Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Hradní

Tyto práce byly provedeny a financovány společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Vzhledem ke stavu komunikace a obrubníků byla provedena také kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a to z rozpočtu Města. Na základě provedeného poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel prací – společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. Práce na opravě povrchu byly v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo dokončeny ve stanoveném termínu do 31. 7. 2016a náklady na tuto rekonstrukci měly dle této smlouvy činit 1 714 662,- Kč vč. DPH. Protože se jednalo o investici vyvolanou společností VaK Havlíčkův Brod, a. s. a následná oprava komunikace byla akcí doprovodnou, došlo v průběhu provádění prací k úpravě rozpočtu a vymezení víceprací a méněprací a ke snížení původní smluvní ceny o 425 777,- Kč vč. DPH. Celková cena stavby „Oprava komunikace ul. Hradní, Ledeč nad Sázavou“ tedy činila 1 288 885,- Kč vč. DPH. Zároveň byla ještě provedena demontáž starých svodidel a provedena montáž svodidel nových a to dodavatelem – společností VESIBA, s. r. o. – divize svodidel. Věříme, že další opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokojenosti a kvality života obyvatel v dané lokalitě a zároveň ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. – OdMI - 

Fotogalerie

IMGP2818

IMGP2818

 
IMGP2811

IMGP2811

 
IMGP2819

IMGP2819

 
 
17.8.2016 7:24:20 | přečteno 694x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load