Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

22.12.2015

Upozornění pro občany

Městský úřad, knihovna a Informační centrum budou dne 31. 12. 2015 uzavřeny, v knihovně bude dne 23. 12. 2015 otevřeno pouze do 14:00, na městském úřadě do 15:00.

 
21.12.2015

Svoz odpadů v době vánočních svátků

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude probíhat i 24.12.2015. Náhradní svoz za 25.12.2015 bude proveden již 23.12.2015. Svoz odpadu za 1.1.2016 bude proveden již 31.12.2015. Svoz separovaného odpadu bude zachován v obvyklých termínech. Oddělení ŽP

 
21.12.2015

Zřízení městského kamerového dohledového systému v Ledči nad Sázavou

Kamer system

Město Ledeč nad Sázavou plánuje v roce 2016 zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS). Jedná se o umístění pěti kamerových bodů. Proto bude v této souvislosti provedena anketa na téma Bezpečnost ve městě. V této anketě se mohou všichni občané vyjádřit, jak jsou s bezpečnostní situací ve městě spokojeni, nebo naopak nespokojeni. Která místa vnímají jako riziková, zda souhlasí se zřízením kamerového systému a podobně. Vaše názory nás velice zajímají. Anketa bude vyhodnocena a její výsledky poslouží jako důležitý podklad pro rozhodování, kterým směrem se máme ve zlepšování bezpečnosti ve městě dát. Proto bychom vás chtěli požádat o vyplnění Ankety. Formuláře budou doručeny do vašich poštovních schránek, dále jsou ke stažení na webových stránkách města ikona souboruzde, nebo volně k vyzvednutí v Informačním centru. Vyplněnou anketu můžete odevzdat do schránky umístěné na zvenku na budově MěÚ nebo do schránky umístěné v Informačním centru, či naskenovanou poslat na e-mail podatelna@ledecns.cz a to do 17. 1. 2016. Poté bude anketa vyhodnocena a s jejími výsledky vás seznámíme na webových stránkách města. Informace získané z této ankety budou také sloužit pro potřeby dotačního řízení, kdy bychom chtěli na podporu projektu zřízení MKDS požádat o dotaci z Kraje Vysočina. Za ochotu a čas, který této anketě věnujete, předem děkujeme! - Ing. Zdeněk Tůma, starosta města-

 
18.12.2015

Informace pro občany

Ozn Hus  náměstí

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 71, 72, 73, 74, 75 dne 15.1.2015 od 12:00 hod do 15:00 hod.

 
18.12.2015

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání ZM, které se koná dne 21.12.2015 naleznete zde.

 
18.12.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

obr
V ÚTERÝ 22. 12. 2015 EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKA  z provozních důvodů N E Ú Ř A D U J E !

Ověřování listin a podpisů – 2. patro – pokladna, č. dveří 213
Výpisy z CZECH POINTU – 2. patro -  sekretariát, č. dveří 203
 
18.12.2015

Rozsvícení vánočního stromku + mikulášská nadílka

Rozšířené video z letošního rozsvícení stromku a video z mikulášské nadílky na ledečském hradě můžete shlédnout zde.

 
17.12.2015

Rekonstrukce ulice Havlíčkova

20151217 135155

V ulici Havlíčkova v Ledči nad Sázavou, v úseku od křižovatky s ulicí Z. M. Kuděje ke křižovatce s ulicí Melechovská, proběhla v průběhu měsíce října a listopadu rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojená oprava vozovky. Vodovodní řad byl již v havarijním stavu a jeho oprava, včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem, byla provedena na náklady VAK Havlíčkův Brod, a. s., oprava vozovky byla financována Krajem Vysočina.  Protože stav chodníků a obrubníků byl v tomto úseku již špatný a po provedení rekonstrukce inženýrských sítí a položení nové asfaltové směsi by byla oprava chodníků problematická, bylo zároveň na náklady města provedeno srovnání obrubníků, doplnění chybějících a dále položení nové zámkové dlažby. Oprava chodníku byla projednána s Národním památkovým ústavem Telč, který souhlasil se změnou povrchu na zámkovou dlažbu. Dále byla u „Starého“ hřbitova zřízena nová přípojka vody. Veškeré práce na chodnících provedla společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o., Ledeč nad Sázavou a celková cena za jejich opravu činila 1 700 000,- Kč včetně DPH. Věříme, že provedené úpravy, přispějí ke zvýšení bezpečnosti pohybu na této komunikaci a ke zlepšení kvality života obyvatel dané lokality. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami v naší fotogalerii. – OdMI-  

 
17.12.2015

Informace pro občany České Republiky

Informace týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů: ikona souboruCestovní dokladyikona souboruOPikona souboruZásilky a výzvyikona souboruZprostředkování kontaktu

 
16.12.2015

Škola v novém kabátě

ZŠ 1

Po úspěšném dokončení zateplení MŠ Družstevní a MŠ Stínadla, které proběhlo v minulém roce s přispěním z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, letos úspěšně proběhla další „zateplovací akce“, tentokrát základní školy Nádražní. Příprava tohoto rozsáhlého projektu trvala několik let.  Již v průběhu roku 2011 proběhly práce na projektové dokumentaci a po její úpravě v roce 2013, byla v únoru 2014 zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na podporu této akce pod názvem „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ a město dotaci na podporu tohoto projektu získalo. Následně se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma AGOS stavební a. s.  Pelhřimov ve výši 16 856 391 Kč  včetně DPH. K zahájení prací došlo v měsíci březnu tohoto roku, kdy nejprve došlo k zaměření výplní otvorů. Samotné stavební práce započaly na budově tělocvičny, následovala budova jídelny, kde práce probíhaly zejména v období letních prázdnin tak, aby byla co nejméně omezena výuka, dále pak přišly na řadu oba pavilony a na začátku prosince proběhly práce dokončovací. Dokončená stavba byla zhotovitelem předána dne 11. 12. 2015 bez vad a nedodělků. V rámci stavby bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a související opravy a terénní úpravy plochy přilehlé k objektu. Na závěr byla řešena, stejně jako u mateřských škol, barevnost fasády. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila celkem 6 887 423,70 Kč (6 504 789,05 Kč dotace FS, 382 634,65 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů, které činily 7 652 693,- Kč. Věříme, že uživatelé ocení nejen úsporu energie a její pozitivní dopad nejen finanční, ale i ekologický, ale také zajímavé barevné provedení, které snad potěší nejen žáky školy. Nakonec posuďte sami, fotografie před i po úpravách jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. – OdMI -

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load