Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Biologicky rozložitelné odpady a jejich využití

Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že třídit odpady se vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu to přináší nemalé finanční prostředky, každoročně více než 600 tis. Kč obdrží naše město od firmy Ekokom.

Jak to funguje v našem městě Ledeč nad Sázavou? Celoročně třídíme plast, papír, sklo, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), použité oblečení, použité elektrospotřebiče, nebezpečné odpady a jedlé oleje. Od letošního  května se objevily kontejnery na kovové odpady. Nejen dle našeho názoru, ale i názoru příslušných kontrolních orgánů máme dostatečný počet sběrných kontejnerů, které jsou rozmístěny po celé aglomeraci pravidelně. Co nepatří do sběrných nádob, mohou naši občané bezplatně odložit na sběrném dvoře a to 6 dní v týdnu.

Po přečtení prvních dvou odstavců, může pozorný čtenář nabýt dojmu, že na území našeho města panují idylické poměry anebo, že se pisatel chlubí. Ani jedno není pravda a to z několika důvodů! V poslední době je absolutně tristní situace ve sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů (hnědé kontejnery). Často nám přijde, že na území našeho města probíhá nezvyklá soutěž o to, kdo z občanů vyhodí do barevně označeného kontejneru největší a neobvyklejší věc, která tam samozřejmě vůbec nepatří. Tak se stane, že mezi posekanou trávou skončí použitá záchodová mísa a jiné nepotřebné věci. Bohužel takto znečištěný tříděný odpad končí na běžné skládce jako komunální, a to za trojnásobnou cenu než čistý biologický odpad. A to všechno stojí nás všechny další peníze, které by se daly použít na jiné, potřebnější věci.

Již nějaký čas fungoval ke všeobecné spokojenosti dočasný mezisklad ořezaných větví ze stromů v lokalitě u cyklostezky.  V zájmu zkulturnění dané lokality, je toto stanoviště přemístěno do lokality „Vostojavka“. Je to prostor nad Habrekem, vedle hlavní silnice vedoucí směrem na Vrbku. Každý občan našeho města, tam může bezplatně odložit ořezané větve ze stromů – nic jiného tam nepatří! Mezisklad je pravidelně uklízen a uložené větve budou postupně štěpkovány naší firmou TS.

Vám, kterým záleží na budoucnosti našich dětí, čistotě našeho města, vyzýváme k tomu, abyste lépe a více separovali.

 

Ing. Břetislav Dvořák

Vedoucí odboru OVŽP


4.6.2020 11:03:20 | přečteno 456x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load