Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace k regeneraci zeleně Města Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou uspělo v loňském roce se žádostí o dotaci ze SFŽP ČR v rámci operačního programu životního prostředí Oblast podpory 6.5. - Regenerace urbanizované krajiny.

Celkové uznatelné náklady na akci: 

12 763 266 Kč

Příspěvek z fondu Evropské unie: 

8 934 286 Kč / 70 %

Příspěvek SFŽP nebo státního rozpočtu: 

638 163 Kč / 5 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 

3 190 817 Kč / 25 %

Rok zahájení projektu: 

2013

Rok ukončení projektu: 

2014

Projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci zpracoval na základě výběrového řízení ateliér GREEN-ART – Irena Dundychová, Npor. Jana Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod. Předmětem projektu je kompletní revitalizace zeleně ve městě Ledeč nad Sázavou, která bude probíhat na těchto 15 lokalitách:

1. Sídliště Rámy, 2. Sídliště Stínadla, 3. Starý hřbitov, 4. Nový hřbitov, 5. Park Josefa Toufara, 6. Park Náměstí Svobody, 7. Pomník Šeptouchov, 8. Svah pod železniční zastávkou – Horní Ledeč, 9. Plácky, 10. Zimní stadion, 11. ZŠ Nádražní, 12. ZŠ Komenského, 13. Ulice J. Haška, 14. Lipová alej Nádražní, 15. Koželská

Na základě této projektové dokumentace byla začátkem letošního roku vypsána veřejná zakázka na služby podle §10 zákona č 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jejímž předmětem bylo kompletní provedení prací v rozsahu projektové dokumentace. Vítězem této zakázky se stala na základě nejvýhodnější nabídky firma H-REKULTIVACE, a.s. z Chomutova, která nabídla provést uvedené práce za cenu 5 263 636,38 Kč vč. DPH.

Technický dozor nad prováděním prací bude na základě výběrového řízení vykonávat Ing.Markéta Majorová Dis., zahradní a krajinná tvorba, Ledeč nad Sázavou.

V rámci realizace projektu bude na výše uvedených 15 lokalitách pokáceno 288 ks nemocných, deformovaných či z jiného důvodu nevhodných stromů a keřů, dále budou provedena konzervační ošetření stávajících stromů, zmlazení keřových skupin, nová výsadba 20 249 ks dřevin (stromy vč. keřů) a v neposlední řadě obnova a založení nových trávníků.

Práce budou zahájeny na lokalitách ZŠ Nádražní, Zimní stadion, Náměstí Svobody, Pomník Šeptouchov  a Park Josefa Toufara. Tyto lokality by měly být dokončeny kompletně ještě v tomto roce. Souběžně budou také probíhat práce na ost. lokalitách, hlavně na sídlištích Rámy a Stínadla.

Co se týče regenerace zeleně dvou sídlištních útvarů Rámy a Stínadla, práce zde budou probíhat během obou dvou let, a to hlavně z důvodu obnovy trávníků tak, aby byly co nejméně narušovány běžné denní činnosti obyvatel těchto lokalit. Dále upozorňujeme obyvatele na skutečnost, že některé stávající rostliny vysázené hlavně před jednotlivými vchody domů (předzahrádky), musí být v rámci projektu odstraněny a budou nahrazeny jinou zelení. Město vždy včas upozorní na práce před jednotlivými domy, aby občané měli možnost stávající rostliny přesadit na soukromé pozemky.

 Město Ledeč nad Sázavou se v rámci regenerace a v souladu s projektovou dokumentací rozhodlo nad rámec tohoto projektu realizovat ještě další práce, které by měly vést ke zlepšení celkové funkčnosti těchto obytných ploch.

Jedná se o: 1. Vybudování nových parkovacích stání

2. Vybudování nových stání na separovaný odpad

3. Odstranění starých nefunkčních pískovišť a zpevněných ploch

Tyto práce budou probíhat v těsné návaznosti na terénní a zahradnické práce.  

Bližší informace o celém projektu Vám ochotně sdělí a na případné dotazy a připomínky rádi odpovědí pracovníci oddělení ŽP (Ing. Břetislav Dvořák tel.: 569 729 530,  a Ing. Bc. Lenka Vejsadová tel.: 569 729 535, 608 229 293). V případě dotazů a připomínek se občané mohou také obracet na tech. dozor Ing. Majorovou tel.: 602 232 316 a na realizační firmu, kterou zastupuje pan Jan Studený tel.: 777 787 807.

Věříme, že tento projekt přispěje ke zlepšení životních podmínek v našem malebném městečku a bude pro nás dobrou vizitkou.

Doufáme, že občané budou tolerantní vůči těmto pracím a nápomocni vždy v daných lokalitách, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím.

29.8.2013 14:58:25 | přečteno 1870x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load