Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Navigace

Administrace odkazů

 

Pořízení vozidel pro poskytování terénní pečovatelské služby

eu

Na jaře roku 2019 byla podána žádost o dotaci na pořízení dvou služebních vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby Pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou a to v rámci 62. Výzvy IROP pro integrované projekty CLLD, specifický cíl. 4. 1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, věcné zaměření: Sociální infrastruktura. Tato žádost o podporu splnila podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsme obdrželi v listopadu 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 380 354,- Kč a zahrnují náklady na pořízení dvou kusů vozidel s pohonem všech čtyř kol pro pečovatelskou službu ve výši 1 344 054,- Kč vč. DPH (cena vozidel do rozpočtu k žádosti o dotaci byla stanovena na základě průzkumu trhu) a předpokládaných nákladů na organizaci soutěže ve výši 36 300,- Kč. Celková výše dotace ze strukturálního fondu ERDF činí 95% celkových způsobilých výdajů projektu, tzn. částku ve výši 1 311 336,30 Kč, zbývajících 5%, tzn. 69 017,7 Kč, bude hrazeno z rozpočtu města. Výběrové řízení na výběr dodavatele vozidel bylo zahájeno již v prosinci 2019 a kupní smlouva na dodávku 2 kusů vozidel značky Volkswagen Caddy Maxi, byla s vybraným dodavatelem, tzn. se společností Auto Vysočina, s. r. o. z Jihlavy, uzavřena 22. 1. 2020. (Skutečné náklady na pořízení vozidel činí 1 385 776, 00 Kč vč. DPH a náklady na provedení soutěže 30 250, 00 Kč vč. DPH). Vozidla budou dodána do poloviny června 2020.


17.2.2020 15:16:29 | přečteno 1754x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load