Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

27.11.2013

Výzva uživatelům hrobových míst

Město Ledeč nad Sázavou – provozovatel a správce pohřebiště oznamuje, že od měsíce listopadu 2013 začne vyzývat dosavadní uživatele hrobových míst, k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy. Tyto výzvy k uzavření nájemní smlouvy budou vyvěšeny na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti, na úřední desce Města Ledeč nad Sázavou a také na webových stránkách Města Ledeč nad Sázavou ve zprávě: Výzva uživatelům hrobových míst – upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy. Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne.

 
27.11.2013

UŽ JE TO TADY

IMG 5869

Na ledečské náměstí doputoval vánoční strom a Ledečákům tak připomíná, že Vánoce 2013 už jsou opravdu za dveřmi. Strom je to moc pěkný – stříbrný smrk, vysoký 12 metrů (a to ještě před usazením přišel téměř o metr). Narychlo jsme spočítali, že je to vlastně ještě mladík, nějakých pětadvacet let. Také do centra města nemusel cestovat příliš daleko, vlastně jen pár stovek metrů z ulice Pod Skalkou. Jen pár kosmetických zásahů pracovníků technických služeb, něco světýlek a symbol Vánoc je připraven ke slavnosti, která otevře letošní advent. Tak nezapomeňte přijít v neděli odpoledne (1. 12.) pozdravit a podpořit jedinečný čas radostného očekávání příchodu svátků vánočních. Nechť nás letošní ledečský vánoční strom provede těmito krásnými svátky v klidu a přátelské sváteční atmosféře. ok 

 
21.11.2013

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI NA LETNÍM STADIONU

P1000049

Na letním stadionu byla provedena rekonstrukce poškozené opěrné zdi ve sportovním areálu, která byla již zcela v havarijním stavu, a hrozilo její zřícení. Část zdi musela být rozebrána a znovu vyzděna, praskliny byly vyčištěny od náletů stromů a keřů a vyspárovány, uvolněné části zdi byly upevněny a vyspraveny. Dále došlo k vybourání starých chodníků a zhotovení nových. Oprava této zdi je jedním z kroků k obnovení plné funkce sportoviště. Oprava opěrné zdi proběhla s finanční podporou z Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, grantový program Sportoviště 2013, výše podpory činila 100 000,- Kč, celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 361 549,- Kč. Prohlédnout si a porovnat stav zdi a chodníků před a po opravě můžete v naší fotogalerii. - jm - 

 
15.11.2013

Přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou

IMG 5776

V říjnu 2013 byl na území našeho města ukončen zajímavý projekt, který podpořil  Kraj Vysočina – Fond Vysočiny. Návštěvník přírodní zahradu muže navštívit při své procházce, je umístěna 1 km jihovýchodně od centra našeho města a leží při výletní a turistické cestě do známé Foglarovy Zlaté zátoky. Kdo očekává, že uvidí na ploše cca 4.000 m2 krásně posekaný „anglický trávník“ bude zklamán. V žádném případě nebude zklamán ten, který již navštívil podobnou přírodní zahradu a ví, že v přírodních zahradách je kladen důraz na napodobení původního biotopu a na maximální podporu přirozených dějů. 

 
11.11.2013

Nabídka stavebních parcel

IMG 3114

Město Ledeč nad Sázavou nabízí na prodej pozemky, za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Na Pláckách. 

 
08.11.2013

PŘEDPOSLEDNÍ V ROCE 2013

zpravodaj 12

PŘEDPOSLEDNÍ V ROCE 2013 Padesát tři dnů před koncem tohoto kalendářního roku vychází LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Je tomu 15 let, co byla otevřena další trasa pražského metra, my jsme byli skromnější – položili jsme asfaltový koberec v Nádražní ulici, také o tom se mj. dočtete v tomto vydání zpravodaje. A co ještě? Samozřejmě výsledky, ne zvláště povedených, voleb, kterak pokračuje regenerace zeleně, o nebeském dění nad sídlištěm i gymnáziem. Obsáhlá zpráva je od policie (zejména pro ty, kteří nedisciplinovaně parkují svá auta), k sousedům jsme zavítali do Tasic a představte – na Mikuláše přijede do Bělé ARAKAIN. Otiskujeme také poslední část vyprávění pana primáře Svobody, chovatelé vyčíslili svou výstavu. Běh Šeptouchovem přilákal hodně mládeže (kupodivu i sportovat), karatisté „to mydlí“ na medaile. Ze školství se dozvíte, krom obvyklé stránky gymnázia, i o změnách na základní škole a také co chystá ZUŠka na sváteční dny. Společenská kronika tentokrát není tak bohatá, tak přidám bonus – dneska má narozeniny Delon (samozřejmě, že ten Alain a je mu 78) a úplný závěr je velké pozvání Města a SVČ na zahájení Adventu. Tak už dnes je na pultech LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ, pokud se vám bude líbit, tak si jej můžete už v tyto dny předplatit v infocentru (je tu i poukázka na dárkové předplatné). Tak hezké listopadové dny a příjemné chvíle u LISTOPADOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE. ok

 
07.11.2013

Odpověď na dotaz : Proč se neopravilo prostranství u věžáku čp. 1097?

V letošním roce se  úmyslně opravil pouze chodník nad domem čp. 1097. Jak všichni občané vědí, byla zahájena akce „Regenerace zeleně“ v Ledči nad Sázavou. Při této akci se město snaží provést minimálně terénní úpravy pro další parkovací plochy. Jedna taková parkovací plocha je navržena i u domu čp. 1097. Takže aby se mechanizací tato plocha nepoškodila, město provede úpravu asfaltovým povrchem až po úpravě parkovací plochy a úpravě regenerace zeleně v tomto prostoru sídliště. 

 
05.11.2013

Upozornění

V souvislosti se spuštěním základních registrů byla zjištěna duplicita adresních míst ve městě Ledeč nad Sázavou (ke vzniku došlo v 60. letech minulého století historickým převedením části katastrálního území Hradec ke katastrálnímu území Ledeč nad Sázavou). Tato skutečnost se týká adresních míst zejména ulic na Zoufalce, Partyzánská, Slunečná a části ulice Pivovarská. Všichni občané, jichž se změna konkrétně týká, o ní budou písemně informováni dopisem.  

 
04.11.2013

Konec moštování

moštování konec

ČSZ v Ledči nad Sázavou oznamuje, že v sobotu 9. listopadu 2013 končí sezona moštování ve zdejší moštárně.

 
26.10.2013

Výsledky voleb do PS 2013

Výsledky Ledeč nad Sázavou naleznete zde. Jednotlivé okrsky zde.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load