Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

02.03.2012

Radní Krčál v Ledči

P1000402 – kopie

V pondělí, 27. února 2012 navštívil naše město Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. S panem radním jsme probrali otázku rozvoje sociálních služeb v regionu Ledečska. Zároveň jsme se shodli na tom, že současná politika MPSV je vůči řadě poskytovatelů sociálních služeb takřka likvidační a je zde vidět evidentní snaha ze strany ministerstva přenést financování na kraje a obce. Pana radního jsme zároveň seznámili s problémy, které nám na úřadu způsobila nepřipravená a chaotická sociální reforma, kdy informace ze strany MPSV se měnili prakticky z hodiny na hodinu. Pan radní vyjádřil pro naše problémy pochopení a přislíbil nám další návštěvu.-pv- 

 
02.03.2012

Ledečské židovské tóry – II.

Ve čtvrtek 1. března 2012 dorazil na ledečský úřad e-mail pana Franka Vorlíčka, ledečského rodáka, který žije 70 let v USA. Pan Vorlíček se zmínil o skutečnosti, že na internetu objevil článek o ledečských židovských tórách a sám kontaktoval rabína Weisse, který byl první, kdo projevil zájem o historii židovské komunity v Ledči. Pana Vorlíčka jsem srdečně pozdravil a na čtenáře a všechny fanoušky historie mám jednu prosbu. Pokud máte ve svém držení jakékoliv materiály, vztahující se k tématu židovského města v Ledči, přineste nám je prosím k okopírování. Byť se jedná o historii relativně nedávnou, tak díky téměř úplnému vyvraždění ledečských Židů během II. světové války, se prakticky jedná o „bílé“ místo v dějinách našeho města. Proto budeme vděční za jakoukoliv pomoc.  –pv-

 
02.03.2012

Informace starosty - pokračování

Přiznám se, že jsem si ze zájmem přečetl vyjádření Ing. Vladimíra  Novotného, 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina, uveřejněné dnešního dne na této adrese http://www.kr-vysocina.cz/vyjadreni-namestka-hejtmana-kraje-vysocina-vladimira-novotneho-k-prohlaseni-starosty-petra-vanka-z-ledce-nad-sazavou/d-4042100/p1=50554  Rozumím slovům pana náměstka a nezpochybňuji snahy Kraje Vysočina o zlepšení  životní úrovně v našem mikroregionu. Nicméně já jako starosta, nesu primární odpovědnost za rozvoj našeho města, potažmo regionu, a s některými věcmi se nesmířím a nebudu ani smiřovat. Přesto velice vítám vstřícnou nabídku a,  po velmi dlouhé době, z Kraje podanou ruku. I já osobně vidím, do budoucna, perspektivu jedině v konstruktivním a smysluplném jednání rovnocenných partnerů. Mgr. Petr Vaněk, starosta

 
29.02.2012

Informace starosty

Vážení spoluobčané, Vy, stejně jako já, vnímáte už více než šest let problém křižovatky „Ve Švondráku“. Křižovatka, a o tom není sporu, nebyla ze strany projektanta a investora – Kraje Vysočina – provedena tak, aby doprava v ní probíhala zcela bezproblémově. Již celé roky se trápíme s poničeným zábradlím a zničenými chodníky. Kraj zatím přistupoval k řešení velmi laxně. Nicméně loni v březnu se na  místě samém uskutečnila schůzka a letos, prakticky po roce, 6. února 2012, proběhlo za účasti všech dotčených orgánů jednání na MÚ Ledeč nad Sázavou. Na této schůzce byly představeny 4 varianty možného řešení křižovatky. Nakonec se řešení zvažovalo mezi dvěma variantami. Varianta 1 – která výhledově nic neřeší a předpokládá toliko „ukrojení“ kusu chodníku u domu manželů Sedlákových. Město Ledeč prosazovalo variantu č. 3, která znamenala posunutí chodníku u ZŠ Komenského blíže ke škole a rozšíření vozovky v tomto prostoru. Dne 28.února pak Město Ledeč obdrželo stanovisko Kraje Vysočina, ze kterého plyne, cituji : „Po projednání této záležitosti s náměstkem hejtmana kraje pro dopravu a majetek bylo rozhodnuto provést pouze stavební úpravy v křižovatce dle varianty č. 1“. Pominu-li skutečnost, že pan náměstek, ač svým vzděláním strojař, si osobuje právo rozhodovat o věcech odborně zcela odlišných, musím konstatovat, že Kraj Vysočina nezajímáme, či spíše současný hejtman a náměstek hejtmana kraje pro dopravu a majetek o nás nestojí. Dne 27.února 2012 proběhlo jednání starostů pověřených obcí II. a III. typu s Radou Kraje Vysočina. Zde jsem pana hejtmana upozornil na problém s Policií v Ledči a nastínil možnost, že pro rozvoj našeho města zkusíme dojednat pomoc ve středočeském kraji.  Pan hejtman ve své odpovědi našemu městu ironicky popřál hodně štěstí s tím, že ve středočeském kraji mají ještě větší nedostatek policistů než na Vysočině. Shora uvedené skutečnosti, a mnohé další, mě pak vedou k úvahám, zda by pro naše město skutečně nebylo výhodnější uvažovat o zeměpisné „migraci“ do středních Čech a začnu v této věci podnikat nezbytné kroky.  Mgr. Petr Vaněk, starosta města

 
29.02.2012

Informace

Článek periodika
 
27.02.2012

Oznámení

Město Ledeč nad Sázavou oznamuje zahájení poptávkového řízení k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce
„Kompletní rekonstrukce lůžkového výtahu v budově polikliniky“
objektu občanské vybavenosti čp. 450, ulice Habrecká v Ledči nad Sázavou. Nabídkové řízení bude probíhat formou elektronické aukce. Přihlásit se lze na této adrese, kdy Vám bude přidělen přístupový klíč pro vstup do elektronické aukce. Více informací naleznete v pozvánce.

 
27.02.2012

Po letech na Sázavě

IMG 1098

Poslední únorovou sobotu se sešli členové Místní organizace Českého svazu chovatelů v hotelu Sázava, který kdysi byl jejich „baštou“, protože se ve zdejších prostorách konala řada jejich výstav i společenských setkání.Tentokrát chovatelé hodnotili svoji činnost za minulý rok a připomněli si, že se scházejí v roce 90. výročí založení organizace (1922 – založení Spolku králíkářského v Ledči n. S.). Bilancování to bylo úspěšné, což ocenili i přítomní hosté – J. Král z ústředí, Ing. J. Bouma z okresu i starosta města, Mgr. P. Vaněk. Jediné stesky jsou na klesající počet členů organizace, který je, oproti „slavným Létům“, čtvrtinový. Více informací se dozvíte v březnovém Ledečském zpravodaji. ok

 
17.02.2012

Informace

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem. ikona souboruZde k nahlédnutí.

 
17.02.2012

Podpořte Ledečáky!

Dne 13. února 2012 se na rozhlasové stanici Český rozhlas Region rozběhla nová soutěž, START.ROZHLAS.CZ. Jedná se o pěveckou soutěž pro začínající zpěvačky či zpěváky. V prvním kole, které je krajské, či chcete-li regionální, se představí, u nás na Vysočině, jedenáct nových talentů. Z těchto pak posluchači vyberou jednoho až dva soutěžící do druhého kola. Nás může jen těšit, že z jedenácti soutěžících mají celkem čtyři velmi úzké vazby na naše krásné město. Více informací o soutěži a o možnostech, jak podpořit své favoritky či favority, najdete zde: http://www.rozhlas.cz/start/vysocina/. Závěrem uvádím, že první kolo skončí dne 2. března 2012. -pv-

 
11.02.2012

Únorové vydání Ledečského zpravodaje je na pultech novinových stánků

titulní web001

Mrazivá vlna nás zahání do příbytků a hlavně ke kamnům. A to je dobrá příležitost si pěkně v klidu a teple přečíst nejnovější vydání LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE. Kromě obvyklých rubrik se tu dozvíte nejnovější vývoj v CAUSE parcely v průmyslové zóně (vyjádření pánů – Vaňka a Vrby). Na straně 4 se dozvíte, k čemu může sloužit „pařízek“ po vánočním stromu na náměstí. Policie přidává informace o krádežích ve městě. K SOUSEDŮM jsme se vydali do Číhoště (zpráva starosty J. Tvrdíka), archivní fotografie patří Hrabaňovu klempířství. Objevíte dva nové seriály, a to o HORNINÁCH A MINERÁLECH NA LEDEČSKU a školní fotoprojekt o proměnách Ledče. Hasiči bilancovali (a koho ocenili?). Něco málo o sportu, pozvánka na kvalitní krasobruslení a pokud jste otrlí a máte chuť v tomto počasí na vychlazené pivo – tak i pozvánka do Stylové pivnice. Kupte si únorový zpravodaj a tohle všechno se dočtete a samozřejmě ještě něco navíc! 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load