Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

29.04.2015

Upozornění

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás na změnu termínu svozových dnů komunálního odpadu. Místo 1. a 8. května jsou náhradní termíny 4. a 11. května.

 
24.04.2015

Stanice Pavlov - Slavnostní zahájení sezóny

slavnostni zahajeni sezony2015 04 25

Dne 25.4.2015 od 10:00 se koná slavnostní zahájení sezóny 2015. Více informací viz obrázek.

 
22.04.2015

Informace k přenosu ze ZM

zm

Vážení spoluobčané, jak jsme již informovali v článku ze dne 17. 4. 2015, proběhl v pondělí 20. 4. 2015 první přímý přenos ze zasedání Zastupitelstva města, který jste mohli sledovat prostřednictvím internetu. Na základě prvních reakcí, které jsme obdrželi po odvysílání tohoto přenosu, bychom vás chtěli informovat, že pro zlepšení kvality zvuku přenášeného ze strany přítomné veřejnosti, bude pořízen ještě jeden bezdrátový mikrofon. Protože plánujeme budoucí videozáznamy archivovat a zveřejňovat na webových stránkách města, není vhodné, z důvodu ochrany osobních údajů, rozšiřovat kamerový systém o další kameru, která by snímala veřejnost. O dalších případných vylepšeních budeme informovat.  Ing. Michal Ptáčník, správce IT 

 
21.04.2015

Výběrové řízení na pozici sociální pracovnice

SKMBT C36015042108140

Domov Háj vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice; celý text viz. příloha.

 
21.04.2015

Zateplení ZŠ Nádražní

logo opžp

Jak si jistě všimli zejména ti školou povinní a jejich doprovod, v měsíci březnu se rozběhly práce na stavbě „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“. Stavbu provádí společnost AGOS stavební a. s. Pelhřimov, která zvítězila v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavebních prací tohoto rozsáhlého projektu a nabídla za zhotovení díla nejnižší nabídkovou cenu ve výši 13 930 901,90 Kč bez DPH. Město Ledeč nad Sázavou se rozhodlo tento projekt realizovat, protože tepelně-technické a akustické vlastnosti původních výplní otvorů celého objektu ZŠ a obvodového pláště jídelny neodpovídají dnešním standardům a také vykazují různou míru degradace. Výměnou starých nevyhovujících oken a dveří za nová a výměnou obvodového pláště se sníží potřeba energie na vytápění a tím dojde ke snížení ekologické zátěže. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory činí celkem 6 887 423,70 Kč (6 504 789,05 Kč dotace FS, 382 634,65 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů. O postupu prací budeme dále informovat.  –OdMI- 

 
20.04.2015

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města

Vážení spoluobčané, po kliknutí na následují odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Uv228JkrBPg můžete sledovat živý přenos ze zasedání ZM. Zasedání začíná v 16:00.

 
17.04.2015

Rekonstrukce chodníku u polikliniky

IMGP7665

Rekonstrukce byla provedena v souvislosti s pokácením 6 kusů bříz rostoucích podél chodníku a tarasu u budovy polikliniky. Jejich kořenový systém byl prorostlý do původní asfaltové plochy chodníku, kterou téměř zdemoloval, stejně tak poškozoval přilehlý taras. O tomto jsme již informovali v článku 1. 4. 2015 http://www.ledecns.cz/redakce/index.php?lanG=cs&portal=2179&as4uOriginalDomain=www.ledecns.cz&od=10&. Byla zde proto provedena celková úprava a odstranění této asfaltové plochy, kořenů a podkladu. Nově byla položena zámková dlažba, která navazuje na již opravený chodník, který byl kompletně zrekonstruován v loňském roce v ulici Habrecká. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. a náklady se vyšplhaly na 146  000,- Kč včetně DPH. Opravenou zpevněnou plochu jistě ocení i návštěvníci polikliniky, kdy je tento prostor využíván jako plocha pro parkování. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami v naší fotogalerii. – OdMI –

 
17.04.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města + UPOZORNĚNÍ

Podklady pro jednání, které se koná 20. dubna 2015 naleznete zde. V průběhu zasedání ZM bude možné na internetu shlédnout zkušební přímý přenos, odkaz bude zveřejněn na webu města v pondělí před začátkem zasedání.

 
15.04.2015

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyber rizeni 13 4 2015

Tajemník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou vyhlašuje dne 13. 4. 2015 výběrové řízení na pozici úředník zařazený v městském úřadě oddělení výstavby. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1. 7. 2015. Lhůta pro podání přihlášek je do 29. 4. 2015, 8:00 hodin.
Požadavky pro tuto pozici a vše co musí přihláška obsahovat je uvedeno v příloze či na elektronické úřední desce.

 
13.04.2015

ODBOR DOPRAVY MěÚ Světlá nad Sázavou INFORMUJE

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od dnešního dne dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat. Ing. M. Peroutka, vedoucí odboru dopravy, MěÚ Světlá nad Sázavou

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load