Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

11.11.2016

Dokončovací práce - oprava fasády Městského úřadu

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali v článku ze dne 15. 9. 2016 a občané Města si jistě všimli, od měsíce září probíhaly práce na opravě fasády Městského úřadu. Nyní došlo k odstranění lešení a budou probíhat práce dokončovací, které je možno provádět již bez lešení. Termín dokončení prací byl posunut do 21. 11. 2011. Práce provádí společnost Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou. – OdMI - 

 
08.11.2016

Poptávka „Vánoční strom“

Vážení občané, v souvislosti s blížícími se vánočními svátky Vás prosíme, o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. Poražení a odvoz bychom zařídili. Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10-12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou. Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz Bc. Petra Kalenská, tel.: 569 729 527, 608 229 293, email: petra.kalenska@ledecns.cz

 
03.11.2016

Uzavírka silnice č. III/3399 mezi Jedlou a hranicemi kraje

stažený soubor (1)

Informuje občany o úplné uzavírce silnice č. III/3399 v km 3,882 - 4,532 mezi Jedlou a hranicemi kraje, z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu od 7. 11. 2016 do 20. 11. 2016
Objízdná trasa je navržena obousměrně ikona souborutakto: ve směru od obce Jedlá po sil. č. III/3399 po křižovatku se sil. č. II/339 Habrek a dál po ní až do Ledče n. S. po křižovatku se sil. č. II/130, po ní a dál po č. II/150 přes Hněvkovice, až po křiž. se sil. č. III/33914 a dál po ní přes Novou Ves u Dolních Kralovic, Kounice do Vlastějovic. Zde po křiž. se sil. č. III/3399 a dál po ní přes Pavlovice až po uzávěru. 

 
25.10.2016

Doplnění nových stromů a keřů

Na území našeho města probíhala v minulých letech rozsáhlá regenerace zeleně, která byla ukončena koncem roku 2014. Snad nikdo nepochybuje o tom, že je nutná údržba těchto ploch. K této věci musíme konstatovat, že na základě podmínek dotačního titulu, je zadavatel (naše město) povinen předmět dotace udržovat v horizontu 10 let. 

 
25.10.2016

KONTROLY KOTLŮ

Do konce roku 2016 si musí nechat každý majitel kotle na pevná paliva zkontrolovat tento stacionární zdroj. Kontrolu je oprávněna provést, na základě objednávky učiněné majitelem kotle, odborně způsobilá osoba. (dále jen „OZO“). Seznam uveřejněný na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Kdo si nezajistí prostřednictvím OZO včasné zkontrolování, může se vystavit sankci až 20.000 Kč. Správou této agendy jsou pověřeni kolegové z Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou. -Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP-

 
21.10.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 24.10.2016, naleznete zde.

 
15.10.2016

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky za celé město Ledeč nad Sázavou naleznete zde, za jednotlivé okrsky zde.

 
13.10.2016

Oprava altánu v lesoparku Šeptouchov

Altán

V lesoparku Šeptouchov provedli pracovníci veřejně prospěšných prací opravu obou altánů. Bylo provedeno obroušení, nátěr, doplnění poškozených latí a prostor uvnitř altánů byl dosypán kačírkem.  - OdMI - 

 
13.10.2016

Výměna oken v budově polikliniky

Na konci měsíce srpna byla dokončena výměna oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 283 240,- Kč vč. DPH. Zároveň byla provedena výmalba společných prostor v budově, kterou provedla firma Jan Tesárek (Malby a nátěry) za celkovou částku 146 709,- Kč vč. DPH. V postupné výměně oken na poliklinice bychom chtěli pokračovat i v budoucnu. – OdMI - 

 
13.10.2016

Oprava terasy v MŠ Družstevní

Terasa MŠ

V polovině září byla dokončena oprava terasy budovy MŠ Družstevní. Protože zde chyběla hydroizolace, bylo provedeno odstranění původních dlažeb, provedena nová hydroizolace, zastěrkování a byla položena nová dlažba. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. a celkové náklady činily 67 000,- Kč vč. DPH. – OdMI - 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load