Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

26.07.2016

Studánka Na Potoce

1 VAK HB

Výsledky rozboru vody nejsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody; celý text naleznete ikona souboruZDE.

 
26.07.2016

OZNÁMENÍ OBČANŮM - PŘECHODNÉ OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V ULICI JAROSLAVA HAŠKA

Vážení spoluobčané, v souvislosti s opravou dláždění vozovky na silnici č. II/130 v ulici Koželská a s tím spojenou úplnou uzavírkou této silnice v délce 50 m, od budovy gymnázia po křižovatku s ulicí Jaroslava Haška, byla v ulici Jaroslava Haška po dobu trvání uzavírky, tzn. od 25. 7. do 31. 8. 2016, v obou směrech přechodně umístěna dopravní značka B29 – „zákaz stání“. Po tuto dobu lze k parkování, kromě ploch v okolí domů, využít také odstavnou plochu, za obchodním centrem Billa, která se nachází cca 200 metrů od Haškovy ulice, viz https://mapy.cz/s/Uds0. Chápeme, že omezení parkování je pro obyvatele ulice Jaroslava Haška komplikací, ale pro zajištění alespoň částečné plynulosti silničního provozu po dobu uzavírky, je toto omezení jediným možným řešením. Pro úplnost dodáváme, že podle ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Podélné stání v ulici Jaroslava Haška (obousměrná komunikace) je tedy v rozporu s tímto ustanovením. Děkujeme za pochopení! - OdMI-

 
20.07.2016

UZAVÍRKA SILNICE č. III/1309 v úsecích Číhošť - Tunochody a Tunochody - Hlohov

dopravni uzavirka

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice č. III/1309 v km cca 0,493 - 2,102 a 2,500 - 4,462 v úsecích Číhošť - Tunochody a Tunochody - Hlohov z důvodu rekonstrukce silnice III/1309 v termínu od 25. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Objízdná trasa  stanovená Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy je navržena obousměrně takto: ve směru Ledeč n.S. po sil.č. II/130 přes Hradec až po křižovatku se sil.č. II/150 a dál po II/130 přes Ledeč n.S. až po křižovatku se sil.č. II/339 a dál po sil.č. II/339 přes Vrbku až po křiž. se sil.č. II/338 a dál po ní přes Hostkovice až po křiž. se sil.č. III/1309 a dál po ní až po uzávěru - Hlohov, viz ikona souborupříloha.

 
18.07.2016

UZAVÍRKA SILNICE II/130 v Ledči nad Sázavou

stažený soubor

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice č. II/130 v km 21,650 - 21,700 v délce 50 m v ulici Koželská v Ledči nad Sázavou (od budovy gymnázia po křižovatku s ulicí Jaroslava Haška - kostel Husův sbor) z důvodu opravy dlážděné vozovky, v termínu od 25. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Objízdná trasa  stanovená Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy je navržena obousměrně takto: ve směru Ledeč n.S. - náměstí po sil. č. II/130 až po křižovatku se sil. č. III/01830 a dál po ní přes Bohumilice až po křižovatku se sil.č. II/150, zde vlevo a dál po sil.č. II/150 až po křiž. se sil.č. II/130 a dál po ní až po uzávěru, viz ikona souborupříloha.

 
18.07.2016

Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu na Husově náměstí

Mariánský sloup

Plánovaná rekonstrukce se týká 11 metrů vysokého barokního sousoší, které se nachází na východní části Husova náměstí. 

 
18.07.2016

Dokončení rekonstrukce tribuny na letním stadionu

Sezení před rekonstrukcí

Jak jsme již naše čtenáře informovali v článku z dubna 2016 http://www.ledecns.cz/cs/clanky/nove-zastreseni-tribuny-na-letnim-stadionu.html, v letošním roce bylo vybudováno nové zastřešení tribuny na letním stadionu. 

 
18.07.2016

Informace pro občany

Vážení občané, na základě množících se dotazů ohledně uzavírky ulice Hradní, tímto sdělujeme, že termín dokončení díla a tím pádem i samotné uzavírky je dle smlouvy o dílo uzavřené s realizační firmou UNIMONT J.C.K. s.r.o.  do 31.7.2016. -OdMI-  

 
17.07.2016

Rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Hradní

Jak si již zejména obyvatelé Horní Ledče všimli, v ulici Hradní v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ke křižovatce s komunikací vedoucí na obec Hradec proběhla rekonstrukce inženýrských sítí (voda a kanalizace). Tyto práce byly provedeny a financovány společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Vzhledem ke stavu komunikace a obrubníků bude provedena také kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a to z rozpočtu města. Na základě provedeného poptávkového řízení, byl vybrán zhotovitel prací – společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. Práce na opravě povrchu vozovky by měly být, dle uzavřené smlouvy o dílo, dokončeny do 31. 7. 2016 a náklady na tuto rekonstrukci budou činit 1 714 662,- Kč vč. DPH. Věříme, že další opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokojenosti a kvality života obyvatel v dané lokalitě a zároveň ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. –OdMI- 

 
15.07.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 18. července, naleznete zde.

 
30.06.2016

Pasování prvňáčků na čtenáře

DSC00564

Předposlední školní týden knihovnu postupně navštívily všechny první třídy. Připravili jsme si pro ně soutěže, kvízy, hádanky a skládačky, při jejichž plnění děti dokázaly, že už znají všechna písmenka i něco navíc. Po přečtení čtenářského slibu byly pasovány na čtenáře. 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load