Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA

V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:

Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
  • Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
  • Tepelné čerpadlo – výše maximální dotace bude upřesněna

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.

Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tis. Kč.

První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku 2016.

Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532 

Předběžný zájem o dotaci můžete vyjádřit pomocí formuláře na webu Kraje Vysočina.

16.9.2015 11:03:04 | přečteno 1146x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load