Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

11.02.2015

Volná pracovní místa v Ledči nad Sázavou

Nabídka pracovních míst na pozice ikona souboruVŠ pracovník analytik pracující pod odborným dohledem a ikona souboruzdravotní laborant do laboratoře biochemie v Ledči nad Sázavou. 

 
06.02.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 11. února 2015 naleznete zde.

 
05.02.2015

ÚNOROVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ

anon 2 15

Jsme uprostřed zimy, a i když nás svým průběhem zatím moc netrápí, je milé posedět někde v teple a něco zajímavého si přečíst. Hnedle se pro to nabízí nejnovější vydání Ledečského zpravodaje. Posaďte se pohodlně, má 16 stran. Na obálce je jeden „konec“ Ledče. Zdejší rybník má za sebou pestrou minulost a věřme, že i budoucnost. Však zavzpomínejte a přečtěte si na straně 3. Na stejné straně čtěte i o jiném konci města, který však prožívá svízelné období, více v dopisu Ing. Blechy. Ona je to vůbec sakramentská stránka – ještě je tu o kácení jasanů. Ať máme to horší za sebou, na 5 jsou zprávy policie a také vyčíslené hříchy Ledečáků. Které jsou dobré zprávy? Třeba od skautů, z knihovny, od študáků z gymnázia, karatistů nebo házenkářů. Bilancovali místní hasiči, k bilanci a oslavám jedné éry své existence se chystá ledečská ZUŠka. Pochvalu za akce uskutečněné i chystané zaslouží místní farnost. Zajímá vás, kolik se zapsalo prvňáčků, čtěte na straně 16 a pokud se vaše ratolest chystá teprve do mateřinky, tak si přečtěte info na str. 14. Na ícéčku je za dvacku k mání KATALOG SLUŽEB, najdete v něm kdeco (str. 4) Otiskujeme také několik pozvánek na plesy i šibřinky, no bodejť, plesová sezóna je v plném proudu a Popelec je už za čtrnáct dní. Tak opatrně spěchejte po zamrzlých chodnících k trafikám, ÚNOROVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ je v prodeji už v pátek 6. února odpoledne. Tak hezké počtení! ok

 
03.02.2015

Proschlé jasany v Koželské ulici

jasany

V  lednu letošního roku při větrných poryvech došlo k pokrytí části Koželské ulice  množstvím suchých větví, různých délek a průměrů. Suché větve napadaly na komunikaci a přilehlý chodník z 23 kusů jasanů rostoucích na  přilehlém svahu.  Nevyhovující zdravotní stav stromů byl na žádost občanů řešen již v roce 2011 a  následně  2.1.2012 vydalo zdejší oddělení životního prostředí rozhodnutí o pokácení těchto dřevin. Souhlas s kácením vyslovilo i občanské sdružení Molekul. Od roku 2012 se začaly vléci  dědické spory o  výše uvedenou stráň a teprve koncem roku 2014 se podařilo našemu městu získat vlastnictví pozemku a stromů na něm rostoucích. Z důvodu, že stav stromů ohrožuje procházející chodce a projíždějící motorová vozidla, dojde v únoru 2015 ke kácení proschlých dřevin, které budou na jaře nahrazeny novou perspektivní výsadbou. Oddělení ŽP

 
03.02.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Od středy 4. 2. 2015 platí v Nemocnici Ledeč – Háj až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nárůstu chřipkového onemocnění.

 
30.01.2015

Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou

Banner OPZP FS ERDF CMYK

K 30.11.2014 byly dle smlouvy o dílo s realizační firmou H-REKULTIVACE, a.s. ukončeny práce v rámci projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. Tento záměr se Město snažilo zrealizovat už v roce 2004, ale nepodařilo se získat finanční prostředky. Dotace byla přiznána až v roce 2012. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Regenerace urbanizované krajiny.

 
20.01.2015

Omluva občanům

Ještě jednou se omlouvám jménem vedení města za zrušené zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19.1.2015. Zasedání zastupitelstva bylo zrušeno vzhledem k nesplnění  ustanovení § 93 odst.1 zákona o obcích, který ukládá městskému úřadu povinnost informovat o místě, době a o navrženém programu zasedání minimálně 7 dní předem na úřední desce.  Tato povinnost nebyla ze strany města splněna z důvodu pochybení lidského faktoru.  Na základě upozornění jednoho ze zastupitelů a po konzultaci s nadřízeným pracovištěm (Krajským úřadem v Jihlavě) a následně se spolupracující právní kanceláří bylo zasedání pro jistotu zrušeno. Vzhledem k tomu, že tato  skutečnost byla zjištěna v úvodu zasedání, nebyl časový prostor k získání jednoznačně relevantního stanoviska z příslušného odboru Ministerstva vnitra ČR. Znalost tohoto stanoviska, které si můžete přečíst ikona souboruzde, by nám umožnila bez problémů pokračovat v jednání a nemuseli jsme jak zastupitelům, tak vám občanům působit případné následné problémy. Vzhledem k uklidnění atmosféry a právní neznalosti jsme se nakonec rozhodli zasedání ukončit. Současně s touto omluvou si vás dovoluji pozvat na opakované zasedání Městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26.1.2015 v obřadní síni MÚ v Ledči nad Sázavou. Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

 
16.01.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 26. ledna 2015, jsou k nahlédnutí ikona souboruzde.

 
15.01.2015

Tříkrálová sbírka 2015 - přehled o pokladničkách

SKMBT C36015011515060

Oblastní charita Havlíčkův Brod  - přehled o pokladničkách "Tříkrálové sbírky 2015.

 
15.01.2015

LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ – LEDEN 2015

ANON WEB 1

V době, kdy jsme toto první číslo tvořili, byla opravdu festovní zima, všude bílo a mráz. Tomu odpovídá i titulní strana. A co je obsahem tohoto zimního zpravodaje? Hned zkraje se dozvíte, jak je to s parkováním na náměstí (barevný plánek) a kolik zaplatíte za odpad (zajímavé srovnání s okolními městy). Tahákem asi bude strana 4, kde je statistika místních obyvatel s grafem vývoje od roku 2000 (jestli je to v tomto případě správné pojmenování). Tím ovšem statistiky v lednovém zpravodaji ještě nekončí. Dočtete se, jak je to s nezaměstnaností a do čísel se dá převést i to, co se dá vyvádět na novém semaforu v Habreku. Sem patří i zpráva MVDr. Vrbky o Stanici Pavlov. Tradiční zpráva od policie je opět o darebnostech místní galérky. Pan náčelník tentokrát na zprávách skrblil, asi nás chtěl ušetřit špatných zpráv hned na začátku roku. Dál jsou tu dvě pozvánky – do Kožlí a do Barborky. Pokud vás zajímá, kam vás to zvou, čtěte na straně 7. Sportovci se hlásí ze sálů i od ledu na straně 9 a 12. Na barevných fotografiích jsou jich hned desítky – určitě mnohé poznáte. A na závěr? Zlatá a diamantová slavnost jedné ledečské rodiny.  Takhle stručně je popsáno 12 stran LEDNOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE, který si kompletní můžete přečíst už v pátek 16. ledna, s poledními zvony bude v trafikách. A jestli vám ve zpravodaji bude něco chybět, dejte nám tip nebo zprávu. Rádi se s vámi o ni podělíme. ok 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load