Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

30.01.2015

Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou

Banner OPZP FS ERDF CMYK

K 30.11.2014 byly dle smlouvy o dílo s realizační firmou H-REKULTIVACE, a.s. ukončeny práce v rámci projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. Tento záměr se Město snažilo zrealizovat už v roce 2004, ale nepodařilo se získat finanční prostředky. Dotace byla přiznána až v roce 2012. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Regenerace urbanizované krajiny.

 
20.01.2015

Omluva občanům

Ještě jednou se omlouvám jménem vedení města za zrušené zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19.1.2015. Zasedání zastupitelstva bylo zrušeno vzhledem k nesplnění  ustanovení § 93 odst.1 zákona o obcích, který ukládá městskému úřadu povinnost informovat o místě, době a o navrženém programu zasedání minimálně 7 dní předem na úřední desce.  Tato povinnost nebyla ze strany města splněna z důvodu pochybení lidského faktoru.  Na základě upozornění jednoho ze zastupitelů a po konzultaci s nadřízeným pracovištěm (Krajským úřadem v Jihlavě) a následně se spolupracující právní kanceláří bylo zasedání pro jistotu zrušeno. Vzhledem k tomu, že tato  skutečnost byla zjištěna v úvodu zasedání, nebyl časový prostor k získání jednoznačně relevantního stanoviska z příslušného odboru Ministerstva vnitra ČR. Znalost tohoto stanoviska, které si můžete přečíst ikona souboruzde, by nám umožnila bez problémů pokračovat v jednání a nemuseli jsme jak zastupitelům, tak vám občanům působit případné následné problémy. Vzhledem k uklidnění atmosféry a právní neznalosti jsme se nakonec rozhodli zasedání ukončit. Současně s touto omluvou si vás dovoluji pozvat na opakované zasedání Městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26.1.2015 v obřadní síni MÚ v Ledči nad Sázavou. Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

 
16.01.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 26. ledna 2015, jsou k nahlédnutí ikona souboruzde.

 
15.01.2015

Tříkrálová sbírka 2015 - přehled o pokladničkách

SKMBT C36015011515060

Oblastní charita Havlíčkův Brod  - přehled o pokladničkách "Tříkrálové sbírky 2015.

 
15.01.2015

LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ – LEDEN 2015

ANON WEB 1

V době, kdy jsme toto první číslo tvořili, byla opravdu festovní zima, všude bílo a mráz. Tomu odpovídá i titulní strana. A co je obsahem tohoto zimního zpravodaje? Hned zkraje se dozvíte, jak je to s parkováním na náměstí (barevný plánek) a kolik zaplatíte za odpad (zajímavé srovnání s okolními městy). Tahákem asi bude strana 4, kde je statistika místních obyvatel s grafem vývoje od roku 2000 (jestli je to v tomto případě správné pojmenování). Tím ovšem statistiky v lednovém zpravodaji ještě nekončí. Dočtete se, jak je to s nezaměstnaností a do čísel se dá převést i to, co se dá vyvádět na novém semaforu v Habreku. Sem patří i zpráva MVDr. Vrbky o Stanici Pavlov. Tradiční zpráva od policie je opět o darebnostech místní galérky. Pan náčelník tentokrát na zprávách skrblil, asi nás chtěl ušetřit špatných zpráv hned na začátku roku. Dál jsou tu dvě pozvánky – do Kožlí a do Barborky. Pokud vás zajímá, kam vás to zvou, čtěte na straně 7. Sportovci se hlásí ze sálů i od ledu na straně 9 a 12. Na barevných fotografiích jsou jich hned desítky – určitě mnohé poznáte. A na závěr? Zlatá a diamantová slavnost jedné ledečské rodiny.  Takhle stručně je popsáno 12 stran LEDNOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE, který si kompletní můžete přečíst už v pátek 16. ledna, s poledními zvony bude v trafikách. A jestli vám ve zpravodaji bude něco chybět, dejte nám tip nebo zprávu. Rádi se s vámi o ni podělíme. ok 

 
13.01.2015

Ulička na Hůrce nově

Hurka nove

Ještě před koncem roku se nám podařilo upravit část uličky, vedoucí z ulice Hůrka do ulice Na Potok. Povrch v uličce byl vymletý a při dešti nebo námraze byl téměř neschůdný. Občané si zde zkracují cestu na starý hřbitov i k stále vytékajícímu pramenu Na Potoce. Úprava vzhledem k terénu – úzká ulička, velký spád – byla velice náročná, neboť zde nešlo využít mechanizaci a téměř veškerý materiál se musel dopravovat ručně. Tak snad se našim TS Ledeč nad Sázavou tento úsek povedl opravit ke spokojenosti občanů. Posuďte sami ve fotogalerii.  -Ču -

 
06.01.2015

OZNÁMENÍ OBČANŮM - zprovoznění parkovacích automatů na Husově náměstí

Parkovací automaty na Husově náměstí budou uvedeny do provozu ve středu 14. 1. 2015. Cena za parkování – první hodina 2,- Kč, každá následující započatá hodina 10,- Kč, zpoplatněná doba po – pá 7:00 – 17:00, so 8:00 – 12:00. Dále je možnost zakoupení rezidentní parkovací karty (formulář ke stažení na adrese http://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/formulare.html, případně k vyzvednutí na MěÚ Ledeč nad Sázavou, I. patro, č. dveří 109), cena rezidentní karty – 3000 Kč/rok. Vydání parkovací karty nezabezpečuje automaticky parkovací místo na placeném parkovišti na Husově náměstí. –OdMI-

 
05.01.2015

Upozornění zemědělcům

Výzva 22.kolo - Modernizace zemědělských podniků
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programového období 2007 - 2013 poslední kolo výzev pro předkládání žádostí z PRV pod opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
Více na webových stránkách ministerstva 

 
05.01.2015

ZDENĚK MATĚJ KUDĚJ V ČESKÉM ROZHLASE.

ZDENĚK MATĚJ KUDĚJ V ČESKÉM ROZHLASE. Stane se tak dnes – 5. ledna 2015 v Českém rozhlase na stanici Dvojka v četbě na pokračování od 22 hodin. Dobrodružné cestování po vlastech českých (1/10), autorovy vzpomínky na výlety, které podnikal s Jaroslavem Haškem. Četbu na pokračování pro rozhlas upravila Tereza Adámková, čte Vladimír Hauser. V brněnském studiu natočila Tvůrčí skupina Regiony. Možná, že je to pro řadu z vás pokročilý čas, ale rozhodně bude zajímavé zaposlouchat se do vyprávění osobnosti, která část svého života prožila v Ledči nad Sázavou. A že si ho vážíme, tak jsme tu po něm pojmenovali i jednu z ulic. Ti z vás, kteří pravidelně poslouchají seržanta Pepře (Jiří Černý) to budou mít snazší, je to hned následující půlhodinka. ok 

 
19.12.2014

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města

Dalším krokem, kterým se snaží nové zastupitelstvo plnit své volební sliby, je zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva všem občanům našeho města.  Podklady k jednotlivým bodům,  které  se budou projednávat na jednání zastupitelstva města dne 22.12.2014 si můžete prohlédnout již dnes zde. Věřím, že zveřejňování podkladů pro jednání na internetových stránkách města přispěje ke zlepšení informovanosti vás, občanů našeho města, a v neposlední řadě i k „hojnější“ účasti na jednáních ZM. Zdeněk Tůma, starosta města.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load