Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace

Vážení občané, dne 5.6.2015 bylo na území města Ledeč nad Sázavou rozmístěno dalších 15 hnědých kontejnerů na bioodpad. Do těchto nádob je možné ukládat např. listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevěný popel, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů,  spadané ovoce atd..

Do těchto popelnic bude možné uložit také bioodpad uložený v kompostovatelných sáčcích z bionádob, o jejichž bezplatné zapůjčení lze stále požádat na oddělení životního prostředí MÚ Ledeč nad Sázavou.

Kontejnery na bioodpad budou v průběhu roku ještě dle potřeby a v závislosti na dostupných finančních prostředcích v rozpočtu Města doplňovány.

V průběhu tohoto týdne budou zároveň odstraněny některé 1 100l černé kontejnery na komunální odpad, které byly umístěny v blízkosti jednotlivých bytových domů. K tomuto kroku bylo přistoupeno hned z několika důvodů:

  1. Kontejnery byly umístěny v blízkosti jednotlivých betonových kójích, či přímo v nich a byly většinou naplněny velkoobjemovým odpadem, který má každý občan možnost bezplatně uložit do sběrného dvora. Manipulace s takto přeplněnými kontejnery je značně obtížná a při výsypu dochází často k jejich poškození.
  2. Část těchto kontejnerů byla umístěna i na samotných chodnících, kde omezovala občany při běžném pohybu.
  3. Vlastníci jednotlivých bytových domů jsou povinni zajistit si popelové nádoby na komunální odpad na své náklady stejně tak, jako vlastníci ostatních nemovitostí (např. rodinných domů).
  4. Tyto kontejnery jsou vlastnictvím Města Ledeč nad Sázavou.

Zachovány budou pouze ty kontejnery na komunální odpad, které jsou umístěny v jednotlivých separačních hnízdech.

Odstraněné černé kontejnery budou využity v ostatních separačních hnízdech na území města nebo provizorně také na bioodpad, kdy bude kontejner označen nálepkou BIO odpad.

Oddělení ŽP

10.6.2015 8:01:20 | přečteno 1252x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load