Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Kompostéry a bionádoby občanům zdarma

FOND

Město Ledeč nad Sázavou v rámci záměru snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku připravilo za finanční podpory z Fondu Vysočiny projekt na předcházení vzniku odpadů podporou domácího kompostování, a to zapůjčením kompostéru vlastníkům nemovitostí a uživatelům zahrad, kteří jsou původci značného množství biologicky rozložitelného odpadu. V rámci projektu bude mimo kompostérů ještě možné požádat o zapůjčení interiérových nádob na bioodpad, včetně kompostovatelných sáčků.

V našem městě se ročně vyprodukuje zhruba 1.200 t komunálního odpadu, který se za stále se zvyšující poplatky a bez dalšího užitku odváží na vzdálené skládky.

S Vaší pomocí můžeme domácím kompostováním výrazně snížit množství ukládaného komunálního odpadu, ušetřit náklady za jeho likvidaci a zabránit zvyšování vybíraného poplatku za likvidaci a svoz odpadu. Díky kompostování ve svém kompostéru vznikne z Vašeho kuchyňského a zahradního odpadu kompost - hodnotná surovina skvěle využitelná například jako hnojivo, které můžete použít do truhlíků, na zahrádce i v domácnosti.

Na území města tak bude rozšířen řádný systém separace bioodpadů s následným využitím výsledného produktu přímo v místě vzniku těchto odpadů - na zahradách rodinných domů a dalších vhodných pozemcích.

V rámci projektu na podporu domácího kompostování bude zakoupeno 155 kusů kompostérů k rodinným domům a do zahrádkářských kolonií a 320 kusů interiérových nádob na bioodpady, včetně 75 ks kompostovatelných sáčků, pro občany, kteří se do třídění biodpadu začleňují prostřednictvím separace do přistavených hnědých kontejnerů na území města Ledeč nad Sázavou. Bude možno zažádat pouze o 1ks kompostéru na číslo popisné či evidenční a 1 ks interiérové nádoby na 1 byt. Kompostér nebo interiérová nádoba na biodpad budou zájemcům smluvně zapůjčeny na 3 roky a poté přejdou bezúplatně do jejich vlastnictví. Spolu s kompostérem či nádobou každý obdrží i návod, jak správně kompostovat a co je to vlastně bioodpad.

Zájemci o kompostéry a interiérové nádoby musí vyplnit závaznou přihlášku, kterou je možné stáhnout zde (v sekci oddělení životního prostředí),  nebo osobně vyzvednout přímo na oddělení životního prostředí. Při rozdělování výše uvedených kompostérů a nádob bude rozhodovat termín podání závazné přihlášky, tzn. že nádobu obdrží prvních 155 a 320 žádajících, kteří splní následující podmínky:

  1. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí nebo být vlastníkem nemovitosti v dané lokalitě.

  2. Žadatel nesmí být osoba, která má dluh vůči obci za neuhrazený poplatek za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

  3. Termín podání závazné přihlášky do 31.5.2015

Pozn.: Zájemci, kteří nebudou moci být z důvodu převisu žádostí uspokojeni, budou potencionálními žadateli pro případnou další etapu dotovaných kompostérů a bionádob.

Bližší informace o projektu rádi poskytnou:

Jana Fotrová – MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 307, tel. 569 729532, e-mail: jana.fotrova@ledecns.cz

Mgr. Jana Hospodková – MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 306, tel. 569 729535, e-mail: jana.hospodkova@ledecns.cz

komposter, obrázek se otevře v novém okněint nadoba, obrázek se otevře v novém okně


15.4.2015 21:52:43 | přečteno 1450x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load