Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace týkající se akce „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“

Na základě kontrolního dne z 22.5.2014 bychom rádi veřejnosti předložili několik důležitých informací týkajících se akce „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“.

V první řadě musíme konstatovat, že na jednotlivé vchody bytových domů na obou sídlištích a v ulici J.Haška byly vyvěšeny informační cedule ohledně realizací výsadeb na jednotlivých předzahrádkách. Pro přehlednost uvádíme v příloze tabulku, kde jsou stanoveny všechny termíny. Důležitá je ta informace, že všechny předzahrádky budou realizovány dle schváleného projektu. V odůvodněných případech se snažíme vyjít obyvatelům jednotlivých domů vyjít vstříc a perspektivní rostliny z předzahrádek, pokud je to možné, umístit v blízkosti domu na vhodnou lokalitu, která by nenarušila celkový záměr projektu z hlediska kompozičního a z hlediska budoucí údržby.

Co se týče údržby, kolují městem značné dezinformace. K této věci musíme konstatovat, že na základě podmínek dotačního titulu, je zadavatel povinen předmět dotace udržovat v horizontu 10 let. Z toho však nevyplývá, že odborné práce bude provádět město, popř. jeho zaměstnanci či zřizované organizace. Záměr je takový, že bude po ukončení realizace vypsáno výběrové řízení s podmínkou, že udržovací práce budou prováděny odbornou firmou s patřičnými certifikáty.  Jen za těchto podmínek bude mít celá tato akce smysl a bude moci plně sloužit obyvatelům, což byl také záměr celého projektu.

Dále se musíme také znovu vyjádřit k použití mulčovací kůry. Opakujeme, že mulčování keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování, je z odborného hlediska jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá. Přítomnost kůry na záhonech je pouze dočasná záležitost, jelikož výsadby na jednotlivých záhonech jsou koncipovány tak, že do 3 let by měl vzniknou zapojený porost, který by měl zamezit prorůstání plevele a být jednodušší na údržbu. Abychom eliminovali nepříjemné a také časté výtky ohledně zanášení chodníků kůrou, jsou od počátku realizace v jednotlivých záhonech při okrajích obrubníků, nad rámec projektu, vyhlubovány rýhy, aby se co nejvíce zamezilo šíření kůry na plochy mimo záhon. Šíření mulčovací kůry ze záhonů z důvodů klimatických a z důvodů nedisciplinovanosti majitelů psů však ovlivnit nemůžeme.

Závěrem snad jen ještě připomínka, že tento projekt se bezhlavě nezrodil v posledních 4 letech, ale byl dlouhodobě připravován a diskutován na základě požadavků vedení města v minulých 10 letech, kdy byl také tento záměr schválen zastupitelstvem města. Podaná žádost o dotaci však nebyla na první pokus schválena. To se podařilo až v roce  2012.

Čeká nás ještě velký kus práce, aby vše bylo tak jak má být, práce totiž ještě nejsou zdaleka dokončeny. Dle smlouvy o dílo s realizační firmou je termín předání listopad 2014.  Nebráníme se konstruktivním připomínkám k prováděným pracím, ale hodnocení projektu jako celku, ba dokonce jeho zatracování,  není v této etapě zcela na místě.

Oddělení životního prostředí

Termíny realizace výsadeb na předzahrádkách jednotlivých bytových domů

Sídliště Rámy
Ulice a číslo popisné Termíny výsadeb
5. května 800 - 801 květen –červen 2014
5. května 804 - 805 květen –červen 2014
Z.Fibicha 781 - 782 vysazeno
Z.Fibicha 684 - 686 vysazeno
Z.Fibicha 676 - 678 mimo projekt regenerace (plochy budou osazeny dle časových možností)
A.Jiráska 783 - 785 září 2014
B.Němcové 751 - 783 září 2014
M.Majerové 660 vysazeno
M.Majerové 667 vysazeno
M.Majerové 670 září 2014
M.Majerové 655 – 657 říjen 2014
M.Majerové 663 – 665 říjen 2014
M.Majerové 786 září 2014
M.Majerové 681 - 683 mimo projekt regenerace

Sídliště Stínadla
Ulice a číslo popisné Termíny výsadeb
M.Majerové 940 říjen 2014
M.Majerové 930 říjen 2014
M.Majerové 924 říjen 2014
M.Majerové 873 – 874 září 2014 (2x růžový záhon- záhony budou nově osazeny)
M.Majerové 871 – 872 květen –červen 2014
M.Majerové 1074 – 1078 říjen 2014
M.Majerové 1088 – 1091 září 2014
Stínadla 1093 - 1096 vysazeno
Stínadla 1097 předzahrádky nejsou
Stínadla 1062 – 1064 květen –červen 2014
Stínadla 1045 – 1047 vysazeno
Stínadla 1042 – 1044 květen –červen 2014
Stínadla 1041 – 1042 říjen 2014
Stínadla 1037 – 1038 jsou zachovány stávající výsadby
Stínadla 1035 - 1036 vysazeno

Haškovka
Ulice a číslo popisné Termíny výsadeb
J. Haška 571 – 573 květen –červen 2014
J. Haška 645 – 647 květen –červen 2014
J. Haška 614 - 616 květen –červen 2014
J. Haška 603 - 605 výsadby budou provedeny bezodkladně po dokončení stavebních prací
J. Haška 568 - 570 květen –červen 2014
27.5.2014 13:18:30 | přečteno 1285x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load