Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace společnosti Atos, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou k modernizaci tepelného zdroje

Společnost ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou je provozovatelem tepelného hospodářství v Ledči nad Sázavou a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody obyvatelům města. S ohledem na stávající situaci na trhu s energiemi a zejména s ohledem na zpřísňující se emisní limity dané vyhláškou č. 452/2017 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, byla naše společnost nucena reagovat a přistoupit k rozhodnutí o úpravě tepelného zdroje tak, aby došlo k maximálnímu využití vyrobené energie a zároveň byla zajištěna adekvátní cena tepla. Stávající uhelné kotle bohužel nejsou schopny plnit předepsané limity. Řešením by bylo doplňkové čištění spalin a instalace odsiřovacího zařízení, což by však bylo velice finančně a provozně nákladným řešením.

Na základě ekonomického posouzení aktuální situace tak společnost ATOS přistoupila k rozhodnutí o instalaci 2 ks kogeneračních jednotek o výkonu každá 499 kWe pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jakožto ekologického a legislativně podporovaného zdroje tepelné a elektrické energie. Kompletní dodávku KGJ bude zajišťovat společnost GENTEC CHP s.r.o.. Při kogeneraci, tj. společné výrobě elektřiny a tepla, dochází k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 95 %. Celý proces smysluplně využívá teplo vznikající při výrobě a díky tomu šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Ve spojení kogeneračních jednotek se stávajícími uhelnými kotli dojde k zajištění tepelného výkonu v chladných obdobích, kdy KGJ není schopna pokrýt celkové požadavky na odběr tepla. V létě se naopak očekává, že spotřebu TUV zajistí pouze kogenerační jednotky ve spojení s akumulační nádobou. Během jejich denního cca 8hodinového provozu se teplo nashromáždí do akumulační nádoby a odtud bude teplo dopravováno po zbytek dne odběratelům na základě jejich požadavků. Kondenzační kotle pomohou KGJ v teplých měsících v případech, kdy bude teplo z akumulační nádoby vyčerpáno, při pravidelných odstávkách (údržbě) nebo při nečekaném výpadku (poruše) kogenerační jednotky. V souvislosti s instalací KGJ si dovolujeme upozornit občany města, že dojde k provedení stavebních úprav v nezbytném rozsahu v souladu se stavebním povolením č.j. MLNS/1690/2022/OVZP-OdVUP-4 ze dne 3.10.2022

Provozovatel hledal možné úspory nejen modernizací technologie v samotné kotelně, ale také úpravami stávajících uhelných kotlů. Účelem doplnění tepelného zdroje je zejména zvýšení efektivity spalování a ušetření provozních nákladů, byť je při současných podmínkách na trhu s energiemi jakákoliv prognóza nejistá.  Věříme, že tato investice a modernizace tepelného zdroje bude pro obyvatele města přínosná, resp. zajistí spolehlivé dodávky tepla a z dlouhodobého hlediska i konkurenceschopné ceny.

Vzhledem k výšeuvedenému probíhají v současné době výkopové práce, které mohou případně omezit majitele dotčených nemovitostí. Trasa výkopu je uvedena v ikona souborupříloze.

Tímto bychom Vás chtěli poprosit o vzájemnou spolupráci a shovívavost.

V případě dotazů a připomínek volejte tel. číslo: +420 608 056 581.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ing. Jaroslav Brodil

jednatel společnosti


25.10.2022 8:37:20 | přečteno 578x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load