Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

18.08.2016

Upozornění občanům – oprava fasády budovy MěÚ

MěÚ

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás tímto informovat o plánované opravě fasády budovy Městského úřadu a to v termínu od září 2016 do 30. 10. 2016. V tomto termínu bude u budovy umístěno lešení a průchod po přilehlém chodníku bude tedy omezen. V rámci opravy bude provedeno zejména rozebrání a zadláždění mozaiky u stěny budovy, demontáž a montáž kamenného obložení, dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží, otlučení omítky, penetrace a nové vnější sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo do výšky 210 cm od kamenného obkladu soklu, očištění vnějších ploch tlakovou vodou, oprava omítky na zbylé části, penetrace a nátěry fasády, demontáž a montáž kamenného obložení u rampy. (Stávající stav fasády viz fotogalerie). Za omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. – OdMI -

 
17.08.2016

Dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Jak jsme již naše čtenáře informovali, v ulici Hradní, v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ke křižovatce s komunikací vedoucí na obec Hradec, proběhla rekonstrukce inženýrských sítí (voda a kanalizace).

 
16.08.2016

Nové herní prvky na dětských hřištích

IMG 01

Po úspěšném dokončení úprav dětského hřiště u mateřské školy Stínadla, o kterém jsme již naše čtenáře informovali na webových stránkách města dne 23. 6. 2016, byly doplněny další herní prvky na několik dalších míst na dětských hřištích ve městě.

 
16.08.2016

Pracovní možnosti - ZDRAVOTNÍ LABORANT

587b01ab4dd69b66f173ed28913045f6

Společnost synlab czech s. r. o.  je součástí nadnárodní skupiny a významným hráčem na trhu v oblasti laboratorní diagnostiky a provozování ambulancí. Nyní hledá kolegu/kolegyni do jejich týmu na pozici Zdravotní laborant - Ledeč nad Sázavou (převážně přístrojové zpracování biochemických a hematologických vzorků); více informací naleznete ikona souboruzde.

 
09.08.2016

Výpadek TV vysílače Votice

vysílač

Převaděč Šeptouchov dnes 9. 8. 2016 od 6 - 15 hod. mimo provoz z důvodu pravidelné údržby TV vysílače Votice.

 
08.08.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskové velební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016; celý text naleznete ikona souboruZDE

 
06.08.2016

Upozornění - uzavírka silnice Vrbka - Kozlov

Upozorňujeme občany, že od 29. 8. do 9. 9. 2016 bude uzavřena silnice č III/33924 Kozlov - Vrbka. Objízdná trasa je vyznačena v přiložené ikona souborumapce.

 
29.07.2016

INORMACE OBČANŮM – DOKONČENÍ OPRAVY KOMUNIKACE V UL. HRADNÍ

Obr  hradní

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat, že v plánovaném termínu byla dokončena rekonstrukce komunikace v ul. Hradní a tato komunikace bude od soboty 30. 7. 2016 již plně průjezdná. - OdMI -

 
28.07.2016

Upozornění majitelům garáží

Na základě připomínek občanů Ledče n. S. na nedostatek parkovacích míst na sídlištích našeho města, MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje majitele řadových garáží na sídlištích, že dle ust. § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) lze stavbu užívat jen k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání stavby či kolaudačním souhlasu. Užíváním stavby  v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze podle ust. § 178  odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 

 
27.07.2016

UKONČENÍ UZAVÍRKY - Leština u Světlé - Štěpánov

stažený soubor

Informuje občany, že dnes, 27. 7. 2016 od 14:00 hod., bude zrušena uzavírka sil druhé třídy č. II/346 v úseku Leština u Světlé - Štěpánov z důvodu již provedené opravy povrchu vozovky.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load