Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

09.12.2016

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na předvánoční posezení v knihovně, v pondělí 12.12.2016 od 9.30 hodin v dětském oddělení. Máme připraveno zajímavé čtení a vyrábění vánočních přání.Vstup zdarma.

 
09.12.2016

Pořádání trhů na v Ledči nad Sázavou

V Ledči nad Sázavou se již několik roků pravidelně od března do prosince konají na Husově náměstí každé první úterý v měsíci prodejní trhy.

 
09.12.2016

Poničené nové herní prvky na dětském hřišti

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali v článku ze dne 16. 8. 2016, na několik dětských hřišť ve městě byly doplněny nové herní prvky.

 
01.12.2016

Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu na Husově náměstí – dokončení I. etapy obnovy

sloup 1

Jak jsme již naše čtenáře informovali v červencovém čísle ledečského zpravodaje, v letošním roce proběhla 1. část plánované obnovy 11 metrů vysokého Mariánského sloupu, který se nachází na východní části Husova náměstí. 

 
29.11.2016

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY PRO ROK 2017 (PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ) ZAHÁJEN DNE 1. 12. 2016

Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2017, prostřednictvím které lze také hradit parkovné na placeném parkovišti na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, je zahájen od 1. 12. 2016. Maximální možný počet vydaných karet na rok je omezen na 50 kusů. Cena parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je ke stažení prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.ledecns.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/formulare.html, případně v tištěné podobě na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, I. patro., č. dveří 109. K žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (malý TP). Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně na podatelně MěÚ Ledeč nad Sázavou nebo na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Na jednu parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných na jednoho provozovatele. (Vydání registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací místu v příslušné zóně placeného stání).  

 
25.11.2016

Podklady pro ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 28. 11. 2016 naleznete zde.

 
22.11.2016

Údržba pozemků a sousedské vztahy

Sousedské vztahy jsou někdy složité. Padá vám ze stromů od sousedů listí na zahradu? Vadí vám jeho vzrostlé keře, které stíní zahrádce, která je nedaleko od společného plotu (rozhrady)? Bojíte se, že velké stromy při silných poryvech spadnou na váš dům? Vadí nám sousedova nepokosená zahrada? Jakým způsobem tyto neshody řeší legislativa?  Vůbec není pravdou, že si na svém pozemku můžeme dělat to, co se nám zlíbí. Na spoustu těchto otázek nám dokáže odpovědět  Občanský zákoník (zák.č.89/2012 Sb.) , který upravuje oblast sousedský práv v ustanoveních § 1013-1023 NOZ. Tato úprava se vztahuje výslovně k vlastnictví pozemku.

 
14.11.2016

Rekonstrukce sociálního zařízení na poliklinice

V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení (pánské i dámské části) ve třetím nadzemním podlaží budovy polikliniky.  Na základě provedeného poptávkového řízení byla uzavřena smlouva na provedení prací se společností Atos spol. s r. o. a celkové náklady se vyšplhají do výše 162 670,- Kč včetně DPH. Provedení prací zahrnuje osazení ocelových zárubní, zasekání rozvodů vody vč. zednického zapravení, zasekání rozvodů kanalizačního potrubí vč. zednického zapravení, oškrabání malby včetně penetrace, nové oštukování a výmalba, vyrovnání podlah, nové keramické podlahy, obložení částí stěn keramickým obkladem, odřezání starých trubek, nátěry radiátorů ÚT. – OdMI -  

 
14.11.2016

Oprava asfaltových povrchů komunikací na území města a provedení obratišť v lokalitě Zoufalka

Od září letošního roku probíhá na území města průběžná oprava výtluků asfaltových povrchů komunikací, práce provádí společnost Asfalt OK s.r.o. z Českých Budějovic. Zároveň na přelomu září a října provedly naše TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. vybudování tří obratišť na konci slepých komunikací v lokalitě Zoufalka. – OdMI- 

 
14.11.2016

Výměna oken v budově polikliniky – II. etapa

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali v článku ze dne 13. 10. 2016, na konci měsíce srpna byla dokončena výměna oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou. V rámci plánové postupné výměny všech oken v budově, byla uzavřena se společností Atos spol. s r. o. smlouva o dílo na provedení druhé etapy výměny oken v některých dalších pronajatých prostorách budovy. Náklady na provedení výměny budou činit 325 307,- Kč včetně DPH. Práce budou probíhat od poloviny listopadu 2016 do konce roku 2016. – OdMI-

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load