Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace pro vlastníky lesa - kůrovcová kalamita

Letošní léto bylo opravdu velice horké, s velkým nedostatkem srážek, což se negativně projevilo na stavu našich lesů. Během letních měsíců došlo k rychlému rozšíření kůrovce na jehličnatých porostech. S podzimem a nastávající zimou dochází k útlumu aktivity kůrovců a právě v tuto dobu je vhodné provést nezbytná opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Pokud nebudou napadené stromy včas odstraněny lze jaře 2016 předpokládat pokračování a další nárůst kůrovcové kalamity.

Mezi naše nejčastější druhy patří:

  • Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
  • Lýkožrout severský (Ips duplicatus)
  • Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus)
  • Lýkožrout vrcholkový 

Napadené stromy bezpečně poznáme:

  1. Strom je zelený, kůra se neloupe, ale na kořenových náběhách jsou hnědé drtinky (piliny).
  2. Ve výšce očí a výše jsou otvory o velikosti špendlíkové hlavičky.
  3. Jehličí napadených stromů začíná především od vrchní části koruny šednout a následně reznout a opadávat.
  4. Strom je zelený (případně šedý či rezavý) a začíná se loupat kůra, nejdříve ve výšce, kde začínají větve.

V případě, že vlastník lesa zjistí napadení stromů kůrovcem, je nutné, aby okamžitě konal a kontaktoval svého odborného lesního hospodáře, který mu vyznačí stromy, které musí vlastník lesa bezodkladně vytěžit a vytěžené dřevo ihned zpracovat. Kontakt na svého odborného lesního hospodáře si můžete zjistit na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, na odboru životního prostředí v kanceláři č. 316, a to v úředních dnech - pondělí a středa (08:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod) a pátek (08:00 – 11:30 a 12:15 – 15:00 hod). Po dohodě i mimo úřední dny nebo telefonicky na čísle: 569 496 643 nebo na e-mailu: sedlak@svetlans.cz.

Závěrem uvádíme, že pouhé pokácení napadeného stromu kůrovce nezahubí. Proto je nutno napadené dřevo odvézt dostatečně daleko od lesa a nejlépe i odkornit či natřít insekticidem. Stejně tak je nutné zpracovat atraktivní dřevo pro kůrovcové škůdce, tj. vývraty, polomy, či jinak oslabené dřeviny (zasychající dřeviny). Pokud vlastník lesa neučiní nutná a včasná opatření k zamezení šíření těchto škůdců lesa, může očekávat např. uložení sankce ze strany orgánu státní správy lesů nebo České inspekce životního prostředí.

Bc. Jakub Sedlák, referent OŽP, MěÚ Světlá nad Sázavou

8.12.2015 9:08:53 | přečteno 1235x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load