Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

BIOODPAD NENÍ ODPAD, ALE CENNÁ SUROVINA!

FOND

Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech. Biologicky rozložitelný komunální odpad je povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října.

V současné době tvoří bioodpad České republice více jak jednu třetinu z celkového objemu směsného komunálního odpadu. Jeho separace a využití bylo do současné doby minimální. Tato cenná surovina tak končila na skládkách nebo ve spalovnách, což má za následek negativní dopady na životní prostředí.

Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení 

V případě, že by se ve všech domácnostech třídil bioodpad, mohly by veškeré dnes nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční spotřebu elektrické energie pro cca 14 000 domácností a dodat potřebné organické hnojivo pro cca 76 000 ha orné půdy, což je pouze malá část veškeré zemědělské půdy, která by komposty z bioodpadů mohla využít.

Co je bioodpad?

Bioodpad znamená biologicky rozložitelný odpad. Bioodpad pochází buď z  prvovýroby (zemědělství, výroba potravin apod.) nebo z domácností, kanceláří, zahrad apod. Do bioodpadu patří:

Bioodpady z domácností:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
bioodpad z domácností

Bioodpady ze zahrad:

 • posekaná tráva, listí, větvičky, štěpka
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy
 • stará zemina
Bioodpad ze zahrad
Proč třídit bioodpad?

Obecně lze říci, že separací bioodpadu snižujeme negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Pro třídění bioodpadu existuje několik konkrétních důvodů:

1) Kvalitní hnojivo

Tříděním bioodpadu a jeho následným kompostováním se získává velice kvalitní hnojivo. Jeho použití tak navrací živiny do půdy, zvyšuje se její úrodnost a je také prokázáno, že půda obsahující více humusu je méně ohrožena vodní erozí. Navíc separace bioodpadu sníží množství směsného komunálního odpadu až o 40%. 

2) Konec nepříjemného zápachu komunálního odpadu

Koš

Zápach směsného komunálního odpadu z vašich odpadkových košů tvoří nevhodně uložený bioodpad. Správně vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných pytlích a sáčcích nepáchne. Navíc kompostovatelné sáčky a pytle výrazně usnadňují manipulaci s bioodpadem.

3) Využití metanu

Hnitím bioodpadu bez přístupu kyslíku vzniká skleníkový plyn metan, který ze skládek uniká do atmosféry a negativně tak přispívá ke skleníkovému efektu. Separovaný bioodpad je možné využít v reaktorech bioplynových stanic a takto získaný metan spalovat v kogeneračních jednotkách, kde je vyráběna elektrická energie a teplo. Organická hmota, která vychází z bioplynové stanice (digestát), by měla být dále kompostována a použita jako kvalitní organické hnojivo pro zapracování do půdy.

 Materiály nevhodné ke kompostování

· kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)

· stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)

· rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé plevely

· chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.

· popel z uhlí, cigaret

· prachové sáčky z vysavače

· exkrementy masožravých zvířat

· časopisy

· plasty, sklo, kovy, kameny 

12.5.2015 12:21:57 | přečteno 1556x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load