Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

07.02.2020

NOVÉ KNIHY V TIC

Nové knihy M Doležal

Nové knihy v prodeji od autora MILOŠE DOLEŽALA v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60.

 
05.02.2020

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020

vysledky trikralove sbirky

Děkujeme všem vedoucím skupinek, koledníkům i Vám všem, kteří jste přispěli.

 
30.01.2020

PLYŠÁKOVÁ BURZA

Háta

Háta, o.p.s. pořádá ikona souboru"PLYŠÁKOVOU BURZU"
- výměna zdarma -
- koupě 20 Kč/ks -
5. 2 . 2020
9:00 - 15:30 hod.
Vestibul MěÚ Ledeč n. S.

 
30.01.2020

Nově zavedená služba na pokladně MěÚ - PLACENÍ PLATEBNÍ KARTOU -

plat karty
Od února bude možné provádět placení poplatků na pokladně Městského úřadu v Ledči nad Sázavou také prostřednictvím platební karty. Na základě poptávky u různých bankovních ústavů byla nakonec vybrána nabídka společnosti Worldline Czech Republic, vystupující pod značkou KB SmartPay na základě spolupráce s Komerční bankou. Tato společnost provozuje desetitisíce terminálů i instalací on-line platebních bran, potkáte je například dokonce i na Sněžce.
Spolu s tímto oznámením Vám všem přeji spoustu úspěšných transakcí pomocí našeho nově instalovaného platebního terminálu a dostatek peněžního krytí na platebních kartách.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
 
29.01.2020

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

čsú

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2020, kterým je: paní Bc. Jana Daněčková, mobil 731 622 004, e-mail jana.daneckova@czso.cz.

 
28.01.2020

TIC uzavřeno

967

Dne 29. ledna 2020 bude Turistické informační centrum uzavřeno z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

 
27.01.2020

Studie novostavby městské plavecké haly

bazen

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 odpoledne proběhla, za účasti některých zastupitelů a široké veřejnosti, v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou prezentace urbanisticko-architektonické studie novostavby městské plavecké haly „bazénu“ v Ledči nad Sázavou.

 
10.01.2020

Seznam stanovišť sběrných nádob jedlých olejů


 
06.01.2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

2020 01 04 sbirka

Od soboty 4. ledna do úterý 14. ledna můžete potkat tři krále v Ledči nad Sázavou. Děkujeme, že pomáháte pomáhat.

 
18.12.2019

Oznámení o změně obecně závazných vyhlášek

Dne 15. října 2019 byl schválen zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této situace došlo v souladu s tímto novým zákonem k vypracování obecně závazných vyhlášek „o místním poplatku z pobytu“ a „o místním poplatku ze psů“ s platností od 1. ledna 2020. 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load