Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

KOMPOSTÉRY OBČANŮM ZDARMA - 2. KOLO - PRŮZKUM ZÁJMU OBČANŮ

Tyto kompostéry budou, stejně jako v roce minulém, sloužit k podpoře domácího kompostování a budou, v případě získání dotace, rozdělovány občanům města na základě závazné přihlášky (je možné žádat pouze o 1 ks kompostéru na číslo popisné či evidenční), která je ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou a to za splnění následujících podmínek:

1. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí nebo být vlastníkem nemovitosti v dané lokalitě.

2. Žadatel nesmí být osoba, která má dluh vůči obci za neuhrazený poplatek za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

3. Žadatel nesmí být osoba, které byl kompostér poskytnut již v roce 2015.

Protože nyní připravujeme žádost o dotaci, rádi bychom věděli, o jaký počet kompostérů bude ze strany občanů města zájem, proto bychom chtěli požádat zájemce o podání žádosti již nyní (kompostér bude zájemcům smluvně zapůjčen na 3 roky a poté přejde bezúplatně do jejich vlastnictví). O tom, jestli bylo město s žádostí o dotaci úspěšné, vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek města (předpoklad září 2016). V případě, že by město nebylo s žádostí o dotaci úspěšné, budou zájemci o kompostér zařazeni mezi potencionální žadatele pro další období. Zároveň bychom vás chtěli informovat, že je stále možné žádat o bezplatné zapůjčení interiérové nádoby na bioodpad o objemu 10 l, včetně kompostovatelných sáčků (podmínky stejné jako u kompostérů), žádost ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou. – OdMI - 

3.6.2016 8:26:35 | přečteno 777x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load