Doplnění nových stromů a keřů

Na území našeho města probíhala v minulých letech rozsáhlá regenerace zeleně, která byla ukončena koncem roku 2014. Snad nikdo nepochybuje o tom, že je nutná údržba těchto ploch. K této věci musíme konstatovat, že na základě podmínek dotačního titulu, je zadavatel (naše město) povinen předmět dotace udržovat v horizontu 10 let. Z toho však nevyplývá, že odborné práce bude provádět město, popř. jeho zaměstnanci či zřizované organizace. Skutečnost je taková, že bylo po ukončení realizace vypsáno výběrové řízení s podmínkou, že udržovací práce budou prováděny odbornou firmou s patřičnými certifikáty, což se také děje. Jen za těchto podmínek má celá tato akce smysl a bude moci plně sloužit obyvatelům, což byl také záměr celého projektu.

V rámci této dotované akce byly vysázeny stovky stromů a tisíce keřů. Je zcela běžné, že po realizaci projektu dochází k uhynutí určitého procenta dřevin. Množí se dotazy, kdy už budou „uschlé“ stromy nahrazeny novými? Výsadby budou realizovány do konce měsíce listopadu 2016, odborná firma je limitována termínem 11.11.2016, kdy teprve budou dřeviny vyskladňovány ze školek.

Jiná je ovšem situace na lokalitách (např.Skalka), kde byly pokáceny dřeviny a již nenahrazovány v rámci regeneraci jinými. Tam není důvod provádět novou výsadbu.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP