Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Anketa Zlatá jeřabina 2017

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o nominaci akce „Restaurování Mariánského sloupu na Husově náměstí“ mezi 30 akcí, ucházejících se o cenu Zlatá jeřabina 2017 v kategorii „Péče o kulturní dědictví“. Kraj Vysočina vyhlásil již 14. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku (14. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví). Cílem ankety je najít nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu mj. v oblasti památkové péče příkladnou obnovou historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba). Hlasování veřejnosti bude probíhat v termínu od 1. března 2018 do 31. března 2018 a to dvěma způsoby:

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

Odkaz na link hlasování:

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

Písemné hlasování:

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

První tři místa obdrží Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - Zlatou jeřabinu a peněžní dar.

1.3.2018 12:16:48 | přečteno 399x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load