Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

21.01.2016

Vyhodnocení ankety - MKDS

Kamer system

V souvislosti se zamýšleným zřízením městského kamerového dohledového systému byla na internetových stránkách města zveřejněna anketa, která měla zjistit názor místních obyvatel na uvedenou problematiku. Zájemci si mohli formulář stáhnout na webových stránkách města a současně byly dotazníky distribuovány do domácností obyvatel města Ledeč nad Sázavou a to v počtu cca 5000 ks. Anketa probíhala od 21. 12. 2015 do 17. 1. 2016. Za tuto dobu se zpět navrátilo 395 vyplněných anketních lístků. To vypovídá o zájmu, či spíše nezájmu obyvatel o tuto problematiku. I těchto několik navrátivších se dotazníků o něčem vypovídá. Vaše názory a vyhodnocení této ankety přikládáme jako přílohu ikona souboruzde.
Město Ledeč nad Sázavou děkuje všem, kteří se do ankety zapojili a vyjádřili své názory.  - OdMI-

 
20.01.2016

Oznámení občanům

Dne 21. 1. 2016 nepoteče voda v ulicích Petra Bezruče, Julia Fučíka a Jiřího Wolkera a to od 8:30 do 12:00.

 
18.01.2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

SKMBT C36016011816310

Oblastní charita Havlíčkův Brod předkládá přehled o pokladničkách v rámci akce Tříkrálová sbírka 2016.

 
15.01.2016

Natáčení pohádky Anděl Páně II

Ve dnech 27. 1. až 6. 2. 2016 bude na Ledečském hradě probíhat natáčení pohádky Anděl Páně II, více informací a fotografie naleznete na facebookové stránce hradu.

 
11.01.2016

Přímý přenos ZM

Přímý přenos lze sledovat zde.

 
10.01.2016

Sledování kvality ovzduší v Ledči nad Sázavou

V prosinci 2015 byla poprvé zapojeno město Ledeč nad Sázavou (lokalita sportoviště u budovy základní školy) do projektu  „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV“).Naše město bylo zařazeno mezi 24 lokalit, kde se bude následující 2 roky sledovat znečištění ovzduší. Po uplynutí této doby se bude dále rozhodovat o tom, v jaké podobě by mohl projekt, případně pokračovat. Již od 8. prosince 2015 probíhalo měření, které bylo přerušeno 5. ledna 2016, takže bylo zmapováno delší časové období. Měřící souprava se do našeho města ještě běhen dvou následujících let několikrát vrátí.  Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ovzdusivysocina.cz a aktuální výsledky na webu www.ovzdusivysocina.cz/sledovane-lokality/ledec-nad-sazavou/monitoring/

 
10.01.2016

Rekonstrukce železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod

IMG 20151123 143534

Stávající železniční most v Ledči nad Sázavou (viz foto) tvoří výraznou směrovou i výškovou překážku na silnici druhé třídy II/150 směřující do Havlíčkova Brodu. Vozidla jsou zde nucena při průjezdu mostním otvorem často i zastavit a projíždět téměř „krokem“. Volná výška pod mostem je pouze 4,05 m, volná šířka 6,03 m. Mostní otvor nevyhovuje parametrům silnice kategorie S 7,5.

 
08.01.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 11.1.2016 naleznete zde.

 
07.01.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Čez

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Ledči nad Sázavou. Více informací naleznete ikona souboruzde

 
07.01.2016

Kotlíkové dotace v kostce

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím naleznete v připojeném článku.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load