Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

13.10.2016

Výměna oken v budově polikliniky

Na konci měsíce srpna byla dokončena výměna oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 283 240,- Kč vč. DPH. Zároveň byla provedena výmalba společných prostor v budově, kterou provedla firma Jan Tesárek (Malby a nátěry) za celkovou částku 146 709,- Kč vč. DPH. V postupné výměně oken na poliklinice bychom chtěli pokračovat i v budoucnu. – OdMI - 

 
13.10.2016

Oprava terasy v MŠ Družstevní

Terasa MŠ

V polovině září byla dokončena oprava terasy budovy MŠ Družstevní. Protože zde chyběla hydroizolace, bylo provedeno odstranění původních dlažeb, provedena nová hydroizolace, zastěrkování a byla položena nová dlažba. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. a celkové náklady činily 67 000,- Kč vč. DPH. – OdMI - 

 
13.10.2016

Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Nádražní

Soc  zařízení I

V průběhu letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení (chlapecké i dívčí části) v I. patře jednoho z pavilonů ZŠ Nádražní.

 
13.10.2016

Úpravy mytí ve školní kuchyni ZŠ Nádražní

V průběhu letních prázdnin proběhly také úpravy mycího centra ve školní kuchyni ve stávajícím prostoru. 

 
13.10.2016

Vybudování nové autobusové zastávky linkové dopravy „Habrek rozcestí“

IMGP3104

V měsíci září byly dokončeny práce na nové zastávce autobusové linkové dopravy v intravilánu Habreku, na silnici III. třídy č. 33923, spojující Habrek a Obrvaň.

 
08.10.2016

Výsledky voleb

Výsledek voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou naleznete zde, do Senátu Parlamentu ČR zde.

 
04.10.2016

2. kolo kompostérů pro občany zdarma - ODKLAD

Kompostér III

Jak jsme již na webových stránkách města informovali v článku ze dne 3. 6. 2016, Město Ledeč nad Sázavou v letošním roce podalo žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Bioodpady 2016“, na pořízení kompostérů, které měly být rozdělovány občanům města na základě závazné přihlášky, stejně jako v roce minulém. Protože jsme bohužel v letošním roce s žádostí o dotaci nebyli úspěšní, bude pořízení dalších kompostérů odloženo a pokud bude v roce příštím vyhlášen obdobný grantový program, bude opět ze strany města podána žádost o tuto dotaci. O dalším postupu stran dalšího kola kompostérů pro občany zdarma vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek města. Zároveň bychom chtěli občany informovat, že je stále možné žádat o bezplatné zapůjčení interiérové nádoby na bioodpad o objemu 10 l, včetně kompostovatelných sáčků (podmínky stejné jako u kompostérů, viz článek ze dne 3. 6. 2016), žádost ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou. – OdMI - 

 
29.09.2016

Úplná uzavírka silnice u rekonstruovaného viaduktu

viadukt 9 16

Práce na železničním mostu v km 33,178 jdou do finále. Svědčí o tom i to, že v souladu s harmonogramem postupu prací dojde 5. a 6. 10. 2016 k avizované úplné uzavírce silnice II/150 z důvodu osazení pilířů horní mostní konstrukcí. Pak již bude následovat do 30. 10. 2016 poslední omezení provozu částečnou uzavírkou. I když budou práce na viaduktu a železnici dále pokračovat, nebudou mít dle investora a realizační firmy žádný dopad na silniční provoz. Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

 
23.09.2016

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Na Žižkově

Uzavírka

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat o plánované úplné uzavírce místní komunikace ul. Na Žižkově, křížení s železničním přejezdem, z důvodu rekonstrukce koleje v úseku Světlá n. S. - Ledeč n. S.  na trati Světlá n. S. - Čerčany a to v termínu od 3. 10. 2016 do 13. 10. 2016. Dopravní značení a objízdná trasa viz grafická příloha. - OdMI -

 
22.09.2016

Oznámení občanům

Tímto sdělujeme všem našim zákazníkům, že provoz našich obchodů zůstává i během opravy komunikace Ke Stínadlům beze změn. Za případné problémy s parkováním ve větší vzdálenosti se tímto omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr.Monika Kubátová - Prima Máma, Jana Rajdlová – cukrárna nad poliklinikou

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load