Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

21.04.2015

Výběrové řízení na pozici sociální pracovnice

SKMBT C36015042108140

Domov Háj vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice; celý text viz. příloha.

 
21.04.2015

Zateplení ZŠ Nádražní

logo opžp

Jak si jistě všimli zejména ti školou povinní a jejich doprovod, v měsíci březnu se rozběhly práce na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“. Stavbu provádí společnost AGOS stavební a. s. Pelhřimov, která zvítězila v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavebních prací tohoto rozsáhlého projektu a nabídla za zhotovení díla nejnižší nabídkovou cenu ve výši 13 930 901,90 Kč bez DPH. Město Ledeč nad Sázavou se rozhodlo tento projekt realizovat, protože tepelně-technické a akustické vlastnosti původních výplní otvorů celého objektu ZŠ a obvodového pláště jídelny neodpovídají dnešním standardům a také vykazují různou míru degradace. Výměnou starých nevyhovujících oken a dveří za nová a výměnou obvodového pláště se sníží potřeba energie na vytápění a tím dojde ke snížení ekologické zátěže. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory činí celkem 6 887 423,70 Kč (6 504 789,05 Kč dotace FS, 382 634,65 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů. O postupu prací budeme dále informovat.  –OdMI- 

 
20.04.2015

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města

Vážení spoluobčané, po kliknutí na následují odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Uv228JkrBPg můžete sledovat živý přenos ze zasedání ZM. Zasedání začíná v 16:00.

 
17.04.2015

Rekonstrukce chodníku u polikliniky

IMGP7665

Rekonstrukce byla provedena v souvislosti s pokácením 6 kusů bříz rostoucích podél chodníku a tarasu u budovy polikliniky. Jejich kořenový systém byl prorostlý do původní asfaltové plochy chodníku, kterou téměř zdemoloval, stejně tak poškozoval přilehlý taras. O tomto jsme již informovali v článku 1. 4. 2015 https://www.ledecns.cz/redakce/index.php?lanG=cs&portal=2179&as4uOriginalDomain=www.ledecns.cz&od=10&. Byla zde proto provedena celková úprava a odstranění této asfaltové plochy, kořenů a podkladu. Nově byla položena zámková dlažba, která navazuje na již opravený chodník, který byl kompletně zrekonstruován v loňském roce v ulici Habrecká. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. a náklady se vyšplhaly na 146  000,- Kč včetně DPH. Opravenou zpevněnou plochu jistě ocení i návštěvníci polikliniky, kdy je tento prostor využíván jako plocha pro parkování. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami v naší fotogalerii. – OdMI –

 
17.04.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města + UPOZORNĚNÍ

Podklady pro jednání, které se koná 20. dubna 2015 naleznete zde. V průběhu zasedání ZM bude možné na internetu shlédnout zkušební přímý přenos, odkaz bude zveřejněn na webu města v pondělí před začátkem zasedání.

 
15.04.2015

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyber rizeni 13 4 2015

Tajemník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou vyhlašuje dne 13. 4. 2015 výběrové řízení na pozici úředník zařazený v městském úřadě oddělení výstavby. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1. 7. 2015. Lhůta pro podání přihlášek je do 29. 4. 2015, 8:00 hodin.
Požadavky pro tuto pozici a vše co musí přihláška obsahovat je uvedeno v příloze či na elektronické úřední desce.

 
13.04.2015

ODBOR DOPRAVY MěÚ Světlá nad Sázavou INFORMUJE

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od dnešního dne dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat. Ing. M. Peroutka, vedoucí odboru dopravy, MěÚ Světlá nad Sázavou

 
13.04.2015

Noc s Andersenem v knihovně

11027439 967987013214607 4516342308008933379 o

V pátek 27. 3. 2015 proběhla další spací noc v knihovně. Tentokrát jsme většinu času strávili na ledečském hradě. Tam si děti poslechly obsah a ukázku z knihy Poslední ples a pověst O zvonu Burianovi. Oba příběhy se vztahují k historii Ledče nad Sázavou. Děti si vyrobily lampičky a už se těšily na prohlídku hradu, při které dokonce i probudily pár duchů. Potmě prošly stezku odvahy, kde plnily úkoly s černokněžnicí, s čarodějnicemi, s vodníkem a vysvobodily zakletou princeznu. Program pokračoval v knihovně, kde už nám došly síly, a tak jsme se kolem půlnoci uložili ke spánku. Myslíme, že se spací noc povedla a hlavně moc děkujeme panu kastelánovi Luďkovi Šímovi za trpělivost a ochotu. knihovnice 

 
10.04.2015

Čistá Vysočina

cistavysocina

Již po sedmé proběhne v termínu 11.4. - 22.4.2015 v našem městě a jeho okolí úklid veřejného prostranství a přírody. Akce probíhá pod záštitou Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. V našem městě se do akce aktivně každoročně zapojuje Základní škola. Ostatní účastníci v našem správním obvodu jsou v letošním roce obec Hradec, Prosíčka, Horní Paseka, Ostrov a také ZŠ a MŠ Kožlí, SDH Kožlí a Koumarovi z Hradce. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích. Nasbíraný odpad se třídí do plastových pytlů, které všichni účastníci obdrželi zdarma od Kraje Vysočina. Podél krajských komunikací sběr pytlů s odpadky zajištuje Krajská správa a údržba silnic a mimo tyto komunikace na všech ostatních plochách sběr odváží firma, která v místě zajišťuje svoz odpadu. Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!!! Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

 
09.04.2015

Odbor dopravy Městského úřad Světlá nad Sázavou informuje

Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou je zákonem pověřen řešením dopravních přestupků na celém území ORP Světlá nad Sázavou. Do těchto dopravních přestupků spadá i nerespektování dopravní značky č. IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem, která je několikrát umístěna na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. V období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 našemu odboru bylo oznámeno Policií ČR Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou 78 dopravních přestupků, kdy řidič neměl zaplacený parkovací poplatek min. ve výši 2 Kč za hodinu. Z těchto 78 přestupků již 56 přestupců zaplatilo pokutu ve výši 300 Kč. Tedy je na zvážení každého řidiče parkujícího na zpoplatněném parkovišti na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, zda je lepší zaplatit 2 Kč nebo se vystavit hrozící pokutě. Ing. M. Peroutka - vedoucí odboru dopravy, Městský úřad Světlá nad Sázavou

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load