Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

30.03.2017

Úhrada poplatku za odpady - UPOZORNĚNÍ

Komunální odpad

DNE 31. BŘEZNA 2017 KONČÍ LHŮTA, DO KDY BYLO NUTNÉ UHRADIT POPLATEK ZA ODPADY.Vážení občané, každému poplatníku byla doručena složenka, na které byla uvedena částka, která byla vyměřena na základě platné Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č.4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na alonži složenky, na webových stránkách našeho města a v Ledečském zpravodaji, jste byli opakovaně upozorněni na skutečnost, že PROSTŘEDNICTVÍM SIPO NENÍ MOŽNÉ V ROCE 2017 POPLATEK UHRADIT!  Poplatek byl splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2017.  Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad Sázavou. Pokud jste stanovený poplatek dosud neuhradili, učiňte tak neprodleně! Neuhrazením poplatku, v zákonem stanoveném termínu,  jste se vystavili možnému sankčnímu postihu. Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

 
22.03.2017

Informace pro klienty VZP ČR

Vážení klienti, pracoviště VZP ČR bude z technických důvodů od 18. dubna 2017 do konce května 2017 dočasně přestěhováno do prostor budovy Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 7, III. patro, kancelář č. 313. Otevírací doba zůstává beze změny.  

 
21.03.2017

Upozornění

Od 1. března 2017 jsme ukončili spolupráci s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a zároveň tím ukončili prodej a ověřování žákovských a studentských průkazek, včetně čipových karet v Turistickém informačním centru. Děkujeme za pochopení.

 
15.03.2017

OZNÁMENÍ OBČANŮM – TRHY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2017

Trhy

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat o termínech konání pravidelných trhů na Husově náměstí v letošním roce. Stejně jako v letech minulých se trhy budou konat každé první úterý v měsíci, letos počínaje dubnem a Vánoční trhy připadnou na první a třetí středu v  prosinci. Konání trhů v těchto termínech bylo schváleno Radou Města Ledeč nad Sázavou na schůzi dne 13. 3. 2017 usnesením č. 04.2017/69RM-s).

Přehled termínů konání trhů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou:

4. 4. 2017
2. 5. 2017
6. 6. 2017
4. 7. 2017
8. 8. 2017
5. 9. 2017
3.10. 2017
7.11. 2017

6. 12. 2017 – Vánoční trh
20.12. 2017 – Vánoční trh

 
13.03.2017

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/18

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/18 v ZŠ Ledeč nad Sázavou se uskuteční 7. a 8. dubna 2017 v budově školy v Komenského ulici - 7. dubna v době od 14 do 17 hod., 8. dubna v době od 8 do 11 hod. 

 
10.03.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník městského úřadu Ledeč n. S. vyhlašuje dne 10.3.2017 výběrové řízení na pozici úředník zařazený v městském úřadě odbor vnitřní správy; celý text naleznete ikona souboruZDE.  

 
09.03.2017

Výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

Na základě usnesení z druhého zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27. února 2017 se vyhlašuje 1. výběrové řízení pro žadatele o zápůjčku z FRB města pro rok 2017 a to v souladu s čl. IV.odst.6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou s tím, že termín pro podání žádostí byl stanoven od 3.03.2017 do 31.03.2017.

 
09.03.2017

Oznámení pro držitele psů

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ledče nad Sázavou č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, došlo k rozeslání poštovních poukázek pro uhrazení poplatku, který je splatný nejpozději do 31. března 2017 a je jej možné uhradit obvyklým způsobem nebo přímo na pokladně našeho MěÚ - Husovo náměstí č. 7.

 
07.03.2017

Zdravotnická záchranná služba v Ledči n. S.

Mnozí z vás si určitě přečetli na serveru idnes dne 6.3.2017 článek  redaktorky Ilony Zelníčkové  „Záchranáři v Ledči nad Sázavou chtějí vlastní stanoviště na okraji města“. Toto je celkem již známá skutečnost, která byla uveřejněna již několikrát v řadě médií.  Co mě však zaujalo, byl jeden „postřeh“, který se týká nájemného a je třeba jej určitě doplnit tak, abyste jako čtenáři a občané našeho města nenabyli dojmu, že příčinou snahy Kraje Vysočina o vybudování vlastního stanoviště je zvyšování nájmu.  V článku je uvedeno, že se nájemné opět zvýšilo. Ano k nepatrnému zvýšení nájmu došlo, avšak součástí nájmu  se však stala řada položek, které byli dříve hrazeny uživateli samostatně  (úklid, srážková voda  atd.) a dnes jsou již součástí celkového nájmu. Takže pro Vaši informaci , pokud bychom provedli porovnání plateb za nájem v roce 2017 a 2015, uspoří Kraj Vysočina cca 10% finančních prostředků v roce 2017 v porovnání s rokem 2015 (při pronájmu shodných prostor), které vynaložil v této položce za stanoviště ZZS na poliklinice v Ledči nad Sázavou.    
-ZT-      

 
07.03.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

stažený soubor (2)

Upozorňujeme občany o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které je od 21. 2. 2017 vyvěšeno na úřední desce. Pro jistotu vkládáme oznámení ještě jednou. Přerušení dodávky elektřiny bude dne 8. 3. 2017 od 7:30 hod do 15:00 hod a týká se obcí ikona souboruHabrek, ikona souboruObrvaň, ikona souboruSouboř a ikona souboruLedče nad Sázavou v rozsahu dle přiložených souborů.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load