Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Kompostéry občanům zdarma - 2. kolo

Tyto kompostéry budou, stejně jako v roce 2015, sloužit k podpoře domácího kompostování a budou rozdělovány občanům města na základě závazné přihlášky, která je ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou a to za splnění následujících podmínek:

1. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí nebo být vlastníkem nemovitosti v dané lokalitě.

2. Žadatel musí být poplatníkem místního poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Města Ledeč nad Sázavou a nesmí být osobou, která má dluh vůči obci za tento poplatek.

3. Žadatel nesmí být osoba, které byl kompostér poskytnut již v roce 2015.

4. Termín podání závazné přihlášky do 31. 7. 2017.

V rámci projektu na podporu domácího kompostování bude zakoupeno 40 kusů kompostérů k rodinným domům a do zahrádkářských kolonií (v roce 2015 bylo mezi občany města rozděleno 155 kusů těchto kompostérů). Bude možno zažádat pouze o 1ks kompostéru na číslo popisné či evidenční. Kompostéry budou zájemcům smluvně zapůjčeny na 3 roky a poté přejdou bezúplatně do jejich vlastnictví. Spolu s kompostérem každý obdrží i návod, jak správně kompostovat a co je to vlastně bioodpad. V současné době již evidujeme 19 žádostí, které byly podány buď I. kole v roce 2015 (převis žádostí) nebo v rámci průzkumu zájmu o kompostéry, který proběhl v loňském roce. Při rozdělování kompostérů bude rozhodovat termín podání závazné přihlášky.

S vaší pomocí můžeme domácím kompostováním výrazně snížit množství ukládaného komunálního odpadu, ušetřit náklady za jeho likvidaci a zabránit zvyšování vybíraného poplatku za likvidaci a svoz odpadu. Díky kompostování ve svém kompostéru vznikne z vašeho kuchyňského a zahradního odpadu kompost - hodnotná surovina skvěle využitelná například jako hnojivo, které můžete použít do truhlíků, na zahrádce i v domácnosti.

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že je stále možné žádat o bezplatné zapůjčení interiérové nádoby na bioodpad o objemu 10 l, včetně kompostovatelných sáčků (podmínky stejné jako u kompostérů), žádost ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou.

Pozn.: Zájemci, kteří nebudou moci být z důvodu převisu žádostí uspokojeni, budou potencionálními žadateli pro případnou další etapu dotovaných kompostérů.

Bližší informace o projektu rádi poskytnou:

Jana Fotrová – MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 307, tel. 569 729 532, e-mail: jana.fotrova@ledecns.cz

Mgr. Jana Hospodková – MěÚ Ledeč nad Sázavou, vedoucí oddělení majetku a investic, kancelář č. 109, tel. 569 729 522, e-mail: jana.hospodkova@ledecns.cz 

19.6.2017 8:01:45 | přečteno 577x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load