Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

19.12.2014

Omluva manželům Janouškovým

Současné vedení Města Ledeč nad Sázavou považuje záležitost související se zveřejněním osobních údajů rodiny Janouškových, stejně tak i zveřejnění některých nepřesných informací za politováníhodné a panu Miroslavu Janouškovi, paní Lence Janouškové a panu Miroslavu Janouškovi ml., se tímto omlouvá. Vedení Města Ledeč nad Sázavou se od této záležitosti distancuje a sděluje, že zveřejnění předmětných informací nebylo projednáno v orgánech Města a nejednalo se tudíž o oficiální stanovisko Města samotného, nýbrž o osobní iniciativu předchozího starosty a místostarosty. Související články byly již kompletně odstraněny z oficiálních stránek našeho Města.

 
16.12.2014

Nařízení města Ledeč nad Sázavou - placené parkoviště

Ke stažení ikona souboruzde. Žádost o vydání parkovací karty naleznete v Dokumentech.

 
14.12.2014

VÁNOČNÍ JARMARK NA HRADĚ

P1030609

Český jarmark pochází z německého Jahrmarkt, což v minulosti bývala významná a oblíbená událost, která mohla být pořádána jen na základě privilegií panovníka. V tomto případě měli pořadatelé – Hrad s.r.o. Ledeč n. S., o jednu obavu méně, žádného potentáta o povolení žádat nemuseli, ostatně i tak je starostí až dost. Tato společensko-ekonomická událost splnila očekávání. Pravda, podle počasí (13 °C) by asi nikoho nepřekvapilo, kdyby se tu prodávaly kraslice a nakvetlé narcisky. Nicméně vánoční stromek na nádvoří signalizoval, že jste tu správně. „Shůry“ zněla vánoční a středověká hudba skupiny Camerata. Kdo chtěl, mohl koupit vkusnou keramiku, prostírání, ozdoby, mýdla a svíčky. Samozřejmě nemohlo chybět něco k zakousnutí. Vonělo tu koření, nápoje z medoviny, máty, zázvoru a nezbytný svařáček. Jen si myslím, že přeci jen chutná lépe, když zima trochu štípe do tváří. Vládla tu příjemná komorní a sousedská atmosféra. Nemuseli jste mít strach, že za každým pytlíkem na vás vybafne Santa nebo že vám nasadili čepici z rolniček.Ať už tenhle ledečský jarmark byl ročník nultý nebo první, určitě by měl mít svoje pokračování, určitě to bude hezká tradice. A pak, že to nejde bez panovnických privilegií! ok

 
11.12.2014

XXII. ROČNÍK LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE

anon LZ 12

XXII. ROČNÍK LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE se naplnil. Prosincovým vydáním zakončujeme rok 2014. Obohatili jsme ho o velkou vánoční přílohu, věnovanou vánočním pohlednicím a jejich historii. Meteorologové sice věští Vánoce na blátě, ale nechme se překvapit (jen vzpomeňte, co s námi provedla „nečekaná“ ledovka na začátku měsíce). A pokud to bude s tím blátem, tak se nenechte otrávit a užívejte naplno nejkrásnějších svátků v roce, čaj s punčem a romantika pohlednic z naší přílohy k tomu jistě přispějí. Titulní stranu 12 zpravodaje symbolicky zdobí světlo prskavky, těmi jsme na náměstí přivítali letošní advent (fotky obstarali – Jiří Sladkovský a Michal Cihlář) .A co dalšího je ještě obsahem PROSINCOVÉHO ZPRAVODAJE? Na str. 3 je to poděkování, přání i společné motto příštího konání nových představitelů Ledče, inženýrů – Z. Tůmy, H. Horákové a J. Drápely. Barevná čtyřka představuje nejstaršího občana našeho města i děti, které se jen nedávno do našeho společenství narodily. Na své pravidelné pětce žandarmerie, slovy npor. Pejchara, informuje o lumpech, co jezdí autem ožralí, perou se a vykrádají chaty – nečekejme, že se tahle sorta o Vánocích polepší. Šestka je pro charitu a seniory (také str. 9), v seriálu Velká válka autor představuje dr. J. Hlavu. Dozvíte se také o Filipu Radilovi, který tančí tak skvěle, že za to sbírá medaile i v zahraničí. Na desítce jsou nadějné mladé sportovkyně (házená, krasobruslení), ale vešel se tam i jeden úspěšný chlap. Na předposlední straně jsou nasmátí místní fotbalisté, bodejť by ne! S podzimním soutěžním výsledkem a s pivovarem v zádech – kdo by se nesmál? Na poslední stránce jsou známé tváře těch, na které už můžeme jenom zavzpomínat. Do většiny rodin patří o Vánocích kapr, kde ho letos koupit? I tak důležitou informaci dostanete v PROSINCOVÉM LEDEČSKÉM ZPRAVODAJI. Tak se tumlujte, na stáncích bude k mání 12. 12. ve 12 hodin a stejně tolik dnů bude zbývat do Štědrého dne. Tak si ty svátky moc hezky užije! ok 

 
10.12.2014

Další zateplená školka, tentokrát na Stínadlech

logo opžp

Po úspěšném dokončení zateplení MŠ Družstevní, které proběhlo v měsíci říjnu, je téměř dokončeno zateplení další školky, tentokrát na Stínadlech. Příprava této akce trvala několik let.  V průběhu roku 2013 proběhly práce na úpravě projektové dokumentace akce „Zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy Stínadla“. Po úpravě PD (původní verze byla vypracována již v roce 2009) byla zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí a město dotaci na podporu tohoto projektu získalo. V letošním roce se tedy uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala místní firma ATOS, spol. s r. o. ve výši 4 033 333,- Kč včetně DPH. K zahájení prací došlo již v měsíci květnu (zaměření výplní otvorů) a nyní probíhají práce dokončovací.  K předání hotového díla by mělo dojít v druhé polovině prosince. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a související opravy a terénní úpravy plochy přilehlé k objektu. Jak jsme již dříve informovali, čekala nás při zahájení stavby nemalá a nemilá překvapení v podobě špatně provedených prací firmou OSP Havlíčkův Brod, která stavbu původně postavila, více v článku z měsíce července  http://www.ledecns.cz/cs/clanky/zatepleni-ms-stinadla.html. Takto vzniklé vícepráce si vyžádaly dodatečné náklady ve výši 188 tis. Kč včetně DPH. No a na závěr byla řešena, stejně jako u MŠ Družstevní, barevnost fasády. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory činila celkem 2 576 279,70 Kč (2 433 153,05 Kč dotace FS, 143 126,65 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů. Věříme, že uživatelé ocení nejen úsporu energie, ale také zajímavé barevné provedení, které jistě potěší nejen ty nejmenší. No posuďte sami, fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. – OdMI - 

 
08.12.2014

Nový dynamický zpomalovací semafor v Habreku

FOND VYSOCINY SV RGB zakladni

V měsíci listopadu byl v Habreku instalován a zprovozněn nový dynamický zpomalovací semafor. Instalaci provedla dodavatelská firma DOSIP Servis, s. r. o., která ve výběrovém řízení podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 272 250,- Kč včetně DPH. Na spolufinancování tohoto projektu město získalo dotaci z Fondu Vysočiny, Kraje Vysočina ve výši 133 766,- Kč, tzn. 50% uznatelných výdajů. Semafor tak podpoří legislativní omezení rychlosti a zvýší bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu na silnici II. třídy, která prochází středem Habreku. Na semaforu trvale svítí červená, pokud se do jeho zorného pole přiblíží vozidlo jedoucí povolenou rychlostí, přepne zařízení na zelenou ještě dříve, než řidič musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. Pokud se však do jeho zorného pole přiblíží vozidlo jedoucí rychlostí vyšší než je rychlost povolená, zůstane na semaforu svítit červená, k rozsvícení zeleného světla dojde až v okamžiku, kdy dojde ke zpomalení vozidla na povolenou rychlost. Semafor je doplněn detekční kamerou, která zpřesňuje monitoring projíždějících vozidel, řeší stav, kdy vozidlo není detekováno radarovou hlavou a eliminuje problém s vozidly, která vyjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněny protijedoucím kamionem a poskytuje obrazové a statistické informace (počet vozidel, jejich rychlost, rozlišuje malá a velká vozidla), tyto informace systém automaticky odesílá dopravnímu inspektorátu v Havlíčkově Brodě. Věříme, že nejen obyvatelé Habreku, ale všichni účastníci silničního provozu ocení toto opatření, které, jak věříme, povede ke snížení rizik a zklidnění dopravy. -OdMI- 

 
03.12.2014

Výběrové řízení - Domov Háj

Výběr řízení Háj

Domov Háj vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče", celý text viz příloha.

 
30.11.2014

ADVENT

IMG 7559

V poslední listopadový den jsme vkročili do adventu. Na tento čas se ruku v ruce těší věřící, nevěřící, ale především děti. Začal nový liturgický rok a období mnohých krásných lidových zvyklostí. Hned na začátku tohoto času nás čeká svátek sv. Barbory a s ním i neodmyslitelné třešňové haluzky, které vdavekchtivým dívčinám letos o Vánocích určitě vykvetou. Hned následuje, v našich krajích asi nejudržovanější předvánoční obyčej – mikulášský průvod. Legendární biskup, opírající se o biskupskou berlu, doprovázen andělem a čerty.Na příjemném a milém dnešním vstupu do adventu se především podíleli pracovníci ledečského střediska volného času a hned lze říci, že se jim to povedlo a zase překvapili. 

 
27.11.2014

Oznámení

Rádi bychom Vás informovali, že místostarostové budou k dispozici pro občany města každé pondělí a středu od 15:30 do 17:00, v kanceláři č. dveří 209, ve druhém patře městského úřadu, příp. i v jiném termínu na základě předchozí telefonické dohody (Ing. Drápela  602 171 566, Ing. Horáková  602 393 913).

 
26.11.2014

Obnova rubriky dotazy

Vážení spoluobčané, od 24. listopadu 2014 je obnoven provoz rubriky dotazy. Obnovení této rubriky je v souladu se slibem většiny volebních subjektů, které jsou v zastupitelstvu města Ledče nad Sázavou, opět otevřít „radnici“ občanům a vést s nimi dialog nejen o budoucnosti našeho města, ale i o běžných problémech, které je trápí a ve kterých by jim „město“ mohlo být dle jejich názoru nápomocno při jejich řešení. Dotazy, které se budou týkat obecných problémů našeho města a které budou  zajímavé i z hlediska ostatních občanů,  budou včetně odpovědí zveřejňovány na těchto stránkách . Na osobní dotazy bude odpovídáno na e-mailové adresy tazatelů. Naší snahou bude, aby dotazy vždy odpovídali pracovníci MÚ, do jejichž kompetence daný dotaz spadá.   Samozřejmě nebudou zveřejňovány dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity, urážky jednotlivců nebo anonymní dotazy. Na tyto dotazy nebude ze strany MÚ reagováno. Své dotazy a připomínky můžete posílat také na  emailovou adresu dotazy@ledecns.cz. Dotazy včetně odpovědí budou zveřejňovány zpravidla do týdne od doručení dotazu.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load