Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

15.09.2016

Oprava chodníku od restaurace Na Růžku směrem k budově polikliniky

20160817 141329

V průběhu června a července proběhla oprava chodníku vedoucího od restaurace Na Růžku směrem k budově polikliniky. Práce byly rozděleny do dvou částí.  V první etapě proběhly úpravy chodníku v ul. Na Žižkově až ke spojnici s ulicí Habrecká.

 
15.09.2016

Výměna oken v budově ZUŠ

20160818 102159

Na přelomu července a srpna byla provedena kompletní výměna oken v budově ZUŠ. Práce zahrnovali dodávku a montáž oken a dveří, dopravu, demontáž oken a dveří, demontáž vnitřních parapetů, likvidaci oken a dveří a stávajících vnitřních parapetů, montáž parotěsů a vodotěsů, zednické práce, vymalování vnitřních začištěných prostor, úklid místností, demontáž a montáž vnitřních a vnějších parapetů, demontáž a montáž žaluzií.

 
08.09.2016

Informace k uzavírce viaduktu

viadukt

Dne 31.8.2016 proběhl druhý kontrolní den k „Rekonstrukci železničního mostu přes silnici II/150 z Ledče nad Sázavou na Havlíčkův Brod“. Za účasti všech zainteresovaných subjektů na této akci bylo konstatováno, že práce na mostě v km 33,178 probíhají v souladu s harmonogramem postupu prací. Výslovně bylo potvrzeno, že od 14.9.2016 bude komunikace uzavřena pouze částečně, provoz zde bude řízen v jednom směru pomocí semaforů.

 
04.09.2016

OZNÁMENÍ OBČANŮM – omezení provozu na komunikaci mezi obcemi Hradec a Ostrov

B3a

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás tímto informovat o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú.  Hradec přes tzv. „Kamenné stádo“ (mezi obcemi Hradec a Ostrov) a to umístěním dopravního značení B3 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku) s dodatkovou tabulkou E13 s textem mimo dopravní obsluhu, občany obcí Vilémovice, Ostrov, Pavlov, Hradec a místní části Zoufalka, viz grafická příloha. Platnost stanovení od 5. 9. 2016 do 4. 9. 2017. - OdMI - 

 
02.09.2016

Upozornění občanům

Vážení občané, z důvodu plánované rekonstrukce ulice Ke Stínadlům, v rámci které dojde, ve spolupráci se společností VaK HB a. s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě komunikace včetně přilehlých chodníků, bude od září do konce roku 2016 omezen provoz na komunikacích vedoucích na staré i nové sídliště. ikona souboruRozhodnutí

 
02.09.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná 5. září 2016 naleznete zde.

 
31.08.2016

Rekonstrukce železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod

objížďka

Vzhledem k zahájení nového školního roku připomínáme dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod.

 
23.08.2016

Přihláška na krajskou výstavu

logo čsch

Základní organizace ČSCH Ledeč nad Sázavou a okresní  organizace Havlíčkův Brod, pořádá ve dnech  8. – 9. 10. 2016, Krajskou soutěžní výstavu okresu  Kraje Vysočiny a spec. výstavu klubu Barneveldek, v chovatelském areálu v Pivovarské ulici. Přihlášku na výstavu lze stáhnout ikona souboruzde.

 
18.08.2016

Upozornění občanům – oprava fasády budovy MěÚ

MěÚ

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás tímto informovat o plánované opravě fasády budovy Městského úřadu a to v termínu od září 2016 do 30. 10. 2016. V tomto termínu bude u budovy umístěno lešení a průchod po přilehlém chodníku bude tedy omezen. V rámci opravy bude provedeno zejména rozebrání a zadláždění mozaiky u stěny budovy, demontáž a montáž kamenného obložení, dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží, otlučení omítky, penetrace a nové vnější sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo do výšky 210 cm od kamenného obkladu soklu, očištění vnějších ploch tlakovou vodou, oprava omítky na zbylé části, penetrace a nátěry fasády, demontáž a montáž kamenného obložení u rampy. (Stávající stav fasády viz fotogalerie). Za omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. – OdMI -

 
17.08.2016

Dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Jak jsme již naše čtenáře informovali, v ulici Hradní, v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ke křižovatce s komunikací vedoucí na obec Hradec, proběhla rekonstrukce inženýrských sítí (voda a kanalizace).

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load