Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

22.11.2016

Údržba pozemků a sousedské vztahy

Sousedské vztahy jsou někdy složité. Padá vám ze stromů od sousedů listí na zahradu? Vadí vám jeho vzrostlé keře, které stíní zahrádce, která je nedaleko od společného plotu (rozhrady)? Bojíte se, že velké stromy při silných poryvech spadnou na váš dům? Vadí nám sousedova nepokosená zahrada? Jakým způsobem tyto neshody řeší legislativa?  Vůbec není pravdou, že si na svém pozemku můžeme dělat to, co se nám zlíbí. Na spoustu těchto otázek nám dokáže odpovědět  Občanský zákoník (zák.č.89/2012 Sb.) , který upravuje oblast sousedský práv v ustanoveních § 1013-1023 NOZ. Tato úprava se vztahuje výslovně k vlastnictví pozemku.

 
14.11.2016

Rekonstrukce sociálního zařízení na poliklinice

V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení (pánské i dámské části) ve třetím nadzemním podlaží budovy polikliniky.  Na základě provedeného poptávkového řízení byla uzavřena smlouva na provedení prací se společností Atos spol. s r. o. a celkové náklady se vyšplhají do výše 162 670,- Kč včetně DPH. Provedení prací zahrnuje osazení ocelových zárubní, zasekání rozvodů vody vč. zednického zapravení, zasekání rozvodů kanalizačního potrubí vč. zednického zapravení, oškrabání malby včetně penetrace, nové oštukování a výmalba, vyrovnání podlah, nové keramické podlahy, obložení částí stěn keramickým obkladem, odřezání starých trubek, nátěry radiátorů ÚT. – OdMI -  

 
14.11.2016

Oprava asfaltových povrchů komunikací na území města a provedení obratišť v lokalitě Zoufalka

Od září letošního roku probíhá na území města průběžná oprava výtluků asfaltových povrchů komunikací, práce provádí společnost Asfalt OK s.r.o. z Českých Budějovic. Zároveň na přelomu září a října provedly naše TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. vybudování tří obratišť na konci slepých komunikací v lokalitě Zoufalka. – OdMI- 

 
14.11.2016

Výměna oken v budově polikliniky – II. etapa

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali v článku ze dne 13. 10. 2016, na konci měsíce srpna byla dokončena výměna oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou. V rámci plánové postupné výměny všech oken v budově, byla uzavřena se společností Atos spol. s r. o. smlouva o dílo na provedení druhé etapy výměny oken v některých dalších pronajatých prostorách budovy. Náklady na provedení výměny budou činit 325 307,- Kč včetně DPH. Práce budou probíhat od poloviny listopadu 2016 do konce roku 2016. – OdMI-

 
11.11.2016

Dočasné omezení průchodu – schody od prodejního střediska COOP směrem k hradu

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat o dočasném omezení průchodu po schodech od prodejního střediska COOP směrem k hradu a to z důvodu probíhající realizace stavby „Parkoviště ul. Hradní, Ledeč nad Sázavou“. Práce provádí společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. a termín dokončení je dle uzavřené Smlouvy o dílo stanoven do 30. 11. 2016. Omezení průchodu nebude trvat po celou dobu stavby a o jeho obnovení vás budeme informovat. Za omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. – OdMI - 

 
11.11.2016

Dokončovací práce - oprava fasády Městského úřadu

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali v článku ze dne 15. 9. 2016 a občané Města si jistě všimli, od měsíce září probíhaly práce na opravě fasády Městského úřadu. Nyní došlo k odstranění lešení a budou probíhat práce dokončovací, které je možno provádět již bez lešení. Termín dokončení prací byl posunut do 21. 11. 2011. Práce provádí společnost Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou. – OdMI - 

 
08.11.2016

Poptávka „Vánoční strom“

Vážení občané, v souvislosti s blížícími se vánočními svátky Vás prosíme, o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. Poražení a odvoz bychom zařídili. Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10-12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou. Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz Bc. Petra Kalenská, tel.: 569 729 527, 608 229 293, email: petra.kalenska@ledecns.cz

 
03.11.2016

Uzavírka silnice č. III/3399 mezi Jedlou a hranicemi kraje

stažený soubor (1)

Informuje občany o úplné uzavírce silnice č. III/3399 v km 3,882 - 4,532 mezi Jedlou a hranicemi kraje, z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu od 7. 11. 2016 do 20. 11. 2016
Objízdná trasa je navržena obousměrně ikona souborutakto: ve směru od obce Jedlá po sil. č. III/3399 po křižovatku se sil. č. II/339 Habrek a dál po ní až do Ledče n. S. po křižovatku se sil. č. II/130, po ní a dál po č. II/150 přes Hněvkovice, až po křiž. se sil. č. III/33914 a dál po ní přes Novou Ves u Dolních Kralovic, Kounice do Vlastějovic. Zde po křiž. se sil. č. III/3399 a dál po ní přes Pavlovice až po uzávěru. 

 
25.10.2016

Doplnění nových stromů a keřů

Na území našeho města probíhala v minulých letech rozsáhlá regenerace zeleně, která byla ukončena koncem roku 2014. Snad nikdo nepochybuje o tom, že je nutná údržba těchto ploch. K této věci musíme konstatovat, že na základě podmínek dotačního titulu, je zadavatel (naše město) povinen předmět dotace udržovat v horizontu 10 let. 

 
25.10.2016

KONTROLY KOTLŮ

Do konce roku 2016 si musí nechat každý majitel kotle na pevná paliva zkontrolovat tento stacionární zdroj. Kontrolu je oprávněna provést, na základě objednávky učiněné majitelem kotle, odborně způsobilá osoba. (dále jen „OZO“). Seznam uveřejněný na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Kdo si nezajistí prostřednictvím OZO včasné zkontrolování, může se vystavit sankci až 20.000 Kč. Správou této agendy jsou pověřeni kolegové z Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou. -Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP-

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load