Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Navigace

Administrace odkazů

 

Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou

logo irop

Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou

Již na podzim roku 2018 byla podána žádost o dotaci v rámci 6. Výzvy MAS Královské stezky z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu rozvoje infrastruktury pro MŠ, ZŠ a neformálního vzdělávání na podporu projektu „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou“.  Projekt řeší rekonstrukci dílen, které pro špatný technický stav již neposkytovaly dostatečně kvalitní zázemí pro výuku. Protože škola neměla k dispozici výukové pomůcky, vhodné sady, stavebnice a jiné materiálně technické pomůcky, projekt řeší také pořízení nezbytných pomůcek a nářadí do dílen i do učebny fyziky, chemie a učebny přírodopisu a vhodný nábytek. Dále bude provedena úprava zeleně v okolí víceúčelového hřiště u ZŠ.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, zvýšení kvality výuky základní školy, inovativnost výuky, zvýšení odbornosti žáků v přírodních vědách, rozvoj manuální zručnosti u žáků v oblasti technických oborů, rozvoj dovedností, logiky a kreativity při práci s technickými stavebnicemi a zvýšení zájmu studentů o přírodní vědy. Změny jsou očekávány v samotném využívání odborných učeben, používání moderních výukových pomůcek, nářadí a nového vybavení.

Dodávka výukových pomůcek do učeben fyziky, chemie a přírodopisu a nářadí do dílen, včetně vhodného nábytku, připadla firmě HELAGO-CZ, s. r. o., která ve výběrovém řízení na výběr dodavatele podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši 1 631 261,50 Kč vč. DPH. Úpravu zeleně provede firma Green Planet ze Světlé nad Sázavou za částku ve výši 26 453,81 Kč vč. DPH. Zhotovitelem rekonstrukce dílen je společnost Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou s nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a to ve výši 353 320,00 Kč vč. DPH. Kompletní realizace projektu bude provedena do konce roku 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ze strukturálního fondu ERDF ve výši 95% celkových způsobilých výdajů projektu (uvedených v žádosti o dotaci), tzn. částkou 1 877 799,94 Kč, zbývajících 5% celkových způsobilých výdajů, tzn. 98 831,58 Kč, je hrazeno z rozpočtu Města. Skutečné náklady projektu jsou o 34 403,79 Kč vyšší, než rozpočtové náklady uvedené v žádosti o dotaci, tato částka bude také uhrazena z rozpočtu Města.


17.10.2019 14:11:40 | přečteno 1910x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load