Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Navigace

Administrace odkazů

 

Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou

IROP CZ RO B C RGB

V srpnu 2018 byly zahájeny práce na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou“. Jedná se o výstavbu nového chodníku (a rekonstrukci části starého chodníku) podél silnice č. II/339 – ul. Habrecká, v úseku od křižovatky s ul. 28. října (od budovy polikliniky) ke křižovatce s ul. Na Sibiři z povrchu ze zámkové dlažby. Nový chodník navazuje na stávající chodník v ul. Na Sibiři. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu – zajištění bezpečného pohybu chodců v ul. Habrecká, zlepšení přístupu k budově polikliniky a do základní školy zejména pro děti z lokality sídliště Stínadla, zlepšení technického stavu chodníků, postupná oprava přístupů k sídlišti Stínadla a budově polikliniky, rozvoj města, bezpečnost a spokojenost obyvatel obce. Realizace akce připadla firmě TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., která ve výběrovém řízení na výběr dodavatele stavebních prací podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši 666 262, 30,- Kč vč. DPH. Náklady na vypracování příslušné projektové dokumentace činily 42 350 Kč vč. DPH. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli 19. 12. 2018. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ze strukturálního fondu ERDF ve výši 95% celkových způsobilých výdajů projektu, tzn. 614 952,03 Kč, zbývajících 5% celkových způsobilých výdajů, tzn. 32 365,90 Kč, je hrazeno z rozpočtu Města.

11.9.2018 11:09:26 | přečteno 2624x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load