarech bude nadále prováděn svoz každý týden. V tomto období nebude ještě zaveden systém sběru separovaných odpadů dům od domu pro rodinné domy v Ledči nad Sázavou, Obrvani, Habreku a Souboři.
Svozy komunálních odpadů budou probíhat v těchto sudých týdnech:
10. – 14.7.; 24 – 28.7.; 07. – 11.08.; 21. – 25.08.; 04. – 08.9.; 25. -29.9.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

 
12.07.2023

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II

Aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení).
Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.
Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.
Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.
Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.
Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže - 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - 130 000 Kč
Tepelné čerpadlo - 180 000 Kč
Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.
ikona souboruLeták v příloze.

 
11.07.2023

OZNÁMENÍ OBČANŮM

V návaznosti na účinnost Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 2/2019 o nočním klidu, informujeme občany i návštěvníky našeho města, že ve dnech konání LETNÍHO KINA 2023, tj. 14. - 16. 7. 2023 se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 hod. do 06:00 hod.

 
10.07.2023

Zateplení domu č. p. 1202 v ulici 5. května

zelena usporam zakladni varianta lg

V srpnu letošního roku je plánováno zahájení prací na zateplení budovy č. p. 1202 v ul. 5. května. 

 
10.07.2023

Oprava fasády na objektu márnice na „starém“ hřbitově

Foto márnice I

V roce 2019 začaly práce na opravě objektu márnice na „starém“ hřbitově, který se vlivem stáří a povětrnostních podmínek pomalu rozpadal. 

 
04.07.2023

Oznámení občanům

V rámci provádění prací při rekonstrukci vysokého napětí na sídlišti Stínadla došlo bohužel zhotovitelem výkopových prací k poškození kabelu veřejného osvětlení. V části sídliště Stínadla (ul. M.  Majerové) směrem k ulici Habrecká nebude z tohoto důvodu do pátku 7. 7. 2023 fungovat veřejné osvětlení. Firma, která kabel poškodila pracuje na odstranění závad. Prosíme tímto občany o pochopení.

 
04.07.2023

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

dne 25. 7. 2023 od 8:30 do 12:30 hodin
Koželská: č. p. 976, 1262
Údolní: č. p. 955, 989-993, 996, 999, 1121
Zahrádecká: č. p. 929, 957, 965, 966, 972, 1002, 1004-1009, 1011-1016, 1024, 1031, 1052-1057, 1085, 1123-1128, 1137-1142, 1268, 1301
Želivská: č. p. 956, 958, 967, 968, 973, 979, 986, 987, 988, 994, 1029, 1034, 1039, 1058, 1092, 1143, 1170
kat. území Ledeč nad Sázavou (kód 679712): parcelní č. 892/1, 898/1, 2248
 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load