Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

16.08.2016

Pracovní možnosti - ZDRAVOTNÍ LABORANT

587b01ab4dd69b66f173ed28913045f6

Společnost synlab czech s. r. o.  je součástí nadnárodní skupiny a významným hráčem na trhu v oblasti laboratorní diagnostiky a provozování ambulancí. Nyní hledá kolegu/kolegyni do jejich týmu na pozici Zdravotní laborant - Ledeč nad Sázavou (převážně přístrojové zpracování biochemických a hematologických vzorků); více informací naleznete ikona souboruzde.

 
09.08.2016

Výpadek TV vysílače Votice

vysílač

Převaděč Šeptouchov dnes 9. 8. 2016 od 6 - 15 hod. mimo provoz z důvodu pravidelné údržby TV vysílače Votice.

 
08.08.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskové velební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016; celý text naleznete ikona souboruZDE

 
06.08.2016

Upozornění - uzavírka silnice Vrbka - Kozlov

Upozorňujeme občany, že od 29. 8. do 9. 9. 2016 bude uzavřena silnice č III/33924 Kozlov - Vrbka. Objízdná trasa je vyznačena v přiložené ikona souborumapce.

 
29.07.2016

INORMACE OBČANŮM – DOKONČENÍ OPRAVY KOMUNIKACE V UL. HRADNÍ

Obr  hradní

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat, že v plánovaném termínu byla dokončena rekonstrukce komunikace v ul. Hradní a tato komunikace bude od soboty 30. 7. 2016 již plně průjezdná. - OdMI -

 
28.07.2016

Upozornění majitelům garáží

Na základě připomínek občanů Ledče n. S. na nedostatek parkovacích míst na sídlištích našeho města, MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje majitele řadových garáží na sídlištích, že dle ust. § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) lze stavbu užívat jen k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání stavby či kolaudačním souhlasu. Užíváním stavby  v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze podle ust. § 178  odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 

 
27.07.2016

UKONČENÍ UZAVÍRKY - Leština u Světlé - Štěpánov

stažený soubor

Informuje občany, že dnes, 27. 7. 2016 od 14:00 hod., bude zrušena uzavírka sil druhé třídy č. II/346 v úseku Leština u Světlé - Štěpánov z důvodu již provedené opravy povrchu vozovky.

 
26.07.2016

Studánka Na Potoce

1 VAK HB

Výsledky rozboru vody nejsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody; celý text naleznete ikona souboruZDE.

 
26.07.2016

OZNÁMENÍ OBČANŮM - PŘECHODNÉ OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V ULICI JAROSLAVA HAŠKA

Vážení spoluobčané, v souvislosti s opravou dláždění vozovky na silnici č. II/130 v ulici Koželská a s tím spojenou úplnou uzavírkou této silnice v délce 50 m, od budovy gymnázia po křižovatku s ulicí Jaroslava Haška, byla v ulici Jaroslava Haška po dobu trvání uzavírky, tzn. od 25. 7. do 31. 8. 2016, v obou směrech přechodně umístěna dopravní značka B29 – „zákaz stání“. Po tuto dobu lze k parkování, kromě ploch v okolí domů, využít také odstavnou plochu, za obchodním centrem Billa, která se nachází cca 200 metrů od Haškovy ulice, viz https://mapy.cz/s/Uds0. Chápeme, že omezení parkování je pro obyvatele ulice Jaroslava Haška komplikací, ale pro zajištění alespoň částečné plynulosti silničního provozu po dobu uzavírky, je toto omezení jediným možným řešením. Pro úplnost dodáváme, že podle ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Podélné stání v ulici Jaroslava Haška (obousměrná komunikace) je tedy v rozporu s tímto ustanovením. Děkujeme za pochopení! - OdMI-

 
20.07.2016

UZAVÍRKA SILNICE č. III/1309 v úsecích Číhošť - Tunochody a Tunochody - Hlohov

dopravni uzavirka

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice č. III/1309 v km cca 0,493 - 2,102 a 2,500 - 4,462 v úsecích Číhošť - Tunochody a Tunochody - Hlohov z důvodu rekonstrukce silnice III/1309 v termínu od 25. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Objízdná trasa  stanovená Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy je navržena obousměrně takto: ve směru Ledeč n.S. po sil.č. II/130 přes Hradec až po křižovatku se sil.č. II/150 a dál po II/130 přes Ledeč n.S. až po křižovatku se sil.č. II/339 a dál po sil.č. II/339 přes Vrbku až po křiž. se sil.č. II/338 a dál po ní přes Hostkovice až po křiž. se sil.č. III/1309 a dál po ní až po uzávěru - Hlohov, viz ikona souborupříloha.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load