Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

27.04.2023

Město Zruč nad Sázavou - výběrové řízení na pracovníka v sociálních službách a zahradníka/zahradnice

Město Zruč nad Sázavou oznámilo vyhlášení výběrového řízení na pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) a zahradníka/zahradnice. 
ikona souboruVýběrové řízení na pracovníka v sociálních službách naleznete v příloze. ikona souboruPřihláška ZDE.
ikona souboruVýběrové řízení na zahradníka/zahradnice naleznete v příloze. ikona souboruPřihláška ZDE.

 
25.04.2023

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Čez
2. 5. 2023, 7:30-14:30 Ledeč nad SázavouPivovarská č. p. 703 a Pivovarská č. p. 124, 125, 126, 127, 226, 234, 353, 527, 528. Celý text v příloze.ikona souboruOdstávka CEZ 2 5 2023
 
24.04.2023

ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ PLECHOVÝCH KONTEJNERŮ - UKLÁDÁNÍ OŘEZANÝCH VĚTVÍ ZE STROMŮ DO PLECHOVÝCH VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Naši občané byli v minulých několika letech zvyklí na určitý standard, který spočíval v ukládání ořezaných větví ze stromů do plechových velkoobjemových kontejnerů rozmístěných pravidelně po celém městě. Kontejnery byly v minulosti rozmísťovány v těchto ulicích Hradní, Foglara, Želivská, Slunečná, J.Fučíka a Nádražní. Nejvíce se nám osvědčilo stanoviště v ulici Nádražní, kde je dostatek místa k vyložení zbylé dřevní hmoty přímo z přepravního vozíku do kontejneru.
Z výše uvedeného důvodu naše město dospělo k závěru, že ořezané větve ze stromů a dřevní hmoty z keřů, budou moci být ukládány pouze na jednom místě, a to v již zmiňované ulici Nádražní  - od 20.3.2023 nepřetržitě, až do odvolání.
Druhou věcí je odkládání vyhrabané trávy a dalšího biologického odpadu do plastových kontejnerů o objemu 1.100 litrů, které jsou umístěny po celém území našeho města. Důrazně upozorňujeme, že do těchto plastových kontejnerů není dovoleno ukládat větve ze stromů. V případě, že tak někdo učiní, dopouští se přestupkového jednání a hrozí mu uložení pokuty.
V případě, že do kontejnerů na biologický odpad  bude uložen jiný odpad, než ten, který tam patří, jedná se o znehodnocení obsahu kontejneru, ten je následně odvezen na skládku a tam také výrazněji vyšší částkou zpoplatněn, takže v konečném důsledku na to doplatíme všichni.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

 
04.04.2023

O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Ledeč nad Sázavou podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-20/2023-601, že v katastrálním území Habrek obce Ledeč nad Sázavou bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.6.2023 přibližně do 30.9.2024.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů
ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
ikona souboruLETÁK V PŘÍLOZE.

 
31.03.2023

UPOZORNĚNÍ!

2383 logo 2021 modre

Od 1. dubna 2023 se mění platební podmínky pro příjem plakátů pro společnost Rengl. Jelikož pobočka České spořitelny je od 1. dubna bez pokladny, nebude naše sběrové místo (Infocentrum, Husovo náměstí 60, Ledeč n. S. ) přijímat hotovost. Tel. dispečink 731 108 695, zákaznická linka 603 468 414. Děkujeme za pochopení.

 
30.03.2023

Změna dne svozu komunálního odpadu

popelnice

Vážení spoluobčané, svoz komunálního odpadu, který by měl být v pátek, dne 07.04. 2023,  bude uskutečněn ve čtvrtek, dne 06.04.2023.
Jana Pánková  - referent odboru životního prostředí, (tel. 731156913)

 
30.03.2023

TRHY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2023

Přehled termínů konání trhů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou v letošním roce: 
úterky: 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11.;
středy: 5. 12., 12.12. a 19.12. – vánoční trh.    
 
28.03.2023

ILUZIONISTA SHOW 2023

iluzionista plakát Ledeč

Již ve čtvrtek 30. března 2023 zavítá do našeho města Pavel Dolejška se svojí ILUZIONISTA SHOW 2023. Ještě několik míst máme volných. Cena vstupenky 390,-. Prodej vstupenek v infocentru nebo na místě. Začátek od 18:00 hod. v sále gymnázia. Těšit se můžete na večer plný nemožných iluzí a velkolepých speciálních efektů. Tato show představuje neuvěřitelnou interaktivní magii, spiritistickou seanci, ohromující předpověď, kterou je třeba vidět, abyste jí uvěřili, levitaci přímo před vašimi zraky, dojemný příběh, nebezpečí, mnoho humorných situací a dech beroucí finále.

 
22.03.2023

Upozornění

Z organizačních důvodů bude dne 23. 03. 2023 (čtvrtek) uzavřena matrika a evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.

 
22.03.2023

Placení poplatků ze psů a za komunální odpad pro rok 2023

V souladu s Obecně závaznými vyhláškami města Ledče nad Sázavou č. 5/2019 ( o místním poplatku ze psů) a č. 3/2021 (o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) upozorňujeme, že v roce 2023 nedojde k rozeslání poštovních poukázek. Tyto poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března 2023 a je možné je uhradit bankovním převodem na číslo účtu 19-2429521/0100, přičemž je nutné uvést variabilní symbol. Neznáte-li ho z předchozích let, kontaktujte u poplatku ze psa paní Bc. Gabrielu Hessovou /gabriela.hessova@ledecns.cz, tel. 566 466 616/, u poplatku za komunální odpad paní Janu Pánkovou /jana.pankova@ledecns.cz, tel. 731 156 913/. Poplatky je rovněž možné uhradit přímo na pokladně našeho MěÚ - Husovo náměstí č. 7, II. patro. Úplné znění vyhlášek se sazbou těchto poplatků naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou v sekci dokumenty „Vyhlášky a směrnice“. Sazby těchto poplatků se oproti roku 2022 nemění. Stejně tak se nemění ani poplatky za komunální odpad, a jsou tedy 840,- Kč za osobu.   Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load