Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

15.09.2016

Oprava vstupu do budovy Základní školy v ul. Nádražní

IMG 20160823 142405

V polovině srpna proběhla oprava vstupu do budovy ZŠ čp. 780 v ulici Nádražní.

 
15.09.2016

Dokončení opravy komunikace ul. Hutní

IMGP2919

V měsíci červenci byla dokončena oprava komunikace v ulici Hutní. Značně poškozený povrch vozovky by vyspraven živicí, vyspraveny byly i drobnější výmoly.

 
15.09.2016

Úpravy na házenkářském hřišti na letním stadionu

20160818 101329

Na přelomu měsíce července a srpna byly dokončeny úpravy na venkovním házenkářském hřišti na letním stadionu.

 
15.09.2016

Oprava chodníku od restaurace Na Růžku směrem k budově polikliniky

20160817 141329

V průběhu června a července proběhla oprava chodníku vedoucího od restaurace Na Růžku směrem k budově polikliniky. Práce byly rozděleny do dvou částí.  V první etapě proběhly úpravy chodníku v ul. Na Žižkově až ke spojnici s ulicí Habrecká.

 
15.09.2016

Výměna oken v budově ZUŠ

20160818 102159

Na přelomu července a srpna byla provedena kompletní výměna oken v budově ZUŠ. Práce zahrnovali dodávku a montáž oken a dveří, dopravu, demontáž oken a dveří, demontáž vnitřních parapetů, likvidaci oken a dveří a stávajících vnitřních parapetů, montáž parotěsů a vodotěsů, zednické práce, vymalování vnitřních začištěných prostor, úklid místností, demontáž a montáž vnitřních a vnějších parapetů, demontáž a montáž žaluzií.

 
08.09.2016

Informace k uzavírce viaduktu

viadukt

Dne 31.8.2016 proběhl druhý kontrolní den k „Rekonstrukci železničního mostu přes silnici II/150 z Ledče nad Sázavou na Havlíčkův Brod“. Za účasti všech zainteresovaných subjektů na této akci bylo konstatováno, že práce na mostě v km 33,178 probíhají v souladu s harmonogramem postupu prací. Výslovně bylo potvrzeno, že od 14.9.2016 bude komunikace uzavřena pouze částečně, provoz zde bude řízen v jednom směru pomocí semaforů.

 
04.09.2016

OZNÁMENÍ OBČANŮM – omezení provozu na komunikaci mezi obcemi Hradec a Ostrov

B3a

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás tímto informovat o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú.  Hradec přes tzv. „Kamenné stádo“ (mezi obcemi Hradec a Ostrov) a to umístěním dopravního značení B3 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku) s dodatkovou tabulkou E13 s textem mimo dopravní obsluhu, občany obcí Vilémovice, Ostrov, Pavlov, Hradec a místní části Zoufalka, viz grafická příloha. Platnost stanovení od 5. 9. 2016 do 4. 9. 2017. - OdMI - 

 
02.09.2016

Upozornění občanům

Vážení občané, z důvodu plánované rekonstrukce ulice Ke Stínadlům, v rámci které dojde, ve spolupráci se společností VaK HB a. s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě komunikace včetně přilehlých chodníků, bude od září do konce roku 2016 omezen provoz na komunikacích vedoucích na staré i nové sídliště. ikona souboruRozhodnutí

 
02.09.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná 5. září 2016 naleznete zde.

 
31.08.2016

Rekonstrukce železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod

objížďka

Vzhledem k zahájení nového školního roku připomínáme dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load