Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

08.01.2014

Anketa

Dne 8.1. byla spuštěna anketa na téma "Domníváte se, že je v lidských možnostech, aby hejtman kraje, kromě funkce hejtmana, zároveň vykonával funkci poslance Poslanecké sněmovny?" Hlasovat můžete zde.

 
06.01.2014

ZAHRÁDECKÝ KOSTEL V TELEVIZI

P1010016

Na televizi TV Noe budou 11.1. 2014 ve 20:50 vysílat dokument o kostele sv. Víta v Zahrádce. Opakování tohoto dílu je 13. 1. v 7:25 a 14. 1. v 19:20. Internetové živé vysílání je na adrese: http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/zachranme-kostely-2-dil-kostel-svateho-vita-v-zahradce.html. Z pozemních vysílačů je pokrytí TV NOE jen částečné. Tato televize bývá také v základních nabídkách kabelových televizí. Vysílá také přes satelit Astra 3A (stejný jako pro ČT, Novu, primu). ok

 
20.12.2013

PF 2014

pf oba el

 
06.12.2013

A JEŠTĚ JEDEN DÁREK

LZ 12

K čemu, přeci ke včerejší mikulášské nadílce. Tentokrát to není s pekelným lomozem, ale vlídným čtením posledního LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE roku 13. Jako potvrzení tu hned na úvod najdete přání pana starosty Vaňka k Vánocům, prostory na hradě se pomalu mění – přečtěte si, že k lepšímu. Po barevném kaleidoskopu uvádějí policisté na pravou míru ledečskou aféru „se škrtičem“. Vánoční čas má blízko k charitě a právě o tom píše paní Zelenková. Byli jste od minulého čísla napjatí, co to v Bělé mají společného s monarchií? Rozluštění na str. 6. Zpěváčci soutěžili o Cenu starosty, školáci zušlechťovali údolí Olešenského potoka. Karatisté úspěšně bojovali na tatami, šipkaři své místo mezi ledečskými sportovci teprve hledají. Ještě se dozvíte kdo je poctivý nálezce a kdo takového nálezce hledá (to by byl parádní dárek) a samozřejmě - kam pro vánočního kapra. Užívejte svátečního času a když k pohodě přispěje i prosincový LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ, tak nás to potěší. Mikulášem jsme začali, oblíbeným světcem skončíme a zkusíme to pranostikou: Na svatého Mikuláše, tuť je zima celá naše. To teda TUŤ! ok

 
04.12.2013

Upozornění pro občany

2

Upozornění pro občany: na Městském úřadě dne 31. 12. 2013 bude zavřeno, v knihovně a Informačním centru bude od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013 zavřeno.

 
02.12.2013

Adventní večer

OK16 IMG 9694Fa

Tohle Ježíšek nemůže nechat bez povšimnutí. S padajícím soumrakem první prosincové neděle se začalo nezvykle zaplňovat ledečské náměstí, zejména dětmi. Zatímco tenhle nedělní čas bývá většinou určen posledním neoblíbeným školním úkolům a drhnutí krku, tentokrát to bylo jinak. Všichni se chystali slavnostně přivítat adventní čas. Náměstí se zcela zaplnilo, když po mostě dorazila trojkombinace – policie, průvod s lampiony a muzikanti. Čekání na slavnostní rozsvícení vánočního stromu (mj. velmi pěkného) si přítomní krátili nákupy drobných dárků ve stáncích, větší investicí byla koupě knihy Evy Novákové – Plevové a v neposlední řadě se dalo hezky čekat popíjením horkého vína. Před šestou večer přítomné přivítali pan starosta Mgr. Vaněk a pan farář dr. Bárta a s přáním pokojných a prosvětlených Vánoc dali pokyn k rozsvícení stromu – a tak se za potlesku a pochvalných výkřiků i stalo. Pravé vyvrcholení však přišlo vzápětí. Děti vypustily k temnému nebi stovky balónků se svými přáními k nebeským mocnostem. Byl to opravdu milý a působivý závěr celého slavnostního večera.  Věřím, že to dojalo i Ježíška a že ještě teď po obloze sbírá třepotavá a prokřehlá přání, aby je za tři týdny naplnil. Poděkování za zdařilou akci patří především pracovníkům Střediska volného času v Ledči n. S. a také všem těm bezejmenným, kteří přispěli k radostným chvílím. Hezký advent. ok, foto J. Sladkovský, ok 

 
27.11.2013

Výzva uživatelům hrobových míst

Město Ledeč nad Sázavou – provozovatel a správce pohřebiště oznamuje, že od měsíce listopadu 2013 začne vyzývat dosavadní uživatele hrobových míst, k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy. Tyto výzvy k uzavření nájemní smlouvy budou vyvěšeny na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti, na úřední desce Města Ledeč nad Sázavou a také na webových stránkách Města Ledeč nad Sázavou ve zprávě: Výzva uživatelům hrobových míst – upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy. Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne.

 
27.11.2013

UŽ JE TO TADY

IMG 5869

Na ledečské náměstí doputoval vánoční strom a Ledečákům tak připomíná, že Vánoce 2013 už jsou opravdu za dveřmi. Strom je to moc pěkný – stříbrný smrk, vysoký 12 metrů (a to ještě před usazením přišel téměř o metr). Narychlo jsme spočítali, že je to vlastně ještě mladík, nějakých pětadvacet let. Také do centra města nemusel cestovat příliš daleko, vlastně jen pár stovek metrů z ulice Pod Skalkou. Jen pár kosmetických zásahů pracovníků technických služeb, něco světýlek a symbol Vánoc je připraven ke slavnosti, která otevře letošní advent. Tak nezapomeňte přijít v neděli odpoledne (1. 12.) pozdravit a podpořit jedinečný čas radostného očekávání příchodu svátků vánočních. Nechť nás letošní ledečský vánoční strom provede těmito krásnými svátky v klidu a přátelské sváteční atmosféře. ok 

 
21.11.2013

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI NA LETNÍM STADIONU

P1000049

Na letním stadionu byla provedena rekonstrukce poškozené opěrné zdi ve sportovním areálu, která byla již zcela v havarijním stavu, a hrozilo její zřícení. Část zdi musela být rozebrána a znovu vyzděna, praskliny byly vyčištěny od náletů stromů a keřů a vyspárovány, uvolněné části zdi byly upevněny a vyspraveny. Dále došlo k vybourání starých chodníků a zhotovení nových. Oprava této zdi je jedním z kroků k obnovení plné funkce sportoviště. Oprava opěrné zdi proběhla s finanční podporou z Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, grantový program Sportoviště 2013, výše podpory činila 100 000,- Kč, celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 361 549,- Kč. Prohlédnout si a porovnat stav zdi a chodníků před a po opravě můžete v naší fotogalerii. - jm - 

 
15.11.2013

Přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou

IMG 5776

V říjnu 2013 byl na území našeho města ukončen zajímavý projekt, který podpořil  Kraj Vysočina – Fond Vysočiny. Návštěvník přírodní zahradu muže navštívit při své procházce, je umístěna 1 km jihovýchodně od centra našeho města a leží při výletní a turistické cestě do známé Foglarovy Zlaté zátoky. Kdo očekává, že uvidí na ploše cca 4.000 m2 krásně posekaný „anglický trávník“ bude zklamán. V žádném případě nebude zklamán ten, který již navštívil podobnou přírodní zahradu a ví, že v přírodních zahradách je kladen důraz na napodobení původního biotopu a na maximální podporu přirozených dějů. 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load