Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

10.07.2015

OD HUSOVY SMRTI UPLYNULO PROPASTNÝCH ŠEST STOLETÍ

05
Kdyby Husa nebylo, co by z českých dějin zbylo? Sled panovnických dynastií, válek se sousedy, selských rebelií a morových ran. Na Husovo jméno slyší už pěkná řada generací a Češi mu v nejrůznějších anketách dávají mnoho hlasů, vlastně vždycky je „na medaili“ (v probíhající rozhlasové je aktuálně první). K jeho popularitě přispěla i filmová zpracování, čerstvý produkt ČT nevyjímaje.
 
02.07.2015

Upozornění pro občany

nso15

V pondělí, dne 6. 7. nebude proveden svoz komunálního odpadu. Náhradní svoz bude v úterý dne 7. 7. 2015.

 
01.07.2015

Zpevněná odstavná plocha za BILLOU

IMGP0425

Na základě řešení situace s parkováním na Husově náměstí byla v lednovém Ledečském zpravodaji ve stejnojmenném článku od pana starosty Ing. Zdeňka Tůmy prezentována myšlenka, že v průběhu roku bychom rádi poblíž centra města vytvořili zpevněnou odstavnou plochu, aby především v letních měsících mohli nejen návštěvníci našeho města, ale i naši občané v klidu parkovat svá auta v okolí náměstí. Tento prostor byl vytipován a upraven za BILLOU a to s příjezdem uličkou podél budovy čp. 46 z ulice Hrnčíře. Jak se dílo povedlo posuďte sami, viz foto. A hlavně si tuto odstavnou plochu vyzkoušejte. Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

 
30.06.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

obr
VE ČTVRTEK 2. 7. 2015 EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKA  z provozních důvodů N E Ú Ř A D U J E !

Ověřování listin a podpisů – 2. patro – pokladna
Výpisy z CZECH POINTU – 2. patro -  sekretariát 
 
25.06.2015

Ocenění žáků a studentů

IMG 8408

FANFÁRY zahájily i ukončily malou slavnost, která se konala na sv. Jana brzy odpoledne v obřadní síni Městského úřadu v Ledči n. S. Na návrh ředitelek zdejších škol tu byli vedením radnice oceněni žáci a studenti, kteří, v právě končícím školním roce, dosáhli mimořádných studijních výsledků. 

 
23.06.2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Platnost OP

Výměna občanských průkazů - v letošním roce končí desetileté období od poslední hromadné výměny tohoto dokladu prováděné v roce 2005. Celý text viz příloha.

 
19.06.2015

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná 22.6.2015 naleznete zde

 
19.06.2015

Ulička na Hůrce nově - dokončení

IMGP8456

Jak jsme již na našich stránkách informovali v článku ze dne 13. 1. 2015, ještě před koncem roku 2014 se podařilo upravit část uličky, vedoucí z ulice Hůrka do ulice Na Potok. Povrch v uličce byl vymletý a při dešti nebo námraze byl téměř neschůdný. Občané si zde zkracují cestu na starý hřbitov i k stále vytékajícímu pramenu Na Potoce. Úprava vzhledem k terénu – úzká ulička, velký spád – byla velice náročná, neboť zde nešlo využít mechanizaci a téměř veškerý materiál se musel dopravovat ručně. Úprava druhé části této uličky byla dokončena v měsíci květnu letošního roku. Tak snad se našim TS Ledeč nad Sázavou povedlo opravit tuto uličku ke spokojenosti občanů. Posuďte sami v naší fotogalerii.  -OdMI -

 
17.06.2015

Oznámení občanům – uzavírka silnice č. III/01831 v úseku Hamry - Olešná

path5436 1

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude silnice č. III/01831 v km 2,5-3,5 (v úseku Hamry-Olešná, v délce 1 km) v termínu od 6. července do 8. července UZAVŘENA. Objízdná trasa je stanovena: obousměrně – po silnici č. III/01831 směr Ledeč n. S. po křižovatku se silnicí č. II/130 Ledeč n. S., dál po ní až po křižovatku se silnicí č. II/339 směr Vrbka a dál po ní po křižovatku s místní komunikací Kozlov. Po místní komunikaci směr Kozlov až po křižovatku se silnicí č. III/01831 a přes Kozlov po ní až po uzávěru do Olešné (viz přiložená situace). Délka objízdné trasy – 13, 1 km.  –OdMI- 

 
16.06.2015

Pasování prvňáčků na čtenáře

100 1193

I letos proběhlo v knihovně pasování prvňáčků všech prvních tříd. Tentokrát byl celý program založen na znalostech dětí o domácích zvířatech. Prvňáčci byli rozděleni do šesti skupin zhruba po čtyřech dětech. V tomto seskupení museli vykonávat různé úkoly a předvádět své čtenářské dovednosti. Někteří byli tak šikovní a rychlí, že u toho stihli i číst knihu, kterou si vybrali. Za zvuku fanfár byli na závěr pasováni na čtenáře. Jejich paní učitelky byly taktéž pasováním oceněny za obětavost a trpělivost, kterou po celý rok dětem věnovaly. Atmosféra byla na konci školního roku skvělá a nám nezbývá nic jiného, než všem dětem popřát krásné prázdniny a doufáme, že si děti přijdou do knihovny půjčit knihu, aby jen neseděly u počítače. -knihovnice-

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load