Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

08.03.2022

Film POSLEDNÍ ZÁVOD

nový plakát

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 24. března 2022 na promítání filmu POSLEDNÍ ZÁVOD do sálu gymnázia. Začátek od 18:00 hod. Vstupné 100,- Předprodej v infocentru. Film Zpráva o záchraně mrtvého, který se měl promítat ve stejném termínu se ruší.

 
04.03.2022

INFORMACE PRO OBČANY

ua

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) do konce tohoto týdne funguje v režimu od 7.00 do 19.00 hod. O případném rozšíření provozu se bude jednat dne 7. 3. 2022. V této chvíli již není jako vstupní zařízení Uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách (kapacita byla naplněna), nově to budou nasmlouvaná zařízení Ministerstva vnitra – nejbližší Solenice, Benešov. Osoby s potřebou plného zaopatření budou standardně zaevidovány na KACPU v Jihlavě a prostřednictvím Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (Bc. Škrdlová) bude zajištěn přesun do těchto zařízení. Úřad práce ČR nabízí všem zájemcům z řad migrujících registrovaných osob stejnou jednorázovou dávku mimořádné pomoci ve výši existenčního minima. Prosba společnosti ICOM transport týkající se ubytování rodin řidičů veřejné linkové dopravy v našem regionu. Udržení řidičů z Ukrajiny je nyní často vázáno právě na ubytování jejich rodin prchajících z Ukrajiny. Kontakt: tel. +420 567 121 224, mobil +420 606 773 222; mail: personalni@icomtransport.cz.

 
03.03.2022

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Vážení spoluobčané, dnes 3.3.2022 bude MěÚ z provozních důvodů uzavřen do 12:30 hod.
Děkujeme za pochopení.

 
02.03.2022

Zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

ua

V odkaze jsou informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny.
V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022)

Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých se budou shromažďovat užitečné i aktuální informace. 

 
28.02.2022

Informace k poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům prchajícím před válkou

ua

Kraj Vysočina velmi děkuje všem subjektům, fyzickým osobám i organizacím, které se rozhodly pro akutní pomoc ženám, dětem a případně seniorům z Ukrajiny. Vnímáme, že v těchto dnech je každá pomoc utečencům před válkou dobrá, užitečná a hodná úcty.
Přesto apelujeme, pokud již byly, jsou nebo v nejbližší době budou ošetřeny základní a nezbytné potřeby utečenců, aby tito lidé byli v nejbližším termínu řádně zaregistrováni do systému, který koordinuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Policie České republiky v rámci krizového řízení. Součástí pomoci nemůže být pouze ubytování, ale další služby zajišťující potraviny, podmínky pro osobní hygienu, zdravotní péči, vzdělávání, popř. také práci apod. Na to všechno bude stát podle našich informací uvolňovat dle možností přiměřené finanční prostředky systémovým způsobem, avšak opět po své linii. Na území Kraje Vysočina by mělo být k dispozici cca 5 000 míst k ubytování v tomto režimu. Kontaktní místo pro registraci by mělo být spuštěno v nejbližších dnech. Centrum na podporu cizinců pro Kraj Vysočina již určitě má informace o postupu v situaci, kdy jsou již lidé z Ukrajiny na našem území.
Kraj Vysočina bude, stejně jako ostatní kraje, dle pokynů v této věci fungovat pouze v součinnosti s Ústředním krizovým štábem, který řídí ministr vnitra. Registrační místo bude vytvořeno v Jihlavě (pravděpodobně v objektu na Tolstého ulici 15, tedy v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových /někdejší okresní úřad/, ale ještě není toto rozhodnutí zcela definitivní).
V případě, že se rozhodne kterýkoliv subjekt pomáhat ze své vůle jakkoliv nad rámec státem vytvářeného systému, je takový postoj samozřejmě vítán. Je však třeba, aby takové rozhodnutí bylo učiněno s plnou odpovědností a s vědomím, že taková pomoc musí být dlouhodobější, komplexní (o utečence je třeba se postarat z hlediska všech jejich základních potřeb) a bez nároku na veřejné prostředky.
Důležité kontakty, které lze dále sdílet:
V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku – jde o Charitu ČR, Český červený kříž, dále o organizace ADRA a Člověk v tísni.
Charita ČR – www.charita.cz
Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104
Český červený kříž – www.cervenykriz.eu
Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502
ADRA – www.adra.cz
Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500
Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Rozcestník dalších možných projektů podpory: https://www.darujme.cz/projekty/1200004
Informace Potravinové banky Vysočinahttps://www.facebook.com/potravinova.banka.vysocina/photos/a.1431010277126083/3503986133161810
Kontakty na koordinátory potravinové pomoci: Miroslav Krajcigr, tel.: 737 034 558, e-mail: krajcigr@pbvzs.cz, Iveta Krajcigrová Vrbová, tel.: 730 177 740
V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství. Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. S oběma subjekty je vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie.
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, tel: 778 401 506
Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina-173638846148578. Jedná se o skupinu, která sdílí a sumarizuje zásadní informace Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, informace pro nově příchozí občany Ukrajiny, praktické informace k telefonii. Zcela zásadní jsou informace týkající se nabídek individuální pomoci a ubytování, které je třeba brát v úvahu a vědět o nich (prosím text je třeba rolovat):
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx fbclid=IwAR3zYNwWz3_6rfMdyV-wdkGriiMm2tSazEz5sanqxeFYexLHpN_5G9VC2Vs.
F POINT, tel: 774 612 268
Na tuto organizaci se můžete obracet v případě, že potřebujete pro ukrajinské občany:
- zprostředkovat ubytování,
- sehnat oblečení a nutné potřeby,
- jednat s úřady,
- poskytnout radu,
- tlumočit a poradit s češtinou,
- zařídit péči o děti, školu a doučování.
Speciální krajský e-mail pro příjem nabídek pomoci Ukrajině:ukrajina@kr-vysocina.cz.
Na tuto adresu je možné zasílat nabídky materiální pomoci, nabídky ubytování, lékařské pomoci.
Každý zaslaným mail s nabídkou bude zpracován a předán přeslušným humanitárním a dalším institucím, které se postarají o její další využití. (zpráva musí obsahovat konkrétní nabídku a především kontaktní údaje, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu).
Děkujeme a přejeme klidné dny.
Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina


 
28.02.2022

Informace o pomoci válkou zasažené Ukrajině

ua

Bližší informace naleznete v příloze: ikona souboruInformace UA - zelený stupeň (CZ), ikona souboruInformace UA zelený stupeň (UA), ikona souboruInformace UA oranžový stupeň (CZ), ikona souboruInformace UA oranžový stupeň (UA), ikona souboruPlán krizové připravenosti.
Zřízení linky pro dotazy zdravotnické péče: ikona souboruleták UKR, ikona souboruleták CZE.
V případě potřeby dalšího jednání o konkrétní pomoci můžete kontaktovat Odbor vnitřní správy: Ing. Milena Peroutková, tel. 569 729 556, Bc. Martina Šímová, Dis., tel. 569 729 511, Oddělení majetku a investic: Mgr. Jana Hospodková, tel. 569 729 522 a tajemník MěÚ Ing. Július Barta, tel. 569 729 550.

 
27.02.2022

Pomoc Ukrajině

ua

Potravinová banka Vysočina, z.s. ve spolupráci s Krizovým štábem Kraje Vysočina Vás informuje jak pomoci Ukrajině: ikona souborucelou informaci naleznete v příloze

 
21.02.2022

Čistá řeka Sázava na Vysočině

PLAKÁT 2022

12. ročník dobrovolnické akce "Čistá řeka Sázava na Vysočině" se bude konat 4. - 9.  dubna 2022 na úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice. 

 
17.02.2022

Uzavření krajské komunikace na Tyršově nábřeží - aktuální tisková zpráva Kraje Vysočina

Pozor

Aktuální tisková zpráva Kraje Vysočina :  Kvůli padajícímu kamení musí být uzavřena část silnice III/01830 v Ledči nad Sázavou (17.2.2022).

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load