Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

30.06.2011

Oznámení Městského úřadu

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů ORP (Světlá nad Sázavou) na obecní úřady obcí s POÚ (Ledeč nad Sázavou). Více informací naleznete v článku.

 
21.06.2011

Sváteční letní odpoledne na ledečském náměstí

DH 1

V pátek 17. června 2011 začala místní základní umělecká škola s předstihem slavit Den hudby. Ten je oficiálně stanoven na den Slunovratu 21. června, kdy začíná nejdelší roční období – léto. Svátek se slaví už po sedmnácté a je dobře, že jej alespoň mladí hudebníci dodržují.

 
16.06.2011

Diskuze o krajském školství a dopravě - 27.6.2011

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 27. 6. 2011 v 16:00 hod. v prostorách multifunkčního sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledče n. S., Husovo nám. 1, Ledeč n. S. Pozvání je adresováno nejen veřejnosti města Ledče nad Sázavou, ale i místním podnikatelům a zástupcům firem a všem, kteří mají ke vzdělávání a dopravě v širším slova smyslu co říci. Otevřenou besedu organizuje Krajský úřad kraje Vysočina, více informací na e-mailu: tisk@kr-vysocina.cz

 
03.06.2011

Výsledky zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2011 - 2012

Zápis dětí probíhal ve dnech 26. a 27. dubna 2011. Shrnutí naleznete v článku.

 
31.05.2011

Úspěchy ledečských tanečních skupin

Letošní sezóna byla pro všechny taneční skupiny, sdružené pod SVČ Ledeč nad Sázavou, velice úspěšná...

 
27.05.2011

Základní škola se představuje

zs logo

Vážení čtenáři, v budoucnu bychom Vás chtěli postupně seznamovat se Základní školou Ledeč nad Sázavou, s jejím materiálním a technickým vybavením, školním vzdělávacím programem, výchovně vzdělávacími aktivitami školy, s účastí žáků školy na olympiádách a soutěžích, s projekty financovanými z prostředků EU a dalšími zajímavostmi. Věříme, že naše články budou pro Vás zajímavé a dopomohou k objektivní informovanosti o naší škole. Za kolektiv pracovníků školy Mgr. P. Vágnerová, ředitelka

 
24.05.2011

Nález klíčů

Tento víkend (21-22.5) byl nalezen v Pivovarské ulici svazek klíčů. Klíče jsou k vyzvednutí na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou, 1. patro, oddělení matriky.

 
19.05.2011

Digitalizace televizního vysílání

digitalizace

Dne 31.5.2011 končí analogové vysílání v oblasti Jihlava. Souhrn informací k digitalizaci naleznete v následujícím článku.

 
18.05.2011

Pečovatelská služba - Den otevřených dveří

Ve středu dne 25. května 2011 od 8.00 - 13.30 hod. bude pro veřejnost připraven Den otevřených dveří Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou na adrese 5. května 473, kde se návštěvníci dozví informace o naší činnosti. Upozorňujeme, že součástí prezentace není prohlídka bytů v DPS. Více informací na tel.: 569 726 631

 
17.05.2011

Vítejte na Ledečském webu

Od premiéry, kdy byly spuštěny první webové stránky našeho města uplynulo už 7 let. Za tuto dobu jsme nastřádali řadu zkušeností, ale také tu vznikla potřeba nové, modernější úpravy stránek, tak jak je obvyklé u těchto prezentací. Říkejme tomu tedy třeba „redesign“. Barvy jsme volili tak, aby korespondovaly se základním barevným označením ledečského znaku (praporu). Přizpůsobili jsme vzhled i navigaci tak, aby maximálně vyhovovala potřebám naší cílové skupiny – tedy vás, občanů města i potencionálních návštěvníkům Ledče n. S. Stránky by měly reflektovat současné trendy a možnosti webového zpravodajství, využití jejich možností a umožnit tak návštěvníkům lepší přehled a orientaci. V základní nabídce se vám dostane dostatek informací o městě, poskytovaných službách i aktuálním dění. Očekáváme vaši spolupráci a přivítáme všechny připomínky i potřeby pro celkové zlepšení našich stránek. Jde o náš společný prostor, který musíme udržovat a rozšiřovat. Doufáme, že zde strávíte příjemný čas, vyplněný potřebnými informacemi a budete se tu cítit dobře.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load