Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuálně k Regeneraci zeleně v Ledči nad Sázavou

Vážení občané, v souvislosti probíhajícími pracemi v rámci projektu „Regenerace zeleně v Ledči nad Sázavou“ opět přinášíme aktuální informace týkající se této akce.

V současné době je téměř dokončena výsada stromů (pouze několik zbývajících kusů bude vysazeno ještě na podzim tohoto roku).

V následujících týdnech bude započato s obnovou travnatých ploch na jednotlivých lokalitách a výsadbou keřových skupin. Postupně, v závislosti na plánovaných stavebních úpravách jednotlivých bytových domů, budou také probíhat výsadby předzahrádek u bytových domů na obou sídlištích a v ulici J. Haška. Plánované práce budou včas oznámeny vyvěšením informací na vchodech bytových domů. Znovu tímto upozorňujeme občany na možnost přesazení stávajících výsadeb, které nejsou zakomponovány do návrhu výsadeb nových. Podrobné informace včetně projektu k nahlédnutí jsou k dispozici na Městském úřadě – oddělení životního prostředí vždy v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 – 17:00 hodin).

V souvislosti s nedávnými zkušenostmi, kdy byla kůra úmyslně odstraněna na jedné z předzahrádek bytového domu, upozorňujeme občany na nutnost zachování mulčovací kůry mezi vysazovanými keřovými skupinami. Znovu připomínáme, že mulčování keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je však jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá. V neposlední řadě může při odstraňování kůry dojít k poškození, či úplnému zničení rostlin, což může být v závislosti na vyčíslené škodě projednáváno s viníky jako přestupek nebo dokonce trestný čin. Podotýkáme, že používaná výška vrstvy mulčovací kůry je zcela v souladu s platnými normami a musí být dodržována na všech záhonech bez rozdílu.

Věříme, že regenerace zeleně, i přes trvající nesouhlas a připomínky jednotlivců, bude v budoucnu plně sloužit potřebám občanů našeho města.

Oddělení životního prostředí MÚ Ledeč nad Sázavou

19.5.2014 21:58:53 | přečteno 1153x | jana.hospodkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load