Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019

Logo SPRSS

Název projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515

Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

MAS Královská stezka realizuje projekt plánování sociálních služeb na území obcí ORP Světlá nad Sázavou. Účelem projektu je vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Světlá nad Sázavou pro období 2019 – 2021následný akční plán. Projekt si klade za cíl zmapovat potřeby regionu v sociálních službách a zajistit systém sociálních služeb na místní úrovni odpovídající zjištěným místním potřebám. Dalším cílem projektu je zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb v regionu.

MAS Královská stezka realizuje tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu byly vytvořeny dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast, a to PS Senioři a duševní zdraví a PS Rozvoj ostatních sociálních služeb.

Projekt je realizován v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.

Podrobné informace o projektu včetně zápisů z jednání pracovních skupin a dalších výstupů jsou průběžně zveřejňovány na webu MAS Královská Stezka: http://www.kralovska-stezka.cz/cs/ 

Kontaktní osoby pro poskytování informací: Monika Čejková, tel. 739 239 366; Eliška Matulová, tel.  603 206 948; e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

3.1.2019 10:41:47 | přečteno 428x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load