Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace k průkazům osob se zdravotním postižením a parkovacím průkazům

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ÚP ČR upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015. K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu. Proto by si měli držitelé těchto průkazů už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od 1. 4. 2015.

Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje Úřad práce ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost žadatele občanským průkazem.

Václav Neuvirt, DiS.
ÚP ČR - vedoucí kontaktního pracoviště
Světlá nad Sázavou

V souvislosti s výměnou průkazů mimořádných výhod pro zdravotně postižené osoby a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením nebude odpovídat doba platnosti stávajících parkovacích průkazů (maximální je jen do 31. 12. 2015). Upozorňujeme proto občany též na nutnou výměnu parkovacích průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Stávající parkovací  průkaz  bude vyměněn po předložení občanského průkazu, jedné fotografie formátu 35x45 mm a  nového průkazu pro zdravotně postižené osoby – tedy nejdříve až v dubnu 2015.

Výměna parkovacích  průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, bude probíhat na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru sociálních věcí, druhé patro - kancelář č.307 proti výtahu (Bc. Cípová). Také doporučujeme občanům, aby výměnu nenechávali až na konec roku 2015 a vyměnili si parkovací průkaz v průběhu roku, jakmile obdrží nový průkaz osoby se zdravotním postižením.

Bc. Jana Cípová
odbor sociálních věcí
Městský úřad Světlá nad Sázavou 
8.4.2015 11:01:06 | přečteno 1134x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load