Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

26.11.2014

Obnova rubriky dotazy

Vážení spoluobčané, od 24. listopadu 2014 je obnoven provoz rubriky dotazy. Obnovení této rubriky je v souladu se slibem většiny volebních subjektů, které jsou v zastupitelstvu města Ledče nad Sázavou, opět otevřít „radnici“ občanům a vést s nimi dialog nejen o budoucnosti našeho města, ale i o běžných problémech, které je trápí a ve kterých by jim „město“ mohlo být dle jejich názoru nápomocno při jejich řešení. Dotazy, které se budou týkat obecných problémů našeho města a které budou  zajímavé i z hlediska ostatních občanů,  budou včetně odpovědí zveřejňovány na těchto stránkách . Na osobní dotazy bude odpovídáno na e-mailové adresy tazatelů. Naší snahou bude, aby dotazy vždy odpovídali pracovníci MÚ, do jejichž kompetence daný dotaz spadá.   Samozřejmě nebudou zveřejňovány dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity, urážky jednotlivců nebo anonymní dotazy. Na tyto dotazy nebude ze strany MÚ reagováno. Své dotazy a připomínky můžete posílat také na  emailovou adresu dotazy@ledecns.cz. Dotazy včetně odpovědí budou zveřejňovány zpravidla do týdne od doručení dotazu.

 
21.11.2014

Nový výtah na poliklinice

Výtah kabina I

Téměř tři roky jsme se snažili o rekonstrukci výtahu na poliklinice vzhledem k jeho takřka dezolátnímu stavu. Až ve druhém výběrovém řízení se nám to povedlo. Na jaře letošního roku proběhlo druhé výběrové řízení na výběr dodavatele, který by provedl kompletní rekonstrukci lůžkového výtahu v budově polikliniky. Jako uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 038 800,- Kč (bez DPH) byla vybrána firma Výtahy – elektro, s.r.o. Havlíčkův Brod. Samotné práce na výtahu byly zahájeny 6. října 2014 a  kompletní dílo  bylo předáno 18. 11. 2014, tedy o cca 3 týdny dříve než bylo nasmlouváno. Děkujeme všem návštěvníkům polikliniky, že tolerovali nutnou odstávku výtahu, určitě se jim nový výtahem bude jezdit pohodlněji. Jak se nám dílo povedlo, posuďte sami v naší fotogalerii. – OdMI - 

 
19.11.2014

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V KNIHOVNĚ

V pondělí 1. 12. 2014 v 10.00 hod zveme všechny zájemce k předvánočnímu posezení v městské knihovně. Již tradičně bude na programu literární pásmo, tentokrát vyprávění o významné světelské rodačce a dále ukázky humorných fejetonů. Dalším bodem setkání bude předvádění výroby vánočních dekorací a jiných malých drobností. Těšíme se na vás!

 
14.11.2014

LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ

anon LZ 11

LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ jde do prodeje. Žádný podzimní chlad nás sice nezahání do chalupy (nezvykle teplý listopad byl také v roce 2010), ale brzké stmívání ano. Samozřejmě hned zapneme televizi, ale zkuste ten čas věnovat třeba právě vycházejícímu LEDEČSKÉMU ZPRAVODAJI.Ústřední zprávou je samozřejmě ustavující zastupitelstvo Ledče. Sice ve zkratce, ale vše podstatné se dozvíte na str. 4, respektive hned na titulní straně. Úplnému obsazení úřadu se budeme věnovat hned v prosinci. A co ještě je obsahem nového zpravodaje? Třeba tři tipy na vánoční dárek, mj. se křtila nová kniha Ledečské osobnosti - str. 3, na stejném místě hodnotíme sezonu v ledečském muzeu, ani menší návštěva neovlivnila její úspěšnost. Obsáhlá zpráva o aktivitách školy přišla ze ZUŠky. Vrchol své celoroční práce, okresní výstavu, hodnotí také chovatelé, všechno bylo dobré, snad jen nad účastí vystavovatelů i návštěvníků krčí rameny. Seriál o Velké válce tentokrát představuje Ledečáky, kteří se aktivně do této neblahé, sto let staré, dějinné události zapojili. Událostí bylo také otevření hvězdárny na gymnáziu – jaké mělo hvězdné obsazení a co o tom místě píše kronika, čtěte na straně 12, 13. Ze sportu se dostane na tradiční Běh Šeptouchovem, házenkáři představují budoucí hvězdy tohoto tradičního ledečského sportu. Naopak motokros nabízí ostřílené matadory, kteří na zdejší trati ozdobili úspěšný mistrovský závod. Jsou tu pozvánky na jazz do Villy Markéty a také na ledečské náměstí, kde 30. listopadu zahájíme milý adventní čas, organizace se ujalo a překvapení chystá – Středisko volného času v Ledči. Anonci LISTOPADOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE jsem zahájil nezvyklým podzimním počasím, které mate nejen lidi, ale také ježky. Co s takovým funícím a dupajícím bodlináčem se dozvíte na str. 2. Až zachráníte ježka, přečtěte si v klidu zbytek LISTOPADOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE. Příjemné podzimní dny a hezké počtení vám přeje ok. 

 
10.11.2014

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA LEDČE NAD SÁZAVOU

16

10. listopad 2014 byl 314. dnem tohoto roku, ale zároveň prvním dnem, kterým začalo čtyřleté pracovní období pro nově zvolené vedení Města Ledeč n. S. V 16. hodin se epicentrem místního politického života stala obřadní síň v budově městského úřadu. Kromě zvolených zastupitelů se dostavila i početná veřejnost. Kdo čekal nějaké drama, asi byl zklamán. Volba nových představitelů proběhla kultivovaně, podle karet, které rozdali ledečtí voliči už před měsícem. 

 
07.11.2014

Poděkování a rozloučení

Vážení spoluobčané, v pondělí 10.listopadu 2014 zvolí naše zastupitelstvo nového starostu. Já jím nebudu. Ve volbách jsem nabídl koncept civilní, slušné a nechvástavé politiky. Nicméně respektuji svaté právo voliče, zvolit si politiku, jaká mu vyhovuje. I já jsem měl možnost reagovat na kampaň svých soupeřů jejich zbraněmi. I já jsem mohl lhát, špinit a rozlévat kolem sebe hektolitry hnusu a nenávisti. Ale stala by se mi ta nejhorší věc, která se chlapovi může stát – ztratil bych svou tvář. A nemám sílu nato, aby mi každé ráno v zrcadle opětovala pohled bezpáteřní zrůda bez tváře. Takovou cenu pro mě nemá žádná funkce. Hrál jsem tvrdě, ale fair. A odcházím, jako z každého svého boje, s hlavou vztyčenou. Ale mám na vás prosbu. V pondělí předám 14 zastupitelům předávací protokol,  v němž bude popsán stav města. Já jsem na nicneříkající protokol před čtyřmi lety čekal tři týdny od svého zvolení. V mém protokolu bude vše, zejména to, co je třeba do budoucna udělat. A kontrolujte, prosím, své zastupitele a radní, jak s tím naloží.  Již jsem zaslechl, že prý bude třeba vzít některé žaloby zpět. Patrně se jedná zejména o žalobu vůči bývalému starostovi Vrbovi o zaplacení 292.500,- Kč. Tento spor město u prvoinstančního Okresního soudu v Havlíčkově Brodě vyhrálo. Pan Vrba využil svého práva a odvolal se. Nepoužil jsem tento argument ve volební kampani, protože nemá s politikou co dělat. Jde o následek usvědčeného a odsouzeného falšování a zneužití pravomoci jednotlivce.  Dohlédněte ale vy, občané města, aby to byl odvolací soud, kdo rozhodne o tomto nároku, tedy o nároku vás všech. Vážení a milí, závěrem vám děkuji za to, co pro město děláte , přeji vám vše dobré a městu hodně štěstí. Bude ho potřebovat. Petr Vaněk  

 
07.11.2014

Pietní místo - vsypová loučka na Novém hřbitově prošla úpravou

IMGP6863

Vsypová loučka, která slouží k ukládání zpopelněných lidských ostatků na Novém hřbitově v Ledči nad Sázavou, prošla v minulých týdnech rozsáhlejší údržbou, jež zahrnovala i terénní úpravy této lokality.

 
05.11.2014

Po dvou letech máme krásnou školku

logo opžp

Od začátku roku 2013 se pracovalo na projektové přípravě akce „ Zateplení budovy MŠ Družstevní, Ledeč nad Sázavou“. Po vypracování PD následovala příprava žádosti o dotaci. Žádost byla přijata a městu byla přiznána dotace. V letošním roce, po výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací, byly zahájeny vlastní práce. Zateplení prováděla vybraná firma Thermcom, s. r. o., Jihlava a celkové náklady činily 2,8 mil. Kč. Bylo provedeno zateplení střechy, výměna oken (výplní otvorů) a nakonec zateplení celého obvodového pláště. Jako třešničku na dortu jsme pak nakonec řešili barevnost fasády. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory činila celkem 1 762 686,90 Kč (1 664 759,85 Kč dotace FS, 97 927,05 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů. Věříme, že uživatelé ocení nejen úsporu energie, ale také barevné provedení, které jistě potěší hlavně ty nejmenší. No posuďte sami, fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. – OdMI–

 
25.10.2014

KŘTILA SE KNIHA O LEDEČSKÝCH OSOBNOSTECH

02

Z letošního podzimu ještě neuplynula ani třetina a my jsme v tomto barevném období křtili už druhou knihu o Ledči. Před měsícem jsme do života poslali knihu M. Šustra – Ledečsko na starých pohlednicích a včera to byla druhá kniha Evy Novákové – Plevové, Osobnosti Ledče nad Sázavou. V příjemné atmosféře se v ledečské synagoze sešla autorčina rodina, blízcí přátelé a pozvaní hosté. Hlavním bodem programu samozřejmě byl křest knihy, ale setkáním se táhla i vzpomínka na inspirátora knihy, regionálního spisovatele, pana Františka Plevu, od jehož úmrtí před pár dny uplynulo už pět let.

 
17.10.2014

Upozornění na odstranění stožárů veřejného osvětlení

sloupy

Tímto upozorňujeme občany našeho města, že na území města dojde k odstranění několika stožárů veřejného osvětlení. Majitelem a provozovatelem osvětlení jsou Technické služby města, které provedou výměnu havarijních stožárů za nové. Vyměňované stožáry jsou označeny v grafické příloze.   Ing.Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load