Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

10.12.2015

Arboristé v Ledči

V průběhu měsíce listopadu a prosince bude možné na území města vzhlédnout zavěšené muže ve výškách stromů. Jedná se o zkušené arboristy, kteří provádějí údržbu a zabezpečovací práce na stromech, jejichž stav si to vyžaduje. Realizované je již ošetření lípy u kostela sv. Petra a Pavla, kde došlo z důvodů provozní bezpečnosti k razantnímu snížení koruny, dále ošetření lip u ZŠ v Komenského ulici a ošetření lip v areálu MŠ Stínadla.  Nyní je na řadě ošetření dubů v Koželské ulici, kde dojde k ořezání suchých větví, vyzdvižení korun z důvodu zachování průjezdnosti a také, pokud  to stav dřevin bude vyžadovat, k instalaci vazeb.  Dalšími v pořadí budou stromy v Hradní ulici v parčíku před tenisovými kurty, kde zároveň dojde také k pokácení 5 kusů stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a jejich suché padající větve ohrožují bezpečnost kolemjdoucích a silničního provozu. Za pokácené dřeviny je uložena adekvátní náhradní výsadba. Jako poslední v letošním roce ještě budou ošetřeny také dřeviny nad čerpací stanicí na Zoufalce. Oddělení ŽP

 
09.12.2015

Adventní hradní jarmark

Jarmark 2015

Hrad Ledeč Vás srdečně zve na již druhý Adventní hradní jarmark, který se uskuteční 13. prosince 2015 od 10 hod. do 16 hod. A pohodové atmosféře přednesou koledy a říkada děti z mateřských škol a vánoční písně zazní v podání skupiny Camerata. K dostání budou také drobné pochutiny a výrobky spojené s adventem. Více informací v přiloženém plakátu. 

 
08.12.2015

Informace pro vlastníky lesa - kůrovcová kalamita

Letošní léto bylo opravdu velice horké, s velkým nedostatkem srážek, což se negativně projevilo na stavu našich lesů. Během letních měsíců došlo k rychlému rozšíření kůrovce na jehličnatých porostech. S podzimem a nastávající zimou dochází k útlumu aktivity kůrovců a právě v tuto dobu je vhodné provést nezbytná opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Pokud nebudou napadené stromy včas odstraněny lze jaře 2016 předpokládat pokračování a další nárůst kůrovcové kalamity.

 
27.11.2015

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 30. listopadu 2015 jsou k dispozici zde.

 
25.11.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - pozor ZMĚNA!

logo cez

Ve dnech 23.11.2015 - 30.11.2015 dojde k přerušení dodávky elektřiny v lokalitách uvedených v připojeném článku. Dne 3. a 4. 12. nedojde k dříve oznámeným výpadkům.

 
19.11.2015

OZNÁMENÍ OBČANŮM – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY – PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

IMG 20151119 103420

Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2016, prostřednictvím které lze také hradit parkovné na placeném parkovišti na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, je již zahájen. Maximální možný počet vydaných karet je omezen na 40 kusů. Cena parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je ke stažení prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/formulare.html, případně v tištěné podobě na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, I. patro., č. dveří 109. Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně na podatelně MěÚ Ledeč nad Sázavou nebo na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, k žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (malý TP), případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Na jednu parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných na jednoho provozovatele. (Vydání registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací místu v příslušné zóně placeného stání).

 
16.11.2015

Výběrové řízení - Domov Háj

VŘ PSS přímá obslužná péče

 
16.11.2015

Výběrové řízení - Domov Háj

VŘ PSS základní vých  neped  činnost

 
16.11.2015

Výběrové řízení - Domov Háj

VŘ sociální pracovník

 
16.11.2015

Výběrové řízení - Domov Háj

VŘ zdravotní sestra

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load