Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

31.01.2012

NOVOU KNIHU POSLANCE ČERNÉHO BYCHOM RÁDI PŘIVÍTALI

K  Černý 4 (2)

V pátek 20. ledna 2012 navštívil ledečskou radnici poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan KAREL ČERNÝ. Pan poslanec je zároveň členem Výboru pro obranu a členem Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie. Pan poslanec se zajímal o budoucnost Obvodního oddělení Policie ČR v Ledči nad Sázavou a také o záměry místního Hasičského záchranného sboru. Pan Černý nám slíbil, že na sněmovní půdě bude bedlivě sledovat, jaké budou záměry ministra vnitra s oběma institucemi v Ledči.
Pan poslanec je také autorem řady knih s tématem historických pohlednic. S opravdovým zájmem si prohlédl historické pohlednice s námětem Posázavského pacifiku (součást archivu města). V této souvislosti nevyloučil vydání nové knihy s poklady, které v Ledči objevil. – pv -
 

 
31.01.2012

STRNAD O PROBLÉMECH VÍ A POMÁHÁ

Strnad 1 (1)

Ve středu 18. ledna 2012 navštívil ledečskou radnici senátor Senátu Parlamentu České republiky, Ing, JAROMÍR STRNAD, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Pan senátor se zároveň zúčastnil zasedání Mikroregionu Ledečsko, které se konalo téhož dne v 15 hod. Pan Strnad, který je zároveň starostou Čáslavi, se živě zajímal o problémy celého mikroregionu a také o to, jak by mohl být starostům našemu okolí nápomocen. Panu senátorovi na zasedání osobně poděkoval pan Jaromír Karel (OÚ Chřenovice), za pomoc ohledně problémů s obecní studnou. Dále pan Josef Váša (Hněvkovice), zástupce mikroregionu v o.p.s. Čistá Želivka, panu senátorovi poděkoval za jeho angažovanost v otázce udržitelnosti kvalitní a dostupné vody z údolní nádrže Švihov-Želivka. –pv-  

 
20.01.2012

Tříkrálová sbírka 2012

3 kralove

 Přehled o pokladničkách Tříkrálové sbírky 2012.

 
11.01.2012

Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2011

Kraj Vysočina vyhlašuje anketu Sportovec Kraje Vysočina 2011. Stejně jako v minulém roce je vyhlášena v několika kategoriích. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2011 dosáhli významných sportovních výsledků.

 
02.01.2012

Soutěž Skutek roku 2011

Plakat

Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž "Skutek roku 2011", ve které ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2011 pomohly k rozvoji regionu.

 
30.12.2011

Upozornění

logo

Zákon č. 357/2011, který novelizuje zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů přináší mimo jiné změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a v Sazebníku tohoto zákona. Změna se týká navýšení správního poplatku za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek se zvyšuje z 50,- Kč na 100,- Kč za přijetí žádosti. Tato změna vstupuje v platnost od 1.1.2012.

 
29.12.2011

Střídání na významném postu městského úřadu

Pomyslné „tajemnické žezlo“ na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou si symbolicky předají k prvnímu dni roku 2012 dva zkušení úředníci. Po 90 měsících ve funkci tajemníka MěÚ předává svůj úřad a odchodem na odpočinek také prakticky končí svoji pracovní kariéru pan Ing. Vladimír Molín. Po řadě vedoucích funkcí (úřad práce, finanční úřad) končí právě na zdejším městském úřadě. Po více jak sedmiletém působení lze konstatovat, že si vedl velmi úspěšně. Jeho zkušenosti, přirozená autorita a v neposlední řadě také ekonomické vzdělání byly dobrými předpoklady pro rozvoj i stabilizaci chodu celého úřadu. Za odvedenou práci i nekonfliktní vztahy na postu tajemníka Městského úřadu v Ledči n. S. patří panu Ing. Molínovi velké poděkování a zároveň přání, aby následující roky trávil v dobrém zdraví a pohodě. Na jeho místo nastupuje od 1. ledna 2012 neméně zkušený úředník, pan Ing. Július Barta. Jeho velkými devizami jsou zkušenosti z práce ve státní správě, dobrá znalost místního prostředí (vedoucí odboru), odborná způsobilost, trpělivost i ochota pracovat i mimo rámec svých povinností. Předpoklady jsou dány, nyní bude jen na panu Ing. Bartovi, jak se mu je podaří zúročit na nelehkém postu tajemníka úřadu. K tomuto „vykročení“ mu přejeme hodně zdraví, sil a úspěchů v práci i osobním životě.

 
26.12.2011

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

IMG 0706

Dne 21.12.2011 proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pořádané  Městskou knihovnou v Ledči nad Sázavou. Tato milá předvánoční akce se konala za účasti starosty města....

 
22.12.2011

Mistrovství České republiky v deskových hrách

účastníci Vysočina

Dne 2.12.2011 se sjelo do Střediska volného času na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou přibližně padesát dětí. Konal se u nás další ročník Krajského kola Mistrovství ČR v deskových hrách Ubongo, Activity a Smart games.

 
21.12.2011

Upozornění

Matrika a evidence obyvatel ve dnech 22. -  23.12. 2011 neúřaduje.  Hotové občanské průkazy  je  možné převzít v kanceláři dveře č.112 v 1. patře MěÚ.  Záležitosti matriky a evidence obyvatel bude možné vyřídit v týdnu  mezi svátky.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load